Planom je obuhvaćen bivši kompleks Rodić sa megamarketom i pivarom, te prostor južno od ovog kompleksa; Foto: Gradnja.rs
Urbanizam

Od jednog dva: Bivši Rodić u Novom Sadu deli se na Hajnekenov i Merkatorov kompleks

U planu realizacija novih poslovnih sadržaja tercijarnog sektora kao što su oblast trgovine, uslužnog zanatstva, ugostiteljsko-turističke delatnosti i slično.

Novosadska Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove izložila je do 19. oktobra na javni uvid nacrt Plana generalne regulacije prostora za poslovanje na uglu Temerinskog puta i Državnog puta A1 (E-75), na obodu Novog Sada.

Planom je obuhvaćen bivši kompleks Rodić sa megamarketom i pivarom, te prostor južno od ovog kompleksa, a koji se nalaze u severnom delu građevinskog područja grada, uz petlju „Centar“ koja predstavlja ukrštanje dva državna puta.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Trgovina, ugostiteljstvo i zanatstvo

Planom je obuhvaćeno 24,44 ha, a prostor u obuhvatu je opredeljen za razvoj poslovnih sadržaja tercijarnog sektora privrede.

Generalnim urbanističkim planom utvrđene su osnovne smernice razvoja, a prostor koji je obuhvaćen Planom namenjen je poslovanju na ulaznim pravcima.

Namena prostora je za poslovne aktivnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i zanatstva unutar poteza poslovanja na ulaznim pravcima.

Kompleks „Rodić“ danas čine dva odvojena preduzeća – „Heineken Srbija d.o.o. Zaječar“ (13,61 ha) i „Mercator-S“ d.o.o. (8,22 ha) koji imaju potrebu za razdvajanjem.

U zapadnom delu kompleksa započeta je izgradnja prodajnog objekta, a realizovana je nepotpuna konstrukcija betonskih stubova.

Kompleksi su izgrađeni i u funkciji su proizvodnje i distribucije piva (28.869,11 m2), odnosno trgovine na malo – megamarket (25.231,11 m2).

Uz glavne objekte u funkciji osnovnih delatnosti, realizovani su i drugi pomoćni objekti i sadržaji (skladištenje, prerada otpadnih voda, manipulativne i parking-površine).

U zapadnom delu kompleksa započeta je izgradnja prodajnog objekta, a realizovana je nepotpuna konstrukcija betonskih stubova (18.340,05 m2).

Pristup kompleksu je sa Temerinskog puta – trasa Državnog puta IIA-100. Na severnom delu kompleksa realizovan je parking-prostor koji je u funkciji korisnika, ali i zaposlenih.

Razdvajanje u skladu sa urbanističkim parametrima

Teretni ulaz za „Mercator“  je sa južne strane objekta, a za „Heineken“ je sa južne strane i ulaz zaposlenih i teretni ulaz – atrijum koji čine postojeći objekti. U južnom delu prostora, gde su različiti vlasnici zemljišta, nema izgrađenih objekata.

Unutar postojećih poslovnih kompleksa realizovani su sadržaji iz oblasti trgovine na malo, te proizvodnje i distribucije piva, a na planiranim će se moći realizovati poslovni sadržaji tercijarnog sektora kao što su oblast trgovine, uslužnog zanatstva, ugostiteljsko-turističke i saobraćajno-transportne delatnosti i slično.

Postojeći kompleksi će se razdvojiti u skladu sa urbanističkim parametrima, vlasničkom strukturom i potrebama organizovanja delatnosti koje obavljaju.

Na delu kompleksa „Merkator-S“ d.o.o. planirana je jedna nezavisna parcela veličine oko 2.000 m2.

Na njima je moguća i drugačija organizacija sadržaja u skladu sa utvrđenim urbanističkim parametrima. Na delu kompleksa „Merkator-S“ d.o.o. planirana je jedna nezavisna parcela veličine oko 2.000 m2.

Uz poslovanje su zastupljene saobraćajne površine, odnosno planiraće se ulica koja će omogućiti razdvajanje postojećih sadržaja „Heinekena“ i „Mercatora“ i pristup prostoru planiranom za nove poslovne sadržaje.

Pristup Hajnekenovom kompleksu planiraće se i sa istočne strane preko planirane saobraćajnice koja će se realizovati zacevljenjem dela otvorenog kanala „Ada“ koji su van obuhvata ovog plana.

Plan namene zemljišta, saobraćaja, regulacije i nivelacije

Dve prostorne celine sa istom namenom

U odnosu na postignute parametre na postojećim kompleksima „Merkator S“ d.o.o. neće moći graditi nove sadržaje, osim započetih, jer je indeks zauzetosti preko dozvoljenog od 50 %.

Ako se postojeća konstrukcija koja predstavlja započetu izgradnju ukloni, kompleks se može izgraditi do dozvoljene zauzetosti. „Heineken“ će pak u odnosu na planirane parametre moći da proširi kapacitete unutar svog kompleksa.

Planirani poslovni kompleksi će se realizovati na kompleksima minimalne površine 3.000 m2, sa dozvoljenim indeksom zauzetosti do 50%.

Planirani poslovni kompleksi će se realizovati na kompleksima minimalne površine 3.000 m2, sa dozvoljenim indeksom zauzetosti do 50%. Prostor obuhvaćen Planom podeljen je planiranom ulicom na dve prostorne celine unutar kojih je utvrđena ista namena – poslovanje tercijarnog sektora.

Severnu prostornu celinu čine dva postojeća poslovna kompleksa i jedan manji planirani, jedan u funkciji trgovine, a drugi u funkciji proizvodnje i distribucije piva. Na planiranom manjem kompleksu moguće je realizovati administrativne sadržaje.

Južna prostorna celina obuhvata neizgrađen prostor južno od planirane ulice na kojem će se realizovati manji poslovni kompleksi sa delatnostima iz tercijarnog sektora.

Unapređenje oskudnog zelenog fonda

Kako se navodi u projektnoj dokumentaciji, postojeću kvalitetnu vegetaciju na prostoru u obuhvatu Plana obavezno treba zadržati.

S obzirom na veoma oskudan postojeći zeleni fond, neophodno je obogatiti prostor novom, prevashodno visokom lišćarskom vegetacijom, a na mestima gde nema dovoljno prostora za sadnju visoke vegetacije, neophodno je primeniti parterno ozelenjavanje.

Posebnu pažnju prilikom planiranja zelenila treba obratiti na prečistač koji se nalazi u južnom delu prostora u obuhvatu Plana.

Oko prečistača treba formirati zaštitni pojas od visoke i srednje visoke vegetacije koji bi bio u funkciji sprečavanja negativnih uticaja (širenje neprijatnih mirisa) na okolinu.

Izabrali smo za vas...

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Оставите одговор

Obavezna polja *