Predmet intervencije na postojećem objektu u užem jezgru Beograda bio je nadziđivanje kojim su formirana dva dupleksa – penthausa nad postojećim objektom.

Ulična fasada objekta koji je bio predmet nadgradnje izgrađena je u duhu akademizma, a novoizgrađeni volumen se oblikovno i materijalizacijski diferencira u odnosu na postojeći deo i rešen je kroz autorski izraz u savremenom duhu i uz upotrebu savremenih materijala.

Staklena opna ulične fasade novog dela, ima uporište u funkcionalnim razlozima, odnosno uvođenju dnevne svetlosti u projektovane prostore, jer je objekat zbog izražene severne orijentacije, izdužene forme na parceli i slepih bočnih zidova, uobičajenih za kompaktni gradski blok, limitiran po pitanju prijema prirodnog svetla.

Nadgradnja objekta na Dorćolu rešena je kroz autorski izraz u savremenom duhu i uz upotrebu savremenih materijala.

Uvođenjem staklene zid zavese na uličnu fasadu postignut je princip brisanja granica enterijera i eksterijera, kao i utisak dematerijalizacije i lakoće nadzidanih etaža i najzad ostvaren prostor koji deluje mnogo svetlije i optimističnije u odnosu na donje klasično građene etaže. Akcenti na fasadi u žutom bojenom staklu uvedeni su radi oživljavanja staklene površine novog volumena, ali i praćenja pojedinih elemenata stare fasade.

Reflektovanje uličnog zelenila na novoj fasadi stvara različite vizuelne efekte koji se smenjuju zavisno od doba godine i vremenskih uslova. Dodatni kvalitet prostoru pružaju zenitalni prodori svetla ostvareni kroz krovne prozore, koje preko staklenog poda gornjeg nivoa dopire i do donjeg i vizuelno povećava volumen prostora.

Novo rešenje ulične fasade

Enterijer penthausa

Enterijer prostora je zamišljen kao multinamenski, koji trenutno ima poslovnu namenu, ali ima takvu organizaciju da bi se lako mogao transformisati u klasični stambeni prostor.

Donji nivoi dupleksa su tekući prostori, a u dnu svakog od njih je smeštena kao koloritno prostorni akcenat „plava kapsula“ sa servisnim funkcijama.

„Plava kapsula“ sa servisnim funkcijama

Gornji nivoi su organizovani kao intimniji prostor sa više soba koje su preko hodnika povezani sa prostranom uličnom terasom.

Fotogalerija enterijera

 

Grafičke osnove

Faktografija

Projekat: NADZIĐIVANJE OBJEKTA – DVA PENTHAUSA,

Lokacija: DORĆOL , BEOGRAD

Autori: 

  • ELA NEŠIĆ, dipl.ing.arh
  • DANILO NEDELJKOVIĆ, dipl.ing.arh.

Projektovano: 2016

Realizovano: 2018.

Fotografija: Relja Ivanić

 

Kad ste već ovde…