Novi hotel na pjenu od mora; Fotografije: Booking.com
Regionalni projekti

Royal Gardens u Budvi / Branislav Mitrović i Jelena Kuzmanović

Ovako izgleda novi biser na pjeni od mora – Kraljevski apartmani u popularnom turističkom letovalištu kandidovali su se da postanu novi orijentir Budve.

Kao ni jedan grad na jadranskoj obali do sad, Budva je u proteklih nekoliko godina doživela korenitu transformaciju oblikovnosti i sadržaja. Transformacija grada podrazumevala je promenu urbo-morfološke strukture, proširivanje i usložnjavanje gradske matrice, te izgradnju velike količine objekata turističko-ugostiteljskog sadržaja. U moru bezličnih zgrada, neotradicionalizma i provincijalne estetike, svojom pojavom i arhitekturom izdvojio se poslovno-apartmanski objekat Royal Gardens. Kao retko koji projekat do sada, ovaj kompleks uspostavlja snažnu vezu između arhitekture i predela, tradicije i savremenosti, lokalnog i internacionalnog.

Foto: Modena Gradnja

Objekat je oblikovan je apstraktna forma broda, s posebno naglašenim elementima terasa kao palubama i vertikalnim baštama.

Royal Gardens nalazi se na istaknutoj lokaciji, uz samu obalu mora, u neposrednoj blizini luke i starog grada, a između gradskog parka i saobraćajne magistrale. Kompoziciono, objekat čini kompaktnu prostorno-funkcionalnu celinu koja je raščlanjena na telo i postament, koji su postavljeni u kontrastu. Odabir fasadnih materijala dodatno ističe temu dvojnosti: teško-lako, gore-dole… Postament objekta zauzima čitav blok i ima nepravilnu geometriju koja prati liniju pripadajuće građevinske parcele. Gornji deo objekta (od prvog do jedanaestog sprata) oblikovan je kao apstraktna forma broda, sa posebno naglašenim elementima terasa kao palubama i vertikalnim baštama.

Foto: Booking.com

Korelacija s prirodnim krajolikom

Zakrivljena linija fasade, meandrira na delu prema moru, a maksimum dostiže kružnom formom na uglu prema magistrali. Projektanti ističu da je autorska namera bila da „u urbanističkoj gustini centra Budve postignu drugačiji prostorni koncept koji svojom arhitektonikom forme i strukturalnom organizacijom prostornih nivoa unosi novi kvalitet i dubinu u zatečeni kontekst“. Apstrahovana oblikovnost ulazi u direktni dijalog sa zatečenim kontekstom koristeći se univerzalnim jezikom arhitekture. Materijalizacijom i geometrijom objekta formira se suprotnost u odnosu na usitnjenost urbanog predela Budve, dok se terasastim baštama uspostavlja korelacija s prirodnim krajolikom i tradicijom mediteranskog priobalja, makijom, obalom i morskom pučinom.

Razuđeni oblik osnove omogućava dinamičnu organizacionu šemu, prostran pogled iz svih prostorija, kao i grupisanje servisnih sadržaja oko centralnih stepenišnih jezgara. Svaka stambena jedinica orijentisana je prema pučini mora i ima duboku nadstrešnicu za odbranu od jakog letnjeg sunca. Svaki apartman sadrži i element autohtonog primorskog zelenila, mimoze, oleandra, lavande ili limuna, koje uokviruje pogled u liniji samih terasa čija se površina deli na popločani i travnati deo.

Foto: Booking.com

Fasadne trake

Mada svedena po svojoj oblikovnosti, fasada objekta je krajnje sofisticirana. U kontinuitetu, parapeti terasa obloženi su korianom (eng. corian) – materijalom čija ugradnja zahteva visok nivo zanatskog umeća i veštine. U kombinaciji sa staklenom ogradom, glatke površine koriana formiraju prepoznatljivu kontinualnost fasadnih traka (kao na rovinjskom hotelu Lone, prim.ur.). Nesumnjivo, projektantski i tehnički izazovno bilo je izvođenje žardinjera i krovnih terasa različitih pozicija i oblika, koje u zbiru objektu daju životnost i razigranost.

Foto: Booking.com

Novi orijentir Budve?

Predstavljajući novu generaciju hotelske arhitekture na Jadranskoj obali, uz koncept i primenu savremenih dizajnerskih rešenja, apstraktno oblikovanje i nadovezivanje na prirodni krajolik, poslovno-apartmanski objekat Royal Gardens jedno je od značajnijih realizacija savremene arhitekture u regionu. Royal Gardens, arhitekata Branislava Mitrovića i Jelene Kuzmanović, uspostavlja snažnu vezu između arhitekture i predela, tradicije i sadašnjosti, lokalnog i internacionalnog, a vreme će pokazati hoće li ovo možda postati i novi orijentir Budve.

Faktografija:

  • Autori: Branislav Mitrović, Jelena Kuzmanović
  • Saradnici: Siniša Tatalović, Danijela Bakić
  • Namena: Poslovno apartmanski kompleks
  • Površina: 14.500 m2
  • Godina: 2018.
  • Lokacija: Budva

 

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *