Gradski muzej u Somboru; Foto: GMS
Novi objekti

Traži se projektant za rekonstrukciju Gradskog muzeja u Somboru

Procenjena vrednost ove javne nabavke je 10,9 miliona dinara, a svi zainteresovani treba da pošalju ponude do 29. jula.

Gradski muzej u Somboru raspisao je na Portalu javnih nabavki tender za izradu projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije, sanacije i adaptacije postojećeg objekta sa pretvaranjem potkrovne i podrumske etaže u korisnu.

Procenjena vrednost ove javne nabavke je 10,9 miliona dinara bez PDV-a, ponude se mogu podneti do 29. jula, a rok za izradu projektno-tehničke dokumentacije je maksimalno 90 dana od dana uvođenja izabranog ponuđača u posao.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Prikaz lokacije predmetnog objekta na katastarskoj parceli br. 3907 KO Sombor I; Foto: Google Earth

Prostorije muzeja smeštene su u zgradi podignutoj od strane trgovca žitom i zemljoposednika Antona Fernbaha.

Objekat Gradskog muzeja nalazi se u sklopu prostorno kulturno-istorijske celine od velikog značaja – Staro jezgro Sombora „Venac”, utvrđene kao nepokretno kulturno dobro od velikog značaja 1969. godine.

Kako se navodi u projektnom zadatku, prostorije Gradskog muzeja Sombor smeštene su u jednospratnoj zgradi podignutoj od strane trgovca žitom i zemljoposednika nemačkog porekla, Antona Fernbaha.

Muzej je smešten u dve spojene zgrade, gde je jedna namenski građena kao njegova porodična kuća Antona Ferbaha, dok je druga projektovana za potrebe žitnog magacina u sklopu gazdinstva porodice Fernbah.

Fernbahova kuća, spratnosti Po+P+1+T, i žitni magacin, spratnosti Po+P+G+1+T, zidani su u masivnom sistemu od opeke, u obliku nepravilnog, ćiriličnog slova ”P”, sa dvovodnim kosim krovom. Neto površina muzeja (oba objekta) je 1.988 m².

Dosadašnje intervencije

Objekti su od vremena adaptacije za potrebe muzeja i galerije sredinom prošlog veka pretrpeli nekoliko intervencija prostorne reorganizacije i modernizacije što se ogleda u funkcionalnoj dispoziciji prostora.

Fernbahova kuća je prenamenjena u prostorije Gradskog muzeja Sombora, dok se u nekadašnjem žitnom magacinu trenutno nalazi galerija savremene umetnosti kao integralni deo muzeja. Pored izložbenih prostora u objekte su smeštene kancelarije zaposlenih i depoi sa propratnim sadržajima.

Objekat je komunalno opremljen, ali su instalacije vodovoda, kanalizacije, struje i telekomunikacija dotrajale i potrebna je njihova kompletna rekonstrukcija i zamena novim. U konstruktivnom smislu, objekat je stabilan, bez vidljivih pukotina ili drugih oštećenja.

Unutrašnjost Gradskog muzeja u Somboru; Foto: Wikipedia (Jozefsu)

Poštovati originalne elemente

Kako se navodi, prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije za revitalizaciju objekta neophodno je poštovati horizontalni i vertikalni gabarit objekta, te zatečene originalne podne i zidne obloge, kao i originalne elemente stolarije i bravarije.

„Postoji mogućnost kompletne sanacije podruma, te njegove adaptacije u koristan prostor. Takođe, moguće je prenameniti tavan u koristan prostor, sve u skladu s potrebama korisnika” – kaže se u projektnom zadatku.

Pored toga, Gradski muzej u Somboru, kao objekat javnog karaktera, treba da zadovoljava propise pristupa deci, starima i osobama sa invaliditetom, te je potrebno predvideti ugradnju lifta.

Predviđeno je i parterno uređenje unutrašnjeg dvorišta sa formiranjem dela za sedenje i organizaciju izložbi i drugih manifestacija na otvorenom.

Objekte je potrebno prostorno i funkcionalno adaptirati u svemu prema zahtevima i potrebama investitora, te predvideti obnovu spoljašnjeg omotača objekta prema pravilima struke i konzervatorsko-restauratorskim principima, navodi se u zadatku.

Pored izložbenih prostora, potrebno je predvideti prostor za depoe, prijemnu kancelariju od oko 50 m², ulaz sa pultom za posetioce, toalete za osoblje i posetioce, kafe-kuhinju za osoblje, kancelarije u novoformiranom potkrovlju.

Predviđeno je i parterno uređenje unutrašnjeg dvorišta sa formiranjem dela za sedenje i organizaciju izložbi i drugih manifestacija na otvorenom, muzejskom prodavnicom i prostorom za služenje pića – muzejskim kafićem.

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *