Šta sa pokvarenim automobilom koji više ne možete ni da registrujete? Dajte ga u staro gvožđe!

Nemojte se začuditi ako se na vašem parkingu pojavi pauk koji će podići propisno parkirani automobil i – krajnje neočekivano – smrviti ga a potom vam dati 100 evra.

Ne nije u pitanju greška parking servisa već se radi o službi za odnošenje krupnog otpada koji stare automobile odnosi sa lica mesta, melje ga, reciklira i za sve to vam daje novac u odnosu na njegovu težinu.

Tako je i ovaj komšijin golf star trideset godina odslužio svoj vek i zasluženo otišao u reciklažu. Bolje nego da trune na parkingu…