Građani više ne moraju da legalizuju svoje objekte, već je dovoljan samo upis u katastar nepokretnosti… ukoliko ne žele da prodaju nekretninu.

Ukoliko ste vlasnik nekog objekta 30 godina i ukoliko se niko nije žalio, dovoljno je da se upišete u katastar. Upis u katastar košta sto evra i da nema dodatnih troškova. Potom nekretninu možete stavljati pod hipoteku, možete da je prenesete na svoju decu i taj se objekat doživotno vodi na vas, a posle vaše smrti na vaše potomke. Međutim, građani ovako upisane objekte neće moći da prodaju.

upis-u-katastarOsim potvrde o vlasništvu, jedini uslov da se objekat upiše u katastar jeste da se ne nalazi na javnoj površini prema urbanističkom planu. Legalizacija je neophodna za objekte koji su namenjeni prodaji na tržište i da je za potpunu legalizaciju neophodna kompletna projektna dokumentacija koja podrazumeva i navođenje tačnog sastava zidova ili temelja.

Prema procenama Ministarstva za građevinu i urbanizam u Srbiji ima oko 1.300.000 nelegalno izgrađenih objekata.