Na aerodrom u Čeneju sletali bi avioni kapaciteta do 100 mesta; Foto: Markus Winkler on Unsplash
Novi objekti

Na novosadski aerodrom mogli bi sletati putnički avioni raspona krila do 36 metara

Na novu poletno-sletnu stazu aerodroma u Čeneju, dimenzija 1.700×30 metara, mogli bi da slete avioni poput Airbusa A319, A320 ili Boeinga 737-300 koji se nalaze u floti AirSerbia.

Priča o novosadskom aerodromu nedosanjani je san svih Novosađana ali i žitelja okolnih gradova i mesta koji mu gravitiraju. Međutim, stvari su se konačno pomerile s mrtve tačke pa se Plan detaljne regulacije trenutno nalazi na javnom uvidu u JP Urbanizam. Ovim planom predviđa se izgradnja savremenog putničkog aerodroma koji će nalaziti u Čeneju, na desetak kilometara od Novog Sada.

Studije, analize i Generalni projekat za obuhvaćeni prostor od 116 hektara, urađeni su od strane „BK Aeroinženjering“ Beograd i Fakulteta zaštite na radu iz Niša, a relevantna planska dokumentacija od strane JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad.

Koncepcija uređenja prostora utvrđena Planom generalne regulacije bila je osnova za dalju razradu i definisanje namene prostora obuhvaćenog ovim planom. Planom je obuhvaćena prostorna celina severno od građevinskog područja naselja Čenej. Unutar ovog prostora utvrđene su dve urbanističke celine i to:

  1. U jugoistočnom delu prostora planira se kompleks aerodroma površine od 70,87 ha;
  2. u severozapadnom delu prostora planira se površina namenjena poslovnim sadržajima veličine 8,78 ha;
  3. u severozapadnom delu prostora planira se površina namenjena izgradnji salaša veličine 32,06 ha.
PDR Plan namene zemljišta, regulacije, nivelacije i saobraćaja sa režimima izgradnje objekata

Kompleks aerodroma

Prva urbanistička celina predstavlja najveći deo područja obuhvaćenog Planom i namenjena je za površine javne namene tj. kompleks aerodroma, odnosno namene u funkciji saobraćaja. Projekcija potreba definisala je kategoriju aerodroma i vrstu aktivnosti koje će se na njemu odvijati i time uticala na koncepciju uređenja i izgradnje kompleksa aerodroma. Aerodrom će služiti za civilnu, sportsku i privrednu delatnost.

Planira se aerodrom u uslovima neinstrumentalnog pristupa kodne oznake 3C koja se odnosi na primarnu poletno-sletnu stazu dimenzija 1700×30 metara od veštačkog zastora.

U skladu sa navedenim, planira se aerodrom u uslovima neinstrumentalnog pristupa kodne oznake 3C koja se odnosi na primarnu poletno-sletnu stazu dimenzija 1700×30 metara od veštačkog zastora. Ova kodna oznaka obuhvata avione raspona krila od 24 do 36 m i sa razmakom spoljnih ivica točkova glavnog stajnog trapa od 6 do 9 m. Maksimalni kapacitet ovakvih aviona je oko 100 mesta poput Airbusa A319, A320 ili Boeinga 737-300 koji se nalaze u floti AirSerbia. Takođe se planira da aerodrom pored kodne oznake 3C ima i kodnu oznaku 2C koja će se odnositi na travnatu poletno-sletnu stazu dimenzija 1000×30 m.

Deo kompleksa aerodroma predstavlja i pristanišni kompleks koji se sastoji iz dva dela i to:

  1. sportskog dela aerodroma, površine 3,14 ha i
  2. novog putničkog i kargo dela aerodroma, površine 3,58 ha.

U severnom delu prostora namenjenog pristanišnom kompleksu aerodroma, planira se zadržavanje sportskog dela aerodroma, rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata, platoa i saobraćajnih površina u funkciji osnovne namene tj. sportskog dela aerodroma i poljoprivredne avijacije. U prvoj fazi dok ne bude izgrađen novi putnički i kargo deo aerodroma, ovaj sportski deo će obavljati istovremeno i funkciju putničkog civilnog aerodroma pa se u skladu sa tim omogućava i izgradnja pojedinih novih objekata koji će to omogućavati. U skladu sa tim, u ovom delu aerodroma se predviđaju sledeći objekti: upravna zgrada sa delom za prijem i otpremu putnika, servisi i garaža, platforma za parkiranje aviona, hangari za letilice, platforma za pranje aviona, objekat za smeštaj sportista; kontrolni punktovi, objekti potrebne infrastrukture i drugi.

U južnom delu pristanišnog kompleksa, planira se prostor koji se namenjuje za izgradnju objekata u funkciji novog kompleksa putničkog i kargo pristaništa, kao i svim pratećim objektima i objektima koji dopunjavaju osnovnu namenu prostora, platoima i internim saobraćajnicama.

U skladu sa tim, u ovom delu aerodroma se predviđaju sledeći objekti: pristanišna zgrada, tehnički blok sa kontrolnim tornjem, kontrolni punktovi, objekat vatrogasne službe sa rezervoarom za vodu, platforma za prihvat i otpremu, manipulativne površine, kargo magacin, odnosno objekat za skladištenje robe, rulne staze, parkinzi, stanica za snabdevanje gorivom, skladišne mlaznog goriva i avio benzina, hotel, objekti potrebne infrastrukture i drugo.

Pristanišni kompleks i plan zelenila

Poslovni sadržaji i salaši

U severozapadnom delu prostora planira se druga i treća urbanistička celina, tj. izgradnja objekata namenjenih kompleksima salaša i poslovnim sadržajima. Kompleksi salaša se planiraju u severnom delu ovog prostora.

Atar Čeneja karakterističan je po tome što obiluje velikim brojem salaša. Oni su ponekad grupisani, ali i osamljeni u ataru. Namena salaša je raznovrsna i u novije vreme često se koristi u turističke svrhe, gde je organizovan ugostiteljski sadržaj upotpunjen sportsko-rekreativnim i drugim sadržajima, kao što je proizvodnja organske hrane itd. U skladu sa specifičnostima zatečenog stanja, nastaviće se tradicija očuvanja postojećih salaša uz mogućnost promene namene i izgradnju novih salaša sa tradicionalnim odlikama.

Nastaviće se tradicija očuvanja postojećih salaša uz mogućnost promene namene i izgradnju novih salaša sa tradicionalnim odlikama.

Poslovni sadržaji planiraju se severno od kompleksa aerodroma, na delovima prostora gde ne postoje prostorni uslovi za organizaciju salaša i gde je već započeta izgradnja poslovnih objekata.

Osnovna namena planiranih sadržaja je poslovanje iz tercijarnih delatnosti, oblasti poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje, ali i realizacija poslovnih sadržaja iz drugih oblasti, a koje neće imati štetan uticaj na okolno poljoprivredno zemljište.

Pošto se nalazi uz kompleks aerodroma, planirana zona poslovanja treba da se orijentiše na uslužno i proizvodno zanatstvo, turizam, odnosno sadržaje koji bi na određeni način nadopunili i obogatili funkciju aerodroma.

Javni uvid do 27. novembra

Plan detaljne regulacije je na javnom uvidu do 27. novembra u prostorijama JP Urbanizma, u Mesnoj zajednici Čenej ili na sajtu ovog preduzeća. Javna sednica komisije za planove, na kojoj će se razmatrati eventualne primedbe, biće organizovana 17. decembra u amfiteatru Spensa, u 9 sati.

Kad ste već ovde…

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Оставите одговор

Obavezna polja *