Sa Univerziteta u Rod Ajlandu stiže nam vrlo interesantno rešenje koje će pomoći građevincima da lakše saniraju naprsle betonske elemente.

Mišel Peletije je za svoj diplomski-master rad smislila pametni beton koji se sam sanira u slučaju kada dođe do pojave prslina. Inovativna receptura podrazumeva da se u betonsku mešavinu doda sodijum-silikat u mikrokapsulama kao specijalni agens za „lečenje“ betona. U slučaju pojave prsline, kapsule pucaju i oslobađaju agens koji u dodiru sa kalcijum-hidroksidom, kojeg ima u betonu, obrazuje hemijsku reakciju čiji je produkt masa u obliku gela. Ovaj gel, kojem treba oko sedam dana da očvrsne, popunjava prsline i vraća čvrstoću betona na 26% od originalne marke betona. To je bolji rezultat pošto konvencionalne metode vraćaju oko 10%.

Prednost ovog betona jeste u tome što se korišćenjem „samozalečivog“ agensa smanjuje emisija ugljen-dioksida u atmosferu. Poznato je da ova industrija „kriva“ za 10% ukupne emisije CO2 u SAD.