Suština ventilisane fasade je u ostvarivanju međuprostora tj. sloja vazduha za ventilaciju
Promo

Sistem ventilisane fasade sa kamenom vunom

Suština ove fasade je u ostvarivanju sloja vazduha između spoljašnje zaštitne fasadne obloge i ostalih slojeva kako bi se vršila nesmetana difuzija vodene pare iz unutrašnjosti ka spoljašnjem prostoru.

Ventilisana fasada sa mineralnom vunom (kamenom ili staklenom) prvi je izbor za poslovne objekte, hotele, a sve više i za stambene objekte, zbog vrhunskih termičkih karakteristika, estetike završne obrade i trajnosti celokupne fasadne konstrukcije. Ključne uloge sloja za ventilaciju su:

  • Odvođenje difuzne vodene pare, koja se u zimskom periodu kreće od unutrašnjeg toplijeg prostora prema spoljašnjem prostoru;
  • Eliminisanje eventualno nastalog kondenzata;
  • Smanjenje zagrevanja osnovne mase zida leti, tj. bolja zaštita unutrašnjeg prostora od visokih letnjih temperatura.

Da bi ovi zahtevi bili ispunjeni, minimalna debljina sloja za ventilaciju treba da iznosi 2 cm i da je omogućeno neometano strujanje vazduha u tom sloju. Otvori za ventilaciju po visini zida, za ulaz i izlaz vazduha, treba da budu minimalne površine 50 cm2 po dužnom metru zida.

Dužina provetravanja može biti jedna ili više spratnih visina ili samo visina parapeta (prema uputstvu poizvođača fasade). Preporučuje se posebna obrada otvora zbog sprečavanja prodora atmosferalija i ulaska insekata i štetočina u provetravani međuprostor.

Suština ventilisane fasade je u ostvarivanju međuprostora tj. sloja vazduha za ventilaciju

Prednosti mineralne vune u sistemu ventilisane fasade

Termička zaštita
Nove generacije mineralnih vuna sa koeficijentom toplotne provodljivosti već od 0,034 W/mK pružaju odličnu toplotnu zaštitu primerenu svim tipovima podloge (opeka, šuplji blok, beton, porobeton). Dodatna prednost je toplotni komfor leti, kada mineralna vuna zbog svoje strukture i gustine, sprečava da toplota uđe u objekat.

Paropropusnost
Mineralna vuna u sistemu ventilisane fasade nudi ključnu prednost – vodena para se nesmetano prenosi kroz sistem zida u ventilišući sloj bez neželjenih pojava poput kondenzacije. Mineralna vuna sa keoficijentom paropropusnosti μ~1 (približno kao vazduh) je idealan izbor kao izolacioni materijal sa stanovišta toplotne zaštite i protoka vodene pare kroz sistem zida.

Zvučna izolacija
Problem zaštite od spoljne buke obično razmatramo tek kada se sa njim suočimo. Tada je uglavnom kasno ili jako teško rešiti jedan od velikih neprijatelja savremenog života. Mineralna vuna, zbog svoje specifične vlaknaste strukture, daje odličnu izolovanost unutrašnjeg prostora od spoljne buke.

Zaštita od požara
Mineralna vuna (i kamena i staklena) je negoriv materijal. U sistemu ventilisane fasade od ključne je važnosti da se onemogući razvoj požara u izolacionom sloju, jer bi u tom slučaju objekat momentalno bio zahvaćen požarom upravo preko ventilisanog sloja, kroz celu visinu objekta.

U zavisnosti od visine objekta, preporučuju se proizvodi od kamene mineralne vune sa ECOSE tehnologijom: NB VENTI, NB VENTI PLUS i NB VENTACUSTO.

Ventilisana fasada sa mineralnom vunom  je prvi izbor za poslovne objekte, hotele, a sve više i za stambene objekte

Važnost folija u ventilisanim fasadam

Uloga mineralne vune u ovom sistemu je nesporna, ali od presudnog značaja za funkcionalnost sistema je upotreba zaštitnih folija u ventilisanim fasadama, iz tri razloga:

1. Kod fasada sa spoljnom oblogom sa otvorenim spojevima, moguće je da dođe do prodora atmosferskih uticaja kroz fuge spoljne obloge. Zato se izolacija štiti paropropusnom-vodonepropusnom folijom koja će omogućiti nesmetan protok vodene pare iz unutrašnjosti u vazdušni sloj, a onemogućiti eventualno navlaživanje mineralne vune;

2. Sloj folije sprečava efekat hlađenja izolacionog sloja (‘wind washing’) usled strujanja hladnog vazduha i time obezbeđuje maksimalne performanse celog ventilisanog sklopa fasadnog zida;

3. S obzirom na to da je instalacija ventilisane fasade proces koji traje, folije dodatno štite termoizolaciju od atmosferskih uticaja tokom radova na gradilištu, a pre postavljanja završnog sloja fasade.

Koje folije preporučujemo?

Završna obrada sa otvorenim spojevima

Kod ovakvih obloga se preporučuje korišćenje specijalne paropropusne-vodonepropusne folije sa UV zaštitom, Homeseal LDS 0,02 UV FixPlus. Ova folija ima integrisane lepljive trake duž cele rolne, za lakšu montažu.

Završna obloga sa zatvorenim spojevima

Za ove obloge preporučuje se paropropusna-vodonepropusna folija sa integrisanim lepljivim trakama duž cele rolne, LDS Homeseal 0,04 FixPlus.

Za više informacija, konsultacije, specifikacije, CAD i PDF detalje, pišite na [email protected] ili posetite www.knaufinsulation.rs.

Bonus:

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *