Projektno rešenje za železničku stanicu u Beočinu; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Aktuelno

Pruga Petrovaradin – Beočin postaće zelena staza za pešake i bicikliste

Duž 17 kilometara trase u planu je izgradnja pešačke i biciklističke staze, restorana, garni hotela, muzeja, kulturnog centra, servisa za bicikle, vidikovaca…

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglasio je javnu prezentaciju urbanističkog projekta pod nazivom Transformacija rekonstrukcijom železničke pruge Petrovaradin – Beočin u zelenu stazu.

Investitor je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, a za urbanistički projekat bio je zadužen AG-UNS arhitektonsko-građevinski institut iz Novog Sada, sa Marijom Stanimirović, dia, kao odgovornom projektantkinjom.

Kako je navedeno u projektu, koji je na uvidu do 14. februara, trasa pruge će biti iskorišćena za polaganje zelene staze, dok će geometrijska konfiguracija trase biti zadržana, uz lokalna prilagođavanja potrebama biciklista i pešaka.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Prostorni plan područja posebne namene „Fruška gora“

U funkciji od 1908. do 2007.

Železnička pruga na trasi od Petrovaradina do Beočina bila je u funkciji od 1908. do 2007. godine. Do 1965. godine na pruzi je obavljan putnički i teretni saobraćaj, a od te godine pruga je korišćena samo za prevoz robe.

Saobraćaj je obustavljen 2007. godine zbog dotrajalosti pojedinih elemenata koji su ugrožavali bezbednost daljeg korišćenja pruge, navodi se u projektnoj dokumentaciji.

Duž postojeće trase pruge nalaze se četiri kompleksa koja su služila kao stanične tačke odnosno železničke stanice robnog i putničkog saobraćaja. To su železničke stanice u Petrovaradinu, Sremskoj Kamenici, Ledincima i Beočinu.

Prostor je većim delom trase obrastao samoniklim zelenilom, a u pojedinim delovima je usled toga i pešački neprohodan.

Stanica u Petrovaradinu je aktivna i nalazi se u sklopu međunarodne pruge Beograd – Novi Sad – Subotica – Budimpešta, a ostale tri stanice nisu u funkciji.

Projektno rešenje stanice u Ledincima sa servisom za bicikle; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad

Mogućnost produženja do Sremskih Karlovaca

Urbanističkim projektom se planira uređenje i obeležavanje trase za bicikliste i pešake u dužini od 16,95 km. Zelenu stazu čini biciklistička staza širine 2,5 m, namenjena za dvosmerni biciklistički saobraćaj, uz koju se uređuje pešačka staza širine 1,6 m.

Staza je koncipirana kao deo pejzažno uređenih zelenih površina, koja spaja Petrovaradin, Sremsku Kamenicu, Ledince, Rakovac i Beočin sa mogućnošću produženja do Sremskih Karlovaca.

Duž cele staze predviđeno je zadržavanje i rekonstrukcija starih železničkih signala, drvenih bandera na stanicama, rampi i sl.

Produženje do Sremskih Karlovaca bi se moglo realizovati trasom stare pruge Novi Sad – Beograd koja je slobodna, kao i produženjem skelom preko Dunava, odnosno do Futoga i spajanje sa međunarodnom biciklističkom stazom EuroVelo 6. Takođe, preko Fruške gore je moguće spajanje sa biciklističkim stazama.

Duž cele staze predviđeno je zadržavanje i rekonstrukcija starih železničkih signala, drvenih bandera na stanicama, rampi, mehanizama rampi, prateće opreme pruge i slično,  kao autentično svedočanstvo o prvobitnoj nameni trase.

Situacioni plan 2.1

Muzej, vidikovci, hotel, restorani…

Zelena staza je planirana kao multifunkcionalna staza sa zelenim površinama, različitim sadržajima u staničnim objektima, prostorom za umetničke instalacije, muzejom, vidikovcima, hotelom, restoranima, teretanom na otvorenom, dečjim igralištima itd.

Što većim zadržavanjem elemenata nekadašnjeg šinskog saobraćaja, na pojedinim delovima, zadržale bi se osnovne karakteristike industrijskog „landscape designa“, dok bi demontiran materijal bio iskorišćen za ograde, popločanje ili urbani mobilijar i opremu.

Na stazi se planira formiranje ambijentalnih celina na lokacijama staničnih objekata koji se zadržavaju, potoka, prostora za odmorišta, kao i za potrebe angažovanja različitih grupa korisnika.

Situacioni plan 2.2

Nova pasarela u planu

Trasa zelene staze će celom svojom dužinom biti nezavisna od ostalih vidova saobraćaja što će omogućiti da korisnici zelene staze budu bezbedni, a samo korišćenje staze da bude udobno i interesantno, jer će korisnici biti animirani dodatnim sadržajima.

Iz ovog razloga se i planira izgradnja novog nadvožnjaka (pasarele) preko Državnog puta IIA reda oznake 119 (državna granica sa Hrvatskom, granični prelaz Neštin – Beočin – Sremska Kamenica). Urbanim dizajnom u prostoru će biti fizički razdvojene biciklistička i pešačka staza.

Duž trase zelene staze predviđeno je ukupno 19 mesta namenjenih za predah i odmor.

Noćni prikaz stanice u Beočinu; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad

Kako će izgledati železničke stanice

Na mestima postojećih železničkih stanica predviđeno je uređenje sadržaja u funkciji rekreacije, kulturnog centra i afirmativnih socijalnih okupljanja, osim u Petrovaradinu, jer je ova stanica u upotrebi.

Železnička stanica Sremska Kamenica

Koncept formiranja novog prostora i rekonstruisane celine Železničke stanice Sremska Kamenica obuhvata:

 • naglašavanje pristupa stanici Sremska Kamenica formiranjem portala i vidikovca na ulazu u stanicu;
 • izgradnju novog objekta javnog toaleta u pristupnoj zoni stanice, a iz pravca Petrovaradina;
 • formiranje ambijenta u funkciji „nove stanice“ za bicikliste, pešake i rekreativce kroz formiranje novog centralnog dešavanja- amfiteatra;
 • formiranje ambijenta restorana sa objektom kao centralnim generatorom prostora koji zonu deli na dve celine – mirnu zonu za projekcije i dešavanja i intenzivniju zonu korišćenja – restoransku baštu;
 • formiranje amfiteatra na lokaciji koji prati sočivastu konfiguraciju lokacije i omogućava formiranje scene za objekat nekadašnje stanice u smislu mirne zone za posetioce, korisnike staze i šinocikla koji je smešten u centralnoj zoni stanice.
Stanica u Sremskoj Kamenici; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad

U okviru rekonstrukcije predviđeno je formiranje restoranskog prostora u okviru prizemne etaže i formiranje galerije na poziciji postojećeg tavana.

Objekat železničke stanice se zadržava u gabaritima i volumenu postojećeg objekta. Vrši se njegova prenamena u funkcionalnom smislu i formira se restoranski prostor na poziciji nekadašnje stanice sa pratećim sadržajima.

U okviru rekonstrukcije objekta predviđeno je formiranje restoranskog prostora u okviru prizemne etaže i formiranje galerije na poziciji postojećeg tavanskog prostora, međusobno objedinjenih u jedinstveni prostorni volumen formiranjem galerija, uvođenjem centralnog stepeništa uz odvajanje funkcija neophodnih za funkcionisanje restorana i kuhinjskog bloka.

Formirane su zasebne celine – korisni restoranski prostor, odvojeni ulaz za osoblje restorana sa pratećim toaletom za osoblje, garderobni deo i kuhinjski blok sa dnevnom ostavom. Galerija je rezervisana za otvoreni mansardni restoranski deo.

Stanica u Sremskoj Kamenici; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad

Železnička stanica Ledinci

Železnička stanica Ledinci nalazi se u središnjem delu trase pruge Petrovaradin – Beočin u uskom pojasu između glavnog puta koji povezuje Petrovaradin i Beočin sa jedne strane i proizvodnog pogona za obradu kamena sa druge.

Koncept formiranja novog prostora i rekonstruisane celine obuhvata:

 • rekonstrukciju staničnog objekta i promenu funkcije;
 • izgradnju novog objekta prodavnice sa servisom na stanici Ledinci;
 • formiranje ambijenta u funkciji „nove stanice“ za bicikliste, pešake i rekreativce kroz formiranje novog centralnog dešavanja;
 • formiranje nove saobraćajnice i veze sa glavnim putem;
 • formiranje ambijentalnih celina za odmor, izlete i rekreaciju.

Rekonstrukcija glavnog staničnog objekta u Ledincima podrazumeva rušenje postojećeg unutrašnjeg rasporeda prostorija i formiranje novog u funkciji kafea.

U okviru stanice Ledinci planira se izgradnja novog objekta koji bi bio u funkciji servisa i prodavnice bicikala, a na mestu starog magacinskog prostora.

Stanica u Ledincima; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad

Železnička stanica Beočin

Železnička stanica Beočin nalazi se u krajnjem delu trase na oko 17 km pruge Petrovaradin – Beočin. Specifičnost njene pozicije je u tome da je ona najveća, da se u njenom nastavku, direktno, nalazi fabrika cementa Beočin kao i da se razvija u okviru relativno gusto naseljene gradske zone.

Rekonstrukcija objekta železničke stanice Beočin podrazumeva nenarušavanje statičke stabilnosti objekta i čuvanje autentičnih elemenata na kompletnom originalnom objektu iz 1892. godine.

U skladu sa novom funkcijom objekta, ruši se aneks dograđen 50-tih godina 20. veka, a na njegovom mestu se formira novi aneks drugačije materijalizacije koji u potpunosti prati funkcionalnost objekta kroz novu, predloženu funkciju Muzeja trase.

Projektno rešenje stanice u Beočinu; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad

Novi aneks u funkciji muzeja

Koncept formiranja novog prostora i rekonstruisane celine u Beočinu obuhvata rekonstrukciju staničnog objekta i promenu funkcije, zatim rekonstrukciju i prenamenu prostora velikog džak magacina na stanici u multifunkcionalni objekat, kao i formiranje urbanog ambijenta – amfiteatra sa pratećim sadržajima/info zonom.

Projektno rešenje sa multifuncionalnim objektom na stanici u Beočinu; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad

Kulturni centar može da funkcioniše u potpunosti kao nezavisna funkcija od ostatka multifunkcionalnog objekta.

Imajući u vidu strukturu naselja Beočin, njegovu povezanost sa Novim Sadom kao i potrebu za formiranjem sadržaja drugačije namene od komercijalne u okviru Idejnog rešenja zelene staze formiran je kulturni centar.

Kulturni centar može da funkcioniše u potpunosti kao nezavisna funkcija od ostatka multifunkcionalnog objekta, navodi se u projektnoj dokumentaciji.

U okviru kulturnog centra formira se glavna polivalentna sala sa prostorima za tehniku i zaposlene. Salu je moguće koristiti u različitim režimima korišćenja.

U kulturni centar je moguć ulaz sa istočne strane – zabatni deo fasade sa platoa, koji se formira ispred kulturnog centra ili direktno iz objekta – sa zajedničkog platoa.

Grafički prilozi

Situacioni plan 2.1
Situacioni plan 2.1
Situacioni plan 2.2
Situacioni plan 2.2
Situacioni plan 2.3
Situacioni plan 2.3

Galerija rendera

Sremska Kamenica; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Sremska Kamenica; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Sremska Kamenica; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Sremska Kamenica; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Ledinci; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Ledinci; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Ledinci; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Ledinci; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Ledinci; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Ledinci; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Ledinci; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Ledinci; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Beočin; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Beočin; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Beočin; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Beočin; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Beočin; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Beočin; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Beočin; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Beočin; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Beočin; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Beočin; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Projektno rešenje za železničku stanicu u Beočinu; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Projektno rešenje za železničku stanicu u Beočinu; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

2 komentara

 1. Dragan

  Idu izbori pa ova bajka ?

 2. Milan

  U prethodnim predizbornim kampanjama je bilo aktuelno ponovno uvođenje putničkog saobraćaja, odnosno rekonstrukcija tada još uvek postojeće pruge (danas više ne postoji nijedan prag, šina…) i uvođenje novog modernog tramvaja za prevoz putnika. Trenutno nas zamajavaju pešačkom zonom i bici stazama, pa restoranima, vidikovcima i muzejima duž linije stare pruge!? U budućnosti možemo da očekujemo šta, metro, maglev, cevni vakumski saobraćaj?!

Ostavite odgovor

Obavezna polja *