Konkursi

Konkurs za novu zgradu RTV na Trandžamentu

Radio-televizija Vojvodine raspisala je konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje kompleksa RTV u Novom Sadu.

Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije urbanističko – arhitektonsko rešenje koje će omogućiti optimalnu iskorišćenost raspoloživog prostora, efikasnost i funkcionalnost, kako bi se obezbedile sve pretpostavke za kvalitetan proces proizvodnje, obrade i emitovanja programa Radija i Televizije, u skladu sa standardima i normama za ovu vrstu delatnosti.

Zadatak konkursa

Zadatak konkursa je izrada Idejnog urbanističko- arhitektonskog rešenja kompleksa Radiodifuzne ustanove Vojvodine „Radio Televizije Vojvodine“, na lokaciji koja se nalazi na Trandžamentu u Novom Sadu, koje će poslužiti kao polazna osnova za realizaciju savremene, tehnološki moderne, produkciono efikasne i poslovno racionalne zgrade RUV i njenog okruženja.

Rokovi

Učesnici mogu postavljati pitanja žiriju do 19.06.2014 godine. na e-mail adrese [email protected] (sa naznakom da je pitanje vezano za JN KZD 07/14 ).

U skladu sa ZJN, čl. 63. Zainteresovano lice u pisanoj formi može tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude (načinom predaje konkursnog rada) najkasnije 5 dana pre završetka roka za predaju konkursnih radova na e-mail adresu : [email protected] ( sa naznakom da je pitanje vezano za JN KZD 07/14).

Krajnji rok za predaju radova je 29.07.2014. godine, do 12 časova, bez obzira na način podnošenja (neposredno ili poštom), na adresu naručioca : Radiodifuzna ustanova Vojvodine „Radio televizija Vojvodine“, Ignjata Pavlasa br. 3, 21000 Novi Sad.

Otvaranje ponuda (prva sednica žirija) će biti održano na adresi naručioca 29.07.2014. u 12:30 časova.

Rok završetka rada žirija i je 18.08.2014. godine. Objavljivanje rezultata konkursa uslediće najkasnije u roku od 5 dana od dana odluke Žirija objavljivanjem na sajtu naručioca i Portalu Uprave za javnu nabavku.

Žiri

Predsednik žirija:
1. Blažo Popović, dipl.ekonmista / svetnik generalnog direktora RUV

Članovi žirija:
1. Jovan Bačić, dipl. inž. / pomoćnik gen.dir. RUV za tehniku i razvoj
2. Dalibor Bubnjević, mast.ekk / član Upravnog odbora RUV
3. prof.dr.Đorđe Lađinović / direktor Departmana za građevinarstvo i geodeziju, FTN N.Sad
4. Dušan Miladinović, dipl. inž. arh./ predsednik Društva arhitekata Novog Sada 5

5. dr Dubravka Đukanović, dipl. inž. arh. / projektant
6 dr Darko Polić, dipl. inž. arh. / JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad
7 Vladimir Ilić, dipl. inž. arh. / Departman za arhitekturu i urbanizam, FTN N.Sad
8 Milan Đurić, dipl. inž. arh. / projektant

Zamenici članova žirija :
1.Vanja Kranjac / pomoćnik gen.dir. RUV za produkciju
2.Siniša Isakov / savetnik generalnog direktora RUV
3.Ružica Jovanović, dipl. inž. arh. / Društvo arhitekata Novog Sada
4.Milan Kovačević, dipl. inž. arh. / Društvo arhitekata Novog Sada

Izvestilac žirija:
1.Milena Popov, dipl. inž. arh / JP „Zavod za izgradnju grada“ u Novom Sadu
2.Sandra Veselinov Kljajić, dipl. inž. arh. / JP „Zavod za izgradnju grada“ u Novom Sadu
3.Marina Petrović, dipl. inž. arh. / Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove Grada
Novog Sada

Sekretar žirija:
1.Slavica Likić, dipl. inž. arh. / JP „Zavod za izgradnju grada“ u Novom Sadu

Nagrade

Ovaj konkurs predviđa sledeće nagrade:
I NAGRADA – 500.000,00 dinara
II NAGRADA – 300.000,00 dinara
III NAGRADA – 150.000,00 dinara
Žiri može da izabere dva rada za otkup u vrednosti otkupne nagrade od po 50.000,00 dinara.

Dokumentaciju možete naći na sajtu RTV.

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *