Izvođenje

Rekonstrukcija zgrade legata Petra Lubarde

Posle kompletnih radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade legata Petra Lubarde, ovaj multifunkcionalni objekat biće otvoren za javnost tokom 2013. godine.

Pored sale za projekcije u suterenu, u prizemlju se nalaze galerijske prostorije, radionica i posebno obezbeđen depo u centralnom delu objekta. Osnovni zadatak je da se u legatu čuvaju i prezentuju dela velikog slikara pa su prizemlje i i prvi sprat namenjeni galerijskom prikazivanju slika i predmeta iz legata, gde će se u velikoj meri oživeti autentičnost ambijenta u kome je Petra Lubarda živeo i stvarao. Potkrovlje je namenjeno za administrativno-kancelarijski prostor Kuće legata.

Izolinvest je uspešno završio sve planirane radove, a Beograd je dobio nov moderan muzej u elitnom delu grada. Mapei je pored brojnih referenci iz oblasti sanacije kulturnih objekata ubeležio i ovu reprezentativnu građevinu.

Radovi u suterenu – betoniranje i hidroizolacija

U suterenu je namenjen adekvatan prostor za smeštaj mašinske opreme, grejanja i hlađenja, zatim sanitarni blok, sala za sastanke i mali kafe. Za razne radove podbetoniranja izvođač je ugrađivao vodonepropusne betone. Kako su radovi izvođeni u zimskim vremenskim uslovima, potreban je bio i brži prirast čvrstoće betona. Mapei predlog je bio primena superplastifikatora na bazi modifikovanih akrilnih polimera DYNAMON SP3, koji se primenjuje za betoniranje pri niskim temperaturama bez potrebe za zaparivanjem. Značajnom redukcijom vodocementnog faktora uz bolju obradivost postižu se veće i rane i krajnje čvrstoće pri pritisku.

Za hidroizolaciju suterena sa unutrašnje strane, na podlogu od prskanog betona, predložena je upotreba osmotskog hidroizolacionog cementnog premaza IDROSILEX PRONTO. Ova masa otporna je na dejstvo negativnog pritiska vode. Kako bi se obezbedilo bolje prianjanje na podlogu, ali i lakše nanošenje, u hidroizolacinu masu dodat je i lateks sintetičke gume PLANICRETE. Ovaj dodatak se koristi za poboljšanje mehaničkih svojstva cementnih maltera, a kada se pomeša sa cementom i vodom dobija se mešavina za vezu „staro-novo“.

Presecanje kapilarnog podizanja vlage

Posle hidroizolavanja podrumskih prostorija sa unutrašnje strane potrebno je bilo da se izvrši presecanje kapilarnog podizanja vlage čime se sprečava prodor u gornji deo konstrukcije. S obzirom da su zidovi od kamena, bilo kakvo presecanje sa umetanjem hidroizolacije, ugrozilo bi estetski izgled objekta. Zato je predviđeno da se presecanje izvrši izradom hemijske barijere. Usvojena je upotreba proizvoda MAPESTOP. To je koncentrovana masa na bazi silana i siloksana koja se meša sa vodom čime se dobija emulzija koja se koristi kao hemijska barijera. Rupe za injektiranje ove emulzije, prečnika od 20 mm, bušene su pod uglom od 30°- 45°, na otprilike 20 cm iznad nivoa zemlje na udaljenosti od 10-15 cm jedna od druge. Izvršeno je gravitaciono ulivanje mešavine sve do zasićenja zida. Kako su rupe pozicionirane na spojevima kamena, sačuvana je estetika kamenog zida jer su rupe naknadno zapunjene pa nema promena u izgledu zida u odnosu na prethodno stanje.

Mestimične reprofilacije

Na svakom objektu u toku gradnje pojave se manja odstupanja u geometriji. Za ovakve slučajeve praktična je upotreba brzovezujućih cementnih maltera. Pored toga što imaju brzo sušenje, ovakvi gotovi malteri su mnogo pouzdanije rešenje od mešavina maltera koje se spravljaju na gradilištu, jer imaju veće čvrstoće pri pritisku i bolja prianjanja. Za razne reprofilacije upotrebljen je PLANITOP FAST 330. To je jednokomponetni brzovezujući malter ojačan vlaknima koji može da se nanosi u debljini od 3 do 30 mm. Postiže krajnju čvrstoću pri pritisku veću od 20 MPpa i ima odlično prianjanje na beton (više od 2 MPa).

Izrada brzosušećih estriha i lepljenje keramičkih pločica

Zbog kratkog roka za završetak radova, pre lepljenja parketa, za izradu estriha odlučeno je da se upotrebi brzosušeće hidrauličko vezivo sa kontrolisanim skupljanjem TOPCEM. Mešavina za estrih se pravi od 200 – 250 kg TOPCEM-a na 1 m³ agregata granulacije 0/8 mm. Posle 4 dana sušenja nivo vlage u estrihu debljine 4 cm pri standardnim uslovima temperature i vlage (+ 23°C i 50% rel. vlažnosti vazduha) je ispod 2% mereno CM metodom, čime se omogućava početak polaganja parketa za mnogo kraće vreme nego pri radu sa klasičniom cementnim košuljicama. Čvrstoća pri pritisku ovog estriha spravljenog sa TOPCEM-om je veća od 25 MPa.

Na delu objekta za lepljenje pločica od granitne keramike upotrebljen je poboljšani cementni lepak ADESILEX P9 koji se odlikuje produženim otvorenim vremenom i čvrstoćom prianjanja od 1,5 N/mm². Ovaj lepak pripada klasi C2 TE u skladu sa normom EN 12004, a raspoloživ je u sivoj i beloj boji. Ima nisku emisiju isparljivih organskih materija, pa ima oznaku GEV – EMICODE EC 1. Posle 24 sata podne površine mogu da se fuguju.

Za fugovanje je upotrebljena brzosušeća, vodoodbojna, cementna masa za fugovanje ULTRACOLOR PLUS. Ova masa ne uzrokuje iscvetavanje i promenu boje, a otporna je na pojavu buđi. Raspoloživa je u 26 boja i upotrebljava se za popunjavanje fuga širine od 2 do 20 mm. Površine fugovane ovom masom prohodne su već posle 3 sata.

O Petru Lubardi

Petar Lubarda je rođen 1907. godine u Ljubotinju kod Cetinja. Bio je član SANU i jedna od najznačajnijih ličnosti jugoslovenske umetnosti 20. veka. Nosilac je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada. Slikarstvo je studirao na Umetničkoj školi u Beogradu i Akademiji lepih umetnosti u Parizu. Izlagao je u Salonu nezavisnih, a po povratku u Beograd, učestvovao je na prolećnim i jesenjim izložbama Udruženja likovnih umetnika. Međunarodna javnost imala je prilike da vidi njegove najbolje radove na internacionalnim izložbama u Parizu i Briselu i bijenalima u Veneciji, Tokiju i Sao Paolu. Slikao je pejzaže, mrtve prirode i figure, a obrađivao je i teme iz nacionalnog eposa. Slike „Noć u Crnoj Gori“ i „Između dana i noći“ predstavljaju remek dela Lubardinog likovnog stvaralaštva. U poslednjem stvaralačkom periodu se oprobao u apstraktnom slikarstvu, zadržavajući osobeni stil i prepoznatljiv snažan kolorit. Napušta sve viđeno i doživljeno dajući mu jednu novu dimenziju. „Uvek se borimo sa nekim mrakom i težimo da ga osvetlimo“ (P.Lubarda). Svojim stvaralaštvom obeležio je i odredio tokove slikarstva ovog prostora u drugoj polovini 20. veka. Poklapanjem sa evropskim i svetskim tokovima uticao je i na druge oblasti našeg umetničkog stvaralaštva.

(eKapija)

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Оставите одговор

Obavezna polja *