Plan se nalazi na javnom uvidu do 19. oktobra; Foto: Wikipedia (Micki • CC BY-SA 3.0)
Urbanizam

Novi Sad: Evo šta je sve predviđeno planom za prostor severno od Kanala DTD

Pretežna namena prostora je poslovanje, ali uz realizovane sadržaje iz oblasti tercijarnih delatnosti i manjih kapaciteta proizvodnog zanatstva.

Novosadsko Javno preduzeće „Urbanizam“ stavilo je 20. septembra na javni uvid nacrt plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, severno od kanala Dunav–Tisa– Dunav, a prema nedavno usvojenom Generalnom urbanističkom planu Novog Sada do 2030. godine.

GUP-om obuhvaćeni prostor je namenjen radnoj zoni sekundarnih i tercijarnih delatnosti (radna zona „Rimski šančevi”), poslovanju na ulaznim pravcima duž državnih puteva, sportskom centru, zaštitnom zelenilu, turističko-sportsko-rekreativnoj površini, park-šumi, ostalim komunalnim površinama, saobraćajnim i infrastrukturnim koridorima i vodenim površinama.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Pretežna namena prostora sa podelom na zone i celine

Saobraćajna mreža korigovana u odnosu na PGR

Kako se navodi u dokumentaciji, koncepcija uređenja prostora zadržava osnovnu namenu utvrđenu GUP-om, ali i promenama koje su definisane Planom generalne regulacije.

Deo prostora južno od Državnog puta A1 (E75) prenamenjen je PGR-om iz turističko-sportsko-rekreativnog prostora u poslovanje na ulaznim pravcima.

Saobraćajnu okosnicu prostora čine dva značajna saobraćajna pravca, Državni put IB-12 i Državni put A1 (E75).

U delu prostora od železničke stanice „Podbara“ ka jugu, odnosno ka Novosadskom železničkom čvoru, planira se nova trasa železnice.

U obuhvatu se nalaze i drugi važni saobraćajni pravci kao što su Državni put IIA-102 i Državni put IIA-100, ali i planirana magistrala u produžetku Ulice Paje Radosavljevića.

Saobraćajna mreža je korigovana u odnosu na PGR, zbog potrebe da se sačuvaju otvoreni kanali u što većoj meri – kao deo ekološke mreže, ali i potrebe za odvođenjem atmosferskih voda.

Uz drumski saobraćaj na prostoru koji je obuhvaćen Planom egzistira i železnički saobraćaj kao deo Novosadskog železničkog čvora. Plan obuhvata regionalnu i lokalnu mrežu, a u delu prostora od železničke stanice „Podbara“ ka jugu, odnosno ka Novosadskom železničkom čvoru, planira se nova trasa železnice.

Urbanistička regulacija celina 1, 2 i 3

Južno od Državnog puta A1 planirana je park-šuma na prostoru zaštićenog staništa, a dva bloka istočno planirana je namena turizam, sport i rekreacija.

Vodni saobraćaj ostvaruje se na Kanalu DTD, ali ne u delu prostora koji je obuhvaćen ovim planom, jer se nalazi u blizini luke.

Pretežna namena prostora je poslovanje i to najvećim delom poslovanje na ulaznim pravcima unutar kojeg će se realizovati sadržaji iz oblasti tercijarnih delatnosti i manji kapaciteti proizvodnog zanatstva.

U severnom delu prostora egzistira radna zona “Rimski šančevi” koja je opredeljena za sadržaje iz oblasti sekundarnih i tercijarnih delatnosti.

Južno od Državnog puta A1 (E75) planirana je park-šuma na prostoru zaštićenog staništa, a dva bloka istočno od prostora park-šume, planirana je namena turizam, sport i rekreacija.

Urbanistička regulacija celine 5

Sportsko-rekreativni centar umesto strelišta

Uz Ulicu Nikanora Grujića, na prostoru gde je započeta izgradnja objekata, planira se porodično stanovanje.

U zoni Državnog puta A1 (E75) planirani su obostrano uslužni centri koji će sadržati stanice za snabdevanje gorivom, dok su u južnom delu Državnog puta IB-12 obostrano realizovane stanice za snabdevanje gorivom.

Realizacija stanica za snabdevanje gorivom je moguća i na drugim saobraćajnim pravcima unutar pretežne namene poslovanja, gde lokacija zadovoljava sve uslove za ovu vrstu sadržaja.

U južnom delu prostora u obuhvatu Plana lociran je kompleks gradskog sportsko-rekreativnog centra planiran na površini od oko 23 hektara na lokaciji postojećeg strelišta.

Planom se daje mogućnost realizacije i drugih sportskih sadržaja unutar namene poslovanja na ulaznim pravcima.

Urbanistička regulacija celine 6

U oblasti hidrotehnike planirana je nova orijentacija odvođenja otpadnih voda ka planiranom prečistaču „Rokov potok“

rostor presecaju značajni energetski koridori, a infrastrukturni kompleksi u obuhvatu Plana su GMRS za gas i TS „Rimski šančevi“.

Planirane su i dve crpne stanice i to u kružnoj raskrsnici na jugu Državnog puta IB-12 i u zoni poslovanja uz produžetak Ulice Paje Radosavljevića.

Prostor koji je obuhvaćen Planom presecaju zaštitni infrastrukturni koridori dalekovoda, gasovoda, naftovoda i železničke pruge, u kojima je ograničena izgradnja.

Preduslov za realizaciju planiranih namena u zoni niskih terena će biti nasipanje terena. Poslovni sadržaji u obuhvatu Plana realizovani su u delovima gde postoji infrastruktura.

Javni uvid do 19. oktobra

U oblasti hidrotehnike planirana je nova orijentacija odvođenja otpadnih voda ka planiranom prečistaču „Rokov potok“, navodi se u nacrtu PGR-a koji je na javnom uvidu do 19. oktobra.

Grafički prilozi

Pretežna namena prostora sa podelom na zone i celine
Pretežna namena prostora sa podelom na zone i celine
Sprovođenje plana
Sprovođenje plana
Urbanistička regulacija celina 1, 2 i 3
Urbanistička regulacija celina 1, 2 i 3
Urbanistička regulacija celine 4
Urbanistička regulacija celine 4
Urbanistička regulacija celine 5
Urbanistička regulacija celine 5
Urbanistička regulacija celine 6
Urbanistička regulacija celine 6

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *