3D skeniranje Ustaničke ulice; Foto: Radin AG
Promo, Softver

100 hektara u jednom danu: Savremene geodetske tehnologije u arhitekturi

Pogledajte kako vam fotogrametrija i 3D lasersko skeniranje mogu povećati brzinu izrade, preciznost i kvalitet vaših projekata.

Digitalna transformacija građevinarstva je sveopšta pojava koja je zahvatila sve sfere ove industrije. Naglim razvojem softvera i alata došlo se do primene brojnih savremenih metoda u svim inženjerskim oblastima, uključujući i geodeziju.

Pojava bespilotnih letelica i laserskih skenera dovela je inženjere geodezije u sasvim novu poziciju. Pored klasičnih geodetskih pribora, oni sada mogu da koriste savremene alate i programe koji pružaju daleko brže i preciznije snimanje terena i objekata.

Po svojoj efikasnosti, posebno se izdvajaju dve savremene geodetske tehnologije. To su fotogrametrija (UAV) i lasersko skeniranje (LIDAR).

Iako projektantima skraćuju i olakšavaju rad, dok je kvalitet projekta daleko veći, ove geodetske metode ipak nisu u većoj meri primenjene u domaćoj praksi. Baš zato, o prednostima primene savremenih geodetskih tehnologija u arhitekturi za naš portal govori Radin Miloš iz geodetske firme Radin AG iz Beograda.

3D prostorno skeniranje; Foto: Radin AG
Čime se sve firma Radin AG sve bavi? Koja je vaša specijalizacija?

Geodetska firma Radin AG je porodična geodetska firma iz Beograda koja ima veliko iskustvo u svim oblastima izvođenja geodetskih radova. Svoje mesto na tržištu Radin AG je dobio zahvaljujući višedecenijskom iskustvu rada u ovoj oblasti, ali i stalnim inovacijama.

Firma je licencirana od strane Republičkog geodetskog zavoda i svojim klijentima nudi kompletne usluge koje geodetska struka obuhvata: inženjersku geodeziju, državni premer i katastar nepokretnosti, fotogrametriju i lasersko skeniranje.

Glavna misija naše firme je stavljanje akcenta na savremeni pristup geodetskom inženjerstvu koji se ogleda u korišćenju najsavremenije opreme koje tržište u ovom trenutku nudi.

Glavne prednosti UAV fotogrametrije jesu mogućnost snimanja velikog područja u kratkom vremenskom roku.

Fotogrametrija primenom bespilotnih letelica (UAV) je jedna od novih geodetska metoda. Po čemu se ona razlikuje od klasičnog geodetskog  snimanja?

Osnovna razlika je u načinu prikupljanja prostornih podataka i njihovoj količini.

Glavne prednosti UAV fotogrametrije jesu mogućnost snimanja velikog područja u kratkom vremenskom roku i korišćenje velikog broja podataka koji se ogleda u milionima snimljenih tačaka, za razliku od proizvoda nastalih primenom klasičnih geodetskih metoda.

Fotogrametrija UAV predstavlja tehnologiju i pristup prikupljanja aerofoto snimaka površi zemlje, gde se kao platforma (nosač digitalne kamere za snimanje) koristi bespilotna letelica.

Snimanje iz vazduha je brz i efikasan metod prikupljanja podataka koji ima veliku primenu u geodeziji, građevinarstvu, urbanističkom planiranju, arhitektonskom projektovanju i sl.

Najčešći proizvodi nastali primenom fotogrametrijske metode su:

  • oblak tačaka (point cloud)
  • digitalni ortofoto snimak
  • digitalni model terena i površi
  • digitalni topografski plan
Fotogrametrija UAV je tenhnologija i pristup prikupljanja aerofoto snimaka površi zemlje; Foto: Radin AG

Upotrebom 3D laserskog skenera rizici i nepredviđeni troškovi projekta se svode na minimum.

3D prostorno skeniranje pokazalo se kao efikasno prilikom renoviranja objekata i fasada. Koliko je ovaj metod zastupljen u domaćoj građevinskoj industriji?

3D lasersko skeniranje je jedan od najsavremenijih postupaka koji ima za cilj prikupljanje prostornih podataka. Prednosti ove metode su tačnost, brzina realizacije projekta, efikasnost i ekonomičnost.

Podaci nastali kao rezultat laserskog skeniranja su visoke tačnosti, a fotografije u visokoj rezoluciji. To je neophodan preduslova za kvalitetnu implementaciju građevinskog projekta. Upotrebom 3D laserskog skenera rizici i nepredviđeni troškovi projekta se svode na minimum.

Lasersko skeniranje jeste prisutno u domaćoj industriji, ali se ne koristi sav njen potencijal već se većina realizovanih projekata svodi na isporuku brzo i precizno dobijenih 2D crteža.

Napredak tehnologije zahteva i napredak samih inženjera u svim oblastima naše industrije. Nadam se da će savremene geodetske tehnologije biti više zastupljene u skladu sa prilagođavanjem samih projektanata softverskim rešenjima.

3D prostorno skeniranje; Foto: Radin AG

Finalni proizvod 3D skeniranja može se isporučiti kao model u Revitu različitog nivoa detaljnosti.

Da li su podaci koji se dobijaju 3D laserskim skeniranjem i fotogrametrijom usklađeni sa BIM tehnologijom?

Jesu, samim tim što se kao finalni proizvod može isporučiti 3D model u Revitu ili ArchiCAD-u različitog nivoa detaljnosti (LOD 100, 200, 300, 400).

Tačnost modela dobijenih iz oblaka tačaka može biti 3-5 mm u zavisnosti od projektnog zadatka. Fotogrametrijska metoda je zastupljenija u izradi topografskih podloga i njena tačnost je 1-3 cm.

Primenom adekvatnih softvera, oblaka tačaka (point clouda) nam može poslužiti za kreiranje proizvoda kao što su:

  • 2D crteži (osnove, preseci, fasade)
  • 3D modeli terena (AutoCad, Revit, ArchiCAD)
  • 3D modeli objekata (Revit, ArchiCAD)
  • Fotorealistični prikaz lokacija i objekata kombinovanjem laserskog skeniranja sa HDR fotografijama (360 virtuelna stvarnost)
3D skeniranje Zlatibora u oblaku tačaka; Foto: Radin AG

Više od 100 hektara može se snimiti u toku jednog radnog dana primenom bespilotnih letelica.

Koliko traje snimanje terana ili postojećeg objekta primenom savremenih geodetskih tehnologija?

Fotogrametrijskom metodom primenom bespilotnih letelica možemo snimiti više od 100 hektara u toku jednog radnog dana.

Laserskim skenerom u toku jednog radnog dana možemo snimiti prosečno oko 3.500 m2 stambenog objekta u zavisnosti od rasporeda i gustine prostorija u samom objektu kao i zahtevane tačnosti.

Ukoliko projektant zahteva kraći rok i veće površine, mogu se duplirati angažovanjem dodatnih skenera.

Kako se nove tehnologije pokazuju u situaciji izrade katastarsko-topografskih planova na zahtevnim lokacijama?

Upotreba bespilotnih letelica za snimanje terena u velikoj meri omogućava bezbedan pristup nepristupačnim terenima.

Karakteristična konfiguracija terena u planinskim područjima je nešto što projektima na takvim lokacijama daje kvalitet.

Nove tehnologije i količina podataka dobijena njihovom primenom, projektantima pružaju efikasnost i povećavaju kvalitet procesa projektovanja.

Pomoću 3D prostornog skeniranje moguće je stvoriti dokumentaciju visoke preciznosti; Foto: Radin AG
Sarađivali ste sa velikim brojem arhitekata. Da li nam možete reći nešto više o projektu na kojima trenutno radite?

Projekti koji su poslednji realizovani primenom fotogrametrijske UAV metode je izrada digitalnog modela terena i geodetskih podloga za potrebe projektovanja kompleksa planinskih objekata na Zlatiboru približne površine oko 50 hektara.

Sama konfiguracija terena i visinska razlika od skoro 60m zahtevala je veliki broj kontrolnih tačaka i snimljenih fotografija. Činjenica da na jednoj takvoj podlozi komplikovane konfiguracije terena projektant može dobiti bilo koji podatak sigurno podiže kvalitet samog projektovanja i njegovu efikasnost.

Što se tiče skeniranja, uspešno smo realizovali dva interesantna projekta.

Prvi je skeniranje objekta za potrebe rekonstrukcije u inostranstvu, gde smo projektantskoj kući koja nas je angažovala isporučili Point Cloud, 3D model objekta u Revitu i 360 virtualnu turu kroz objekat. Obzirom da je objekat dve hiljade kilometara daleko od projektnog biroa, količina i vrsta podataka koje smo isporučili je njihovim inženjerima svih disciplina pružilo sve što im je potrebno da nesmetano nastave sa daljim projektovanjem.

Drugi projekat je skeniranje stambenog objekta od 2.500 m2 za potrebe rekonstrukcije i izrade projekta enterijera. Geometrija samog objekta i njegova specifičnost još jednom su nam potvrdili da je korišćenje laserskog skenera najbolji način snimanja naročito što bi snimanje takvog objekta klasičnom metodom trajalo višestruko duže a kvalitet i količina podataka bi bila drastično manja. Podloge koje smo isporučili projektantu su CAD 2D crteži (osnove, preseci, fasade, situacioni plan…).

3D prostorno skeniranje; Foto: Radin AG

U budućnosti će se smanjiti prisustvo geodetskih stručnjaka na samom terenu za potrebe prikupljanja podataka.

Šta je sa cenama? Da li su savremene geodetske tehnologija drastično skuplje od tradicionalnih načina rada?

Cena je srazmerna zahtevima projektanata i ona trenutno ne predstavlja drastičnu razliku u odnosu na cene klasičnih podloga. Ali, predstavlja drastičnu razliku u kvalitetu isporučenih proizvoda.

Kvalitetna implementacija projekata digitalne fotogrametrije i laserskog skeniranja zahteva angažovanje geodetskih stručnjaka koji poseduju adekvatno znanje i iskustvo u primeni ovih metoda, kao i raspoloživost savremene opreme visokog kvaliteta.

U kom smeru će se inženjerska geodezija u budućnosti razvijati? 

Mišljenja sam da će razvoj geodezije u budućnosti predstavljati autonomno prokupljanje prostornih podataka. Drugim rečima, prisustvo geodetskih stručnjaka na samom terenu za potrebe prikupljanja podataka će se smanjiti, a razlog za to će biti napredak upravo ovih tehnologija o kojima smo pričali.

Naravno, određene discipline nikada ne mogu isključiti prisustvo geodetskog stručnjaka na gradilištu ili terenu, ali pretpostavljam da će kancelarijski deo posla daleko nadmašiti terenski.

Kako vas arhitekte i projektanti mogu kontaktirati?

Naše kancelarije se nalaze u Beogradu, na adresi Savska 17b, pored Palate pravde.

Sve dodatne informacije i detalje u vezi inženjerske geodezije, fotogrametrije i laserskog skeniranja projektanti mogu dobiti pozivom na broj 060 664 66 34.

Više o nama mogu pogledati na www.georadin.com.

Povezani članci:

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *