Arheološko nalazište Belo brdo u Vinči; Foto: P. Marjanović
Konkursi

Raspisan konkurs za uređenje arheološkog parka Belo brdo u Vinči

Ukupan neto nagradni fond iznosi 51.000 evra, dok je krajnji rok za podnošenje konkursnih radova  elektronskim putem 8. avgust 2022. godine.

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije, raspisuje javni međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs za uređenje arheološkog parka Belo brdo sa idejnim rešenjima objekata centra za posetioce i naučnoistraživačkog centra.

Raspisivanje ovog konkursa jedan je od koraka u ostvarenju cilja da arheološko nalazište Belo brdo u Vinči
postane dobro uređeni arheološki park s različitim namenskim sadržajima, koji će omogućiti posetiocima da sagledaju i razumeju kako su ljudi živeli u doba neolita, a istraživačima da primenjuju i razvijaju savremene metodologije u istraživanju ovog višeslojnog praistorijskog staništa koje bez prekida traje gotovo ceo milenijum.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Postojeće stanje; Foto: P. Marjanović

Povod i cilj konkursa

Povod za raspisivanje konkursa je potreba da se preispitaju potencijali i afirmišu mogućnosti formiranja i razvoj Arheološkog parka na specifičnom prostoru, kao jednog od strateških nacionalnih projekata očuvanja arheološkog nasleđa i kao podrška aktivaciji kulturnog, arheološkog i kongresnog turizma vezano za predmetni prostor.

Čuvanjem autentičnih ostataka arheološkog nalazišta, njihovim programskim oživljavanjem, kao i pratećim turističkim sadržajima i infrastrukturnim opremanjem, potrebno je zadovoljiti kako aktuelne tako i buduće potrebe nalazišta u funkciji istraživanja i privlačenja posetilaca.

Cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima, potencijalima lokacije i posebno, značajem i vrednostima lokaliteta arheološkog nasleđa (kulturnog dobra), izabere najadekvatnije urbanističko-arhitektonsko rešenje kompleksa Arheološkog parka Belo brdo u Vinči.

Arheološka iskopavanja 1911. godine; Foto: Konkursna dokumentacija

Cilj je i da konkursno rešenje afirmiše simboličnu ideju novih veza, savremenih komunikacija i progresa.

Očekuje se da konkursno rešenje sve zatečene specifičnosti kulturnog dobra integriše u savremen, autentičan i prepoznatljiv multifunkcionalan kompleks, koji korespondira sa okruženjem, unapređuje vrednosti ambijenta.

Poseban cilj konkursa je očuvanje kulturnog nasleđa kroz prostorno-programsku organizaciju koja obezbeđuje uslove za približavanje teme i perioda razvoja civilizacije posetiocima kroz različite modalitete – Arheološko nalazište na samom lokalitetu, Arheo park kao pozicija interpretacije načina života vinčanske kulture, Centar za posetioce kao pozicija prezentacije nalaza i Naučnoistraživački centar neolita kao pozicija za unapređenje istraživanja neolitskih kultura kroz multidisciplinarni pristup, edukaciju i popularizaciju uključenih naučnih oblasti.

Cilj je i da konkursno rešenje kroz aktuelne potencijale prostora, u skladu sa kulturno-istorijskim kontekstom, savremenim tendencijama u oblasti prezentacije kulturnog nasleđa, značajem i razvojem predmetnog prostora, afirmiše simboličnu ideju novih veza, savremenih komunikacija i progresa.

Izabrana rešenja predstavljaće osnov za izradu urbanističko-tehničke i projektne dokumentacije za potrebe realizacije uređenja i izgradnje Arheološkog parka Belo brdo.

Fotografija sa terena; Izvor: Konkursna dokumentacija

Predmet konkursa

Predmet konkursa je idejno rešenje prostora Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo u Vinči sa objektima Centra za posetioce i Naučnoistraživačkog centra neolita i obuhvata:

 • Idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje prostora kompleksa Arheološkog parka Belo brdo,
 • Idejno rešenje mobilnih elemenata i objekata u funkciji Arheološkog nalazišta i uređenja prostora
  Zaštićene okoline arheološkog nalazišta,
 • Idejnо arhitektonsko rešenje objekta Centra za posetioce sa pripadajućim spoljnim prostorom,
 • Idejno arhitektonsko rešenje objekta Naučnoistraživačkog centra neolita sa pripadajućim spoljnim
  prostorom,
 • Idejno rešenje prostora Arheo parka i glavnog parkinga kompleksa sa pratećim sadržajima,
 • Idejno rešenje uređenja priobalja Dunava u zoni Arheološkog parka Belo brdo – šetalište, pristan i
  obaloutvrda.

Predmet konkursa je i idejno rešenje uređenja leve i desne obale reke Bolečice uz zonu konkursnog obuhvata, prostora neposredno uz saobraćajnu vezu između podceline Naučnoistraživačkog centra i priobalja reke Bolečice, kao i prostora priobalja Dunava od granice zone konkursnog obuhvata uzvodno u dužini od oko 600 m, na anketnom nivou.

Granica konkursnog obuhvata sa prikazom podcelina

Konkursni rokovi

Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do 12. 5. 2022. Pitanja i zahtevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima dostavljaju se isključivo preko zvanične internet stranice.

Odgovori žirija na postavljena pitanja, isključivo samo na pitanja u vezi sa raspisom i programom konkursa, objaviće se na zvaničnoj internet stranici Konkursa u roku od deset dana.

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 8. 8. 2022. godine do 15.00 časova (GMT +1).

Objavljivanje rezultata konkursa je do 1. 9. 2022. godine do 23.59 časova (GMT +1)

Rezultati će biti objavljeni na veb-stranici Udruženja Arhitekata Srbije i zvaničnoj internet stranici Konkursa.

Nagrađeni i nenagrađeni radovi, u elektronskom formatu biće postavljeni na veb- stranici Udruženja arhitekata Srbije i na zvaničnoj internet stranici Konkursa u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa.

Objavljivanje rezultata konkursa je do 1. 9. 2022. godine; Foto: P. Marjanović

Vrsta i visina nagrada

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa
dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 51.000 evra prema sledećoj
raspodeli:

Prva nagrada: 24.000 evra

Druga nagrada: 14.000 evra

Treća nagrada: 7.000 evra

Dva otkupa od po 3.000 evra

Sastav žirija

Predsednica žirija:

 • prof. Vesna Cagić Milošević, arhitekta

Članovi žirija:

 • Bojana Višekruna, master filozof, savetnica predsednice Vlade za kreativne industrije i nauku, Vlada Republike Srbije
 • prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture
 • prof. Goran Rako, arhitekta
 • Ilja Mikitišin, arhitekta
Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je  8. avgust 2022. godine; Foto: Konkursna dokumentacija

Preuzimanje dokumentacije i predaja radova

Konkursna dokumentacija preuzima se besplatno sa veb stranice Udruženja Arhitekata Srbije ili sa linka www.vinca.konkurs.rs.

Učesnik konkursa predaje konkursni rad elektronski putem ovog linka.

Izabrali smo za vas…

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Оставите одговор

Obavezna polja *