Parcela kod Dnevnika u Novom Sadu; Foto: Branko Lučić
Urbanizam

Pored Dnevnika planira se izgradnja objekta do 12 spratova

Planom se predviđa i dogradnja poznatog novosadskog orijentira za još dva sprata.

Na Ranom javnom uvidu našao se dokument izmene i dopune Plana generalne regulacije Novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu. Obuhvaćen je lokalitet zgrade Dnevnik na Bulevaru oslobođenja sa delom Gajeve ulice, u neposrednom okruženju.

Izmenama i dopunama korigovaće se postojeći, Planom utvrđeni indeks izgrađenosti i zauzetosti, spratnost, horizontalna i vertikalna regulacija zone izgradnje, precizirala pravila uređenja i građenja, način parkiranja i garažiranja vozila korisnika parcele.

Namena planiranog objekta je poslovno-stambena, tako da se poslovanju namenjuje 51 %, a stanovanju 49%. Osnovni koncept prostornog uređenja podrazumeva izgradnju novih objekata, uz zadržavanje postojeće kule Dnevnika, sa nadogradnjom kao i rušenje štamparije.

Okolina Dnevnika u Novom Sadu postaće veliko gradilište

Uz istočni obod kule Dnevnika dograđuje se poslovolni objekat spratnosti 3Po+P+Mez+12.

Spratnost svih objekata kompleksa je od 3Po+P do 3Po+P+Mez+12. Postojeća kula Dnevnika spratnosti Po+P+10, u nameni poslovanja, nadogradiće se do spratnosti Po+P+12. Uz istočni obod kule Dnevnika dograđuje se poslovni objekat spratnosti 3Po+P+Mez+12. Uz severni, zapadni i južni obod postojeće kule, planira se dogradnja prizemnog aneksa. Poslovanju je namenjen i niži deo kompleksa spratnosti 3Po+P+Mez. Na poslovni deo kompleksa naslanja se stambeni deo spratnosti 3Po+P+Mez+3 do 3Po+P+Mez+12. Stambeni deo kompleksa se kaskadno spušta prema Gajevoj ulici.

Podzemne garaže

Parkiranje vozila će planirano na tri nivoa podzemnih garaža, kao i, delimično, na dvorišnom delu prizemlja, u skladu sa planerskim normativima o neophodnom broju parking mesta prema namenama. Prostor koji će biti obuhvaćen izmenama i dopunama Plana ozeleniće se u skladu sa arhitektonskim rešenjem kompleksa, na slobodnim površinama kompleksa, prema prostornim mogućnostima. Preporučiće se formiranje krovnih vrtova, piše u Planu.

Uvid do 19. aprila

Rani javni uvid traje od 5. aprila do 19. aprila 2021. a svu dokumentaciju možete da nađete ovde.

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *