Konkursi

Raspisan konkurs za prenamenu postojećeg objekta u Muzej grada Beograda

Postojeći objekat u Resavskoj ulici u centru Beograda dobiće potpuno novu namenu.

Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda i Agencija za investicije i stanovanje raspisuju javni, otvoreni, u prvom stepenu anonimni, neanonimni u drugom stepenu, projektni i dvostepeni arhitektonski konkurs za dobijanje idejnog rešenja za rekonstrukciju objekta u Resavskoj 40 bi prenamenu u Muzej grada Beograda.

U decembru 2006. Muzeju grada Beograda dodeljena je zgrada Nove vojne akademije u Resavskoj ulici 40, podignuta 1899. godine po projektu arhitekte Dimitrija T. Leka.

Zadatak konkursa je da se kroz analizu što većeg broja radova pribavi najkvalitetnije idejno rešenje za budući savremeni, tehničko-tehnološki prilagođen, Muzej grada Beograda, koji će u svemu biti u skladu sa važećim zakonima, propisima i normativima za ovu vrstu objekta i konkursnim podlogama, u čijem sastavu su i precizno definisani Programski elementi.

Ukupna bruto površina postojećeg objekta iznosi oko 14.000m2 dok je korisna površina objekta (uključujući i tavanski prostor) iznosi oko 11.600 metara kvadratnih.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki Uprave za javne nabavke i sa internet stranice naručioca https://www.beograd.rs i sa Portala grada Beograda https://nabavke.beograd.gov.rs, kao i sa internet stranice Društva arhitekata Beograda https://www.dab.rs.

Rok

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova u prvom stepenu iznosi 70 dana od dana objavljivanja Poziva za učešće na konkursu za dizajn na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke, to jest, do dana 19.07.2016. godine do 10:00 časova.

Žiri

1. redovni prof. Vladimir Lojanica, dipl.inž.arh., predsednik Žirija;
2. redovni prof. Akademik Branislav Mitrović, dipl.inž.arh., član Žirija;
3. dr Aleksandar Ivančić, dipl.inž.maš., vodeći konsultant u AIGUASOL, Barselona, član Žirija;
4. Aleksandar Denić, scenograf, član Žirija;
5. dr Irina Subotić, istoričar umetnosti (kustos, muzeolog), profesor emeritus, član Žirija;
6. Milutin Folić, dipl.inž.arh., pomoćnik gradonačelnika – gradski urbanista, član Žirija;
7. Darko Ćirić, istoričar, viši kustos Muzeja grada Beograda, član Žirija;
8. Vladan Vukosavljević, dipl.pravnik, sekretar Sekretarijata za Kulturu, član Žirija;
9. mr Goran Radulović, dipl.inž.arh., pomoćnik direktora Agencije za investicije i stanovanje, član Žirija.

Nagrade

Nakon konsultacija sa žirijem i predaje dorađenih radova u drugom stepenu, žiri vrši rangiranje na osnovu kojeg se dodeljuju sledeće nagrade, u neto iznosu:

  • prva nagrada: 600.000 dinara
  • druga nagrada: 400.000 dinara
  • treća nagrada: 300.000 dinara
  • dva otkupa od po: 200.000 dinara
Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *