Sistem Astra 5 za biološki tretman voda; Foto: Ekosistem Balkan
Opremanje, Promo

Ekološka alternativa septičkim jamama: Biološki tretman otpadnih voda

Ugradnjom sistema za prečišćavanje umesto septičke jame, otpadnu voda iz stambenih jedinica moguće je prečistiti tako da se ta voda može kasnije korisiti kao tehnička voda za zalivanje ili pranje.

Problemi životne sredine i njihovi destruktivni efekti postali su očigledni. Potrebne su nove tehnologije koje će odgovoriti na izazove.

Septičke jame koje koriste privatna domaćinstva u Srbiji imaju visoke rizike po životnu sredinu ako se ne održavaju na odgovarajući način. Neophodno periodično čišćenje septičke jame je skup i neprijatan zadatak.

Međutim, rešenje postoji. Biološkim tretmanom otpadna voda se prečišćava 98% i ona je tada bez mirisa, providna i potpuno bezopasna za životnu sredinu, a ugradnja ovog sistema je povoljnija od ugradnje klasične septičke jame.

Proces prečišćavanja otpadnih voda; Foto: Ekosistem Balkan

Biološkim tretmanom otpadna voda se prečišćava 98% i ona je tada bez mirisa, providna i potpuno bezopasna za životnu sredinu.

Sa postrojenjima za biološko prečišćavanje otpadnih voda vrši se prečišćavanje, ali ne i akumulaciju otpadnih voda iz domaćinstva. Njegov rad se zasniva na kombinaciji biološkog tretmana sa procesom mehuraste aeracije (veštačkog dovoda vazduha) za oksidaciju komponenata kućnih otpadnih voda.

U stvari, to je biološki inkubator za mikroorganizmima za koje je otpadna voda izvor hrane. Svi konstruktivni elementi i delovi stanice u kontaktu sa otpadnim vodama izrađeni su od materijala otpornih na koroziju koji su otporni na dejstvo agresivnog okruženja.

Proces biološkog prečišćavanja sastoji se u biohemijskom uništavanju organskih supstanci mikroorganizmima. Otpadne vode gube sklonost ka truljenju, postaju bistre, a bakterijska kontaminacija se značajno smanjuje.

Stepen prečišćavanja vode na izlazu je 98%; Foto: Ekosistem Balkan

Postupak prečišćivanja otpadnih voda

Otpadne vode otiču iz objekta kroz kanalizacionu cev u prijemnu komoru, gde se ujednačava njihov protok, tu se takođe vrši mehaničko prečišćavanje i biološka oksidacija. Dalje, otpadne vode se ravnomerno prepumpavaju u aeracioni rezervoar, gde dolazi do konačnog uništavanja organskih jedinjenja putem oksidacije aktivnim muljem. Aktivni mulj je aktivna biomasa suspendovana u vodi, koja vrši proces prečišćavanja otpadnih voda u aerobnim biološkim oksidantima.

Prečišćena voda se može ispuštati u drenažni bunar, najbližu jarugu ili olujni jarak ili koristiti kao tehnička voda za zalivanje ili pranje.

Zatim se smesa čiste vode i aktivnog mulja šalje u sekundarni taložnik, gde se vrši odvajanje aktivnog mulja od čiste vode. Prečišćena voda gravitaciono ili prinudno (u zavisnosti od modela postrojenja) otiče iz sistema. Prečišćena voda se može ispuštati u drenažni bunar, najbližu jarugu ili olujni jarak ili koristiti kao tehnička voda za zalivanje ili pranje.

Istrošeni stabilizovani mulj se postepeno akumulira u stabilizatoru mulja i korisnik ga periodično uklanja. Održavanje ovog sistema je veoma jednostavno i vlasnici to mogu raditi samostalno. Čišćenje se vrši svakih šest meseci.

Cena sistema za prečišćavanje otpadne vode

U eksploataciji, sistemi kompanije EKOSISTEM BALKAN su jeftiniji od običnih septičkih jama.

Na primeru kuće sa petočlanom porodicom ćemo uporediti troškove korišćenja obične septičke jame i sistema Astra na godišnjem nivou. Navedene cene su u evrima.

Analiza troškova

* Izrada betonskog prstena na dnu jame, zidanje betonskim blokovima, izrada pokrivne armirane betonske ploče, nanošenje maltera sa polipropilenskim vlaknima i aditivom za vodonepropustnost na unutrašnji deo jame (dno jame i zidovi)

Dodatne informacije o proizvodu

Za više informacija o sistemu za biološki tretman otpadnih voda Astra 5 posetite sajt kompanije EKOSISTEM BALKAN ili pozovite 069-104-5555.

 

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *