Planirano da izgradnja počne u prvoj polovini ove godine; Ilustracija: Gradnja
Aktuelno

Osmeh Vojvodine: Kuda tačno prolazi moto-put od Sombora do Kikinde

Brza saobraćajnica duga više od 164 kilometra spojiće dva granična prelaza i, između njih, gradove Sombor, Kulu, Vrbas, Bečej, Novi Bečej i Kikindu.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine objavio je u „Službenom listu APV“ Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)–Sombor–Kula–Vrbas–Srbobran–Bečej–Kikinda–granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo).

Kako smo pisali u aprilu, kada se na javnom uvidu našao nacrt ovog plana, buduća saobraćajnica, poznata i kao „Osmeh Vojvodine“, biće duga 164,392 kilometra i projektovana je za brzinu od 100 km/h, dok je ukupna površina obuhvata prostornog plana 11.273,42 hektara.

Nosilac izrade prostornog plana je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a obrađivač Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“. Plan je urađen u saradnji sa Privrednim društvom MHM-projekt d.o.o. iz Novog Sada, koje je obrađivač idejnog rešenja.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Saobraćajna mreža, mreža kategorisanih puteva, pruga i vodotoka u obuhvatu Prostornog plana; Ilustracija: Prostorni plan

11 petlji i 12 površinskih raskrsnica

Granica plana obuhvata delove grada Sombora (katastarske opštine Bački Breg, Kolut, Bezdan, Gakovo, Sombor 2, Kljajićevo, Telečka), opštine Kula (KO Sivac, Crvenka i Kula), opštine Vrbas (KO Vrbas), opštine Srbobran (KO Srbobran), opštine Bečej (KO Radičević i Bečej), opštine Novi Bečej (KO Novi Bečej, Novo Miloševo i Bočar) i grada Kikinde (KO Kikinda i Nakovo).

Koridor moto-puta Sombor–Kikinda, počinje od površinske kružne raskrsnice neposredno nakon graničnog prelaza Bački Breg (km 0+000), dok se završava u zoni Grada Kikinde, na površinskoj kružnoj raskrsnici – izlazu ka naselju Nakovo i graničnog prelaza Nakovo (km 164+392).

Na koridoru moto-puta je planirana izgradnja 11 petlji i 12 površinskih raskrsnica, u cilju povezivanja moto-puta sa okolnim naseljima i putnom mrežom nižeg ranga.

Pregledna karta; Ilustracija: Prostorni plan

Moto-put podeljen na 8 deonica

Deonica Sombor 1 (Bački Breg–petlja Sombor)

Deonica 1 (km 0+000 – km 22+725), dužine od 22,7 km – počinje u zoni planirane kružne raskrsnice Bački Breg na trasi postojećeg državnog puta i završava se posle planirane petlje Sombor. Tehničkom dokumentacijom se predviđa denivelisano ukrštanje tipa romb.

Trasa planiranog moto-puta Sombor–Kikinda u ovoj deonici položena je po novoj trasi van naseljenih mesta po ravničarskom terenu, sa prelaskom preko vodotoka Plazović i više meliorativnih kanala, državnih i opštinskih puteva, ukrštanjima sa infrastrukturnim sistemima.

Deonica Sombor 2 (petlja Sombor–granica opštine Kula)

Deonica 2 (km 22+725 – km 40+853), dužine od 18,1 km – počinje u zoni planirane planirane petlje Sombor i završava se na granici grada Sombora sa opštinom Kula. Tehničkom dokumentacijom se predviđa denivelisano ukrštanje – petlja Kljajićevo tipa pola deteline.

Trasa planiranog moto-puta u ovoj deonici položena je po novoj trasi van naseljenih mesta po ravničarskom terenu, sa prelaskom preko podsistema za navodnjavanje Telečka, više meliorativnih kanala, magistralne i lokalne pruge, državnih i opštinskih puteva i ukrštanjima sa infrastrukturnim sistemima.

Deonica Kula (granica opštine Kula–granica opštine Vrbas)

Deonica 3 (km 40+853 – km 66+284), dužine od 25,4 km – počinje na granici grada Sombora/opštine Kula i završava se na granici opština Kula/Vrbas. Predviđaju se denivelisana ukrštanja – petlje Sivac, Crvenka tipa trube i Kula tipa pola deteline.

Deonica Vrbas (granica opštine Vrbas–granica opštine Srbobran A1/E-75 petlja Vrbas)

Deonica 4 (km 66+284 – km 81+211), dužine od 14,9 km – počinje na granici opština Kula/Vrbas i završava se na granici opštine Vrbas/Srbobran. Predviđaju se četiri denivelisana ukrštanja – petlje Vrbas zapad, Vrbas sever, Vrbas istok i Vrbas E-75 (deo u opštini Vrbas), od čega su Vrbas istok i zapad tipa trube, dok su Vrbas sever i E-75 tipa pola deteline.

Deonica Srbobran (granica opštine Srbobran A1/E-75 petlja Vrbas–granica opštine Bečej)

Deonica 5 (km 81+211 – km 94+186), dužine od 12,9 km – počinje na granici opština Vrbas/Srbobran i završava se na granici opština Srbobran/Bečej. Predviđaju se tri denivelisana ukrštanja – Vrbas E-75 (deo u opštini Srbobran), Srbobran sever i Turija – sva tri tipa pola deteline, kao i jedno ukrštanje u nivou površinska – kružna raskrsnica Srbobran zapad.

Trasa puta u ovoj deonici položena je po novoj trasi van naseljenih mesta po ravničarskom terenu, sa prelaskom preko reke Krivaje (tri prelaza) i više meliorativnih kanala, državnih i opštinskih puteva i ukrštanjima sa infrastrukturnim sistemima.

Deonica Bečej (granica opštine Bečej–granica opštine Novi Bečej, reka Tisa)

Deonica 6 (km 94+186 – km 113+025), dužine od 18,8 km – počinje na granici opština Srbobran/Bečej i završava se na granici opština Bečej/Novi Bečej. Predviđaju se dva ukrštanja u nivou površinske – kružne raskrsnice Bečej zapad i Bečej jug.

Trasa u ovoj deonici prelazi preko Beljanske bare (most), kanala OKM HS DTD, više meliorativnih kanala i na kraju stiže do mosta preko Tise koji je na granici deonice sa deonicom Novi Bečej.

Deonica Novi Bečej (granica opštine Novi Bečej, reka Tisa–granica Grada Kikinde OKM HS DTD, Kikindski kanal)

Deonica 7 (km 113+025 – km 148+182), dužine od 35,1 km – počinje na granici opština Bečej/Novi Bečej i završava se na granici opština Novi Bečej/grada Kikinde. Tehničkom dokumentacijom se predviđaju četiri ukrštanja u nivou površinske – kružne raskrsnice, Novi Bečej jug, Novi Bečej zapad, Novo Miloševo jug i Novo Miloševo sever.

Trasa prelazi preko više meliorativnih kanala, regionalnih pruga, državnih i opštinskih puteva, preko reke Tise (granica deonice sa deonicom Bečej), i na kraju preko kanala OKM HS DTD, Kikindski kanal na granici deonice sa deonicom Kikinda.

Deonica Kikinda (granica Grada Kikinde OKM HS DTD, Kikindski kanal–Nakovo)

Deonica 8 (km 148+182 – km 164+392), dužine od 16,2 km – počinje na granici opštine Novi Bečej/grada Kikinde i završava se na površinskoj raskrsnici na DP br. 15 na pravcu ka Nakovu. Tehničkom dokumentacijom se predviđaju tri ukrštanja u nivou površinske – kružne raskrsnice, Kikinda jug, Kikinda istok, Kikinda sever.

Trasa prelazi preko više meliorativnih kanala, preko kanala OKM HS DTD, Kikindskog kanala na granici deonice sa deonicom Novi Bečej, regionalnih pruga, državnih i opštinskih puteva i ukrštanjima sa infrastrukturnim sistemima.

Od Sombora do Kikinde za 90 minuta

Prema poslednjim najavama, početak izgradnje „Osmeha Vojvodine“ predviđen je u toku ove godine, a kada bude bio završen od Novog Sada do Sombora stizaće se za oko sat vremena umesto dosadašnjih više od sat i po.

Put do Kikinde biće skraćen za oko dvadesetak minuta, pa će od Novog Sada ka Kikindi biti brže preko Srbobrana i nove saobraćajnice, nego preko Zrenjanina. Sada je za taj put potrebno više od 90 minuta.

Sombor i Kikinda sada će biti udaljeni samo 90 minuta vožnje novom saobraćajnicom, dok je do sada najbrži put bio preko Bačke Topole i Sente, za šta je trebalo izdvojiti više od dva sata.

Granični prelazi Bački breg (Mađarska) i Nakovo (Rumunija) biće udaljeni manje od dva sata vožnjom, dok su trenutno udaljeni 3 časa vožnje.

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *