Softver

Open BIM: koordinisani metod projektovanja

OPEN BIM je koordinisani metod rada projektanata na izradi projekta, a temelji se na prihvaćenim standardima i procedurama koji donosi sledeće pogodnosti:

  • Integrisani postupak rada značajno smanjuje greške u koordinaciji između arhitekata i inženjera u odnosu na uobičajenu razmenu fajlova između projektanata.
  • Saradnici na projektu imaju apsolutnu kontrolu i mogućnost slobodnog izbora odgovarajućeg softvera za svoj inženjerski rad (npr. usaglašenost sa specifičnim lokalnim standardima a ne samo jezički lokalizovan). Nema rizika nekompatibilnosti, uz jedini uslov da su BIM kompatibilni.
  • Saradnici na projektu imaju punu kontrolu nad verzijama softvera koji koriste i njegovim unapređenjima (upgrade).
  • Izbegavanje višestrukog unosa istih podataka i posledične greške.

Termin BIM (Building Information Modeling) je i kod nas poznat. Jedna od definicija je obostrana komunikacija između više projektantskih alata na raznim nivoima: 3D model, konstrukcioni model, objekti, elementi predmera, itd. Ta komunikacija se realizuje preko IFC fajl formata koji omogućuje punu 3D definiciju objekata modela. Ako posedujete IFC fajl, model možete pregledati sa besplatnim pregledačem (Viewer, preuzeti sa: www.DDS-CAD.net, ili www.axisvm.eu, ili www.solibri.com). BIM nema potrebe da određuje kakva je ta komunikacija, odnosno da li svi softverski paketi pripadaju istoj verziji (npr. 2012) i da li su proizvođači softvera različite firme, jer je dovoljno da podržavaju IFC standard.

OPEN BIM su zajedno pokrenuli GRAPHISOFT, Tekla i drugi vodeći proizvođači softvera, članovi buildingSMART (www.buildingsmart.com) asocijacije, u cilju olakšavanja koordinacije u AEC industriji na globalnom nivou. OPEN BIM koristi otvoren buildingSMART model podataka i podržava transparentan, otvoren postupak rada, čime je osigurano da učesnici na razradi projekta budu direktno uključeni, bez obzira na vrstu softverskih alata koje koriste.

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *