Planirani kompleks u Pančevu; Vizuelizacija: Projektni biro Koneski
Novi objekti

Stanovi na Slavini: U Pančevu planiran kompleks na mestu objekata iz 19. veka

U nekadašnjem Vajfertovom kompleksu „Slavina“ planirana je rekonstrukcija dva postojeća objekta, kao i izgradnja dva nova objekta spratnosti Po+P+5.

Grad Pančevo oglasio je krajem prošle sedmice javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa čiji je investitor preduzeće A&R Immobau AG iz Vranja.

Obrađivač projekta je niški Teking d.o.o., projekat arhitekture i tehničku dokumentaciju izradio je Projektni biro Koneski, takođe iz Niša, dok je odgovorna projektantkinja Anita Stoilkov Koneski, dia.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Ortofoto prikaz lokacije; Izvor: Google Earth

Povoljna lokacija u centralnom delu Pačeva

Urbanističkim projektom obuhvaćeno je 5 celih katastarskih parcela u KO Pančevo ukupne površine 11.992 m2, a nakon izuzimanja dela jedne od parcela za javno zemljište (saobraćajnicu), površina planirana za izgradnju iznosi 11.908 m2 (površina na osnovu koje se računaju urbanistički parametri).

Katastarske parcele obuhvaćene urbanističkim projektom nalaze se na povoljnoj lokaciji, u centralnom delu Pančeva. U neposrednoj okolini predmetne lokacije nalaze se objekti javne namene kao što su Stadion FK “Dinamo”, Policijska uprava, autobuska stanica, kao i veliki broj maloprodajnih objekata.

Kompleks je godinama bio napušten, nije se održavao i bio je izložen dejstvu atmosferilija, te je uočena devastacija svih objekata u kompleksu.

Predmetna lokacija nalazi se u okviru kompleksa „Slavina“, a naleže na novoplaniranu ulicu koja vodi do ulice Miloša Trebinjca. Objekti u ovom kompleksu izgrađeni su 1891. godine. Ignjat Vajfert je kupio plac na najvišoj koti u gradu sa željom da izgradi podrume za lagerovanje piva i ledare za čuvanje leda.

Na placu su takođe bile izgrađene štale za konje, magacini za čuvanje ječma, radionica za izradu buradi i poznata kafana “Slavina”. Kompleks je godinama bio napušten, nije se održavao i bio je izložen dejstvu atmosferilija, te je uočena devastacija svih objekata u kompleksu.

Iz tog razloga je Institut za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Beogradu izradio stručno mišljenje o postojećem stanju objekata u kompleksu sa predlogom mogućih intervencija na njima. Na osnovu ovog mišljenja Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu izdao je uslove kojima se dozvoljava rušenje četiri objekta na ovoj lokaciji.

Trodimenzionalni prikaz kompleksa

Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata

Na predmetnoj lokaciji postoje već izgrađeni objekti – objekat „A“ i objekat „D“, koji su pod određenim stepenom zaštite, za koje su izdati uslovi pod kojima se mogu tretirati, i u skladu sa kojim se rekonstruišu.

Sa istočne strane objekta „A“ planiran je stambeno-poslovni objekat „B“, spratnosti Po+P+5, po tipologiji slobodnostojeći, na udaljenju od najmanje 15,80 m u odnosu na objekat „A“, što ispunjava uslov od minimalno 2/3 visine višeg objekta.

Istočno od objekta „B“, planirana je izgradnja slobodnostojećeg stambenog objekta “C”, spratnosti Po+P+5, koji se sastoji od 4 nadzemne lamele/ulaza i jednom velikom garažom u podrumskoj etaži, zajedničkoj za sve lamele.

Projekat će biti sprovođen u pet faza; Rendering: Projektni biro Koneski

Druga  faza obuhvata izgradnju stambeno-poslovnog objekta „B“ sa pripadajućim parterom, parkingom, pešačkim i kolskim stazama.

Predviđena je fazna izgradnja u 5 faza od kojih prva obuhvata rekonstrukciju objekata „A“ i “D” sa sanacijom oštećenja, a druga izgradnju stambeno-poslovnog objekta „B“ sa pripadajućim parterom, parkingom, pešačkim i kolskim stazama.

U trećoj fazi predviđena je izgradnja velike garaže objekta „C“ i dve severne nadzemne lamele sa pripadajućim parterom, parkingom, pešačkim i kolskim stazama, uključujući i parter oko objekta „D“.

Četvrtom fazom obuhvaćena je izgradnja preostale dve nadzemne lamele (južne) objekta „C“ sa pripadajućim parkingom, parterom, pešačkim i kolskim stazama, dok peta faza podrazumeva prenamenu objekta „D”.

Objekat „C“ sastoji se od 4 nadzemne lamele; Rendering: Projektni biro Koneski

Deo slobodnog prostora je predviđen za postavljanje spomen-obeležja koje će predstavljati podsećanje na proizvodnju piva u Pančevu.

Prema projektu, objekat “A” je je potrebno sačuvati, revitalizovati, rekonstruisati i adaptirati uz očuvanje izvornog izgleda spoljašnje arhitekture i drvene konstrukcije u enterijeru, horizontalnog i vertikalnog gabarita, oblika i nagiba krova, vrste krovnog pokrivača, svih konstruktivnih i dekorativnih elemenata, stilskih karakteristika i originalnih materijala.

Deo slobodnog prostora južno od objekta „A“, između objekta i javne površine uređen je kao slobodna zelena površina, sa uređenim zelenilom, sa pešačkom stazom i urbanim mobilijarom, a deo je predviđen za postavljanje spomen-obeležja koje će predstavljati podsećanje na proizvodnju piva u Pančevu i industrijski kompleks „Slavina“ iz kraja 19-og veka, a koje će biti predmet razrade drugog projekta.

Objekat „C“ ima ukupno 236 stambenih jedinica; Rendering: Projektni biro Koneski

Novoprojektovani objekti

Objekat „B“ je stambeno-poslovni objekat, sa 4 poslovne jedinice u prizemlju i 50 stambenih jedinica raspoređenih u nadzemnim etažama. U podrumu ima projektovanu malu podzemnu garažu sa 11 parking mesta, od kojih su dva za osobe sa invaliditetom.

U prizemlju objekta „B“ se nalazi 5 stambenih jedinica, zajednički hodnik, lift, stepenište, vetrobran i ostava, a spratovi od prvog do petog su po funkciji isti i tipski – sastavljeni od 9 stambenih jedinica, različitih struktura.

Objekat „C“ je stambeni objekat, koji se sastoji od velike podzemne garaže i 4 nadzemne lamele sa posebnim ulazima, osno simetrično postavljene. U svakoj lameli ima 59 stanova, a ukupno 236 stambenih jedinica je projektovano u ovom objektu.

Podrum najvećim svojim delom predstavlja veliku podzemnu garažu sa 153 parking mesta od kojih su 12 za osobe sa invaliditetom, postavljena u blizini liftova. U prizemlju jedne lamele ima 9 stanova. Spratovi od prvog do petog su po funkciji isti i tipski, a sastoje se od 10 stambenih jedinica, različitih struktura.

Objekat „C“, osnova podruma

Budući da ukupan potrebni broj parking mesta iznosi 297, ostalih 134 parking mesta je planirano u dvorištu, na terenu.

Objekat „D“ je takođe potrebno sačuvati, revitalizovati, rekonstruisati i adaptirati uz očuvanje horizontalnog i vertikalnog gabarita, oblika i nagiba krova, vrste krovnog pokrivača (biber crep) i svih konstruktivnih elemenata.

U postojećem stanju prostorije u objektu se koriste kao pomoćne ostave i garaže. Projektovana namena objekta je poslovna sa magacinskim prostorom.

Budući da ukupan potrebni broj parking mesta iznosi 297, ostalih 134 parking mesta je planirano u dvorištu, na terenu (od kojih su 3 parking mesta predviđena su za osobe sa invaliditetom).

Bruto površina nadzemnih etaža svih objekata iznosi 23.036 m², dok ukupna bruto površina svih objekata na parceli iznosi 28.676 m².

Grafički prilozi

Trodimenzionalni prikaz kompleksa
Trodimenzionalni prikaz kompleksa
Trodimenzionalni prikaz  kompleksa u nivou prizemlja
Trodimenzionalni prikaz kompleksa u nivou prizemlja
Trodimenzionalni prikaz kompleksa u nivou prvog sprata
Trodimenzionalni prikaz kompleksa u nivou prvog sprata
Osnova podruma
Osnova podruma
Osnova prizemlja
Osnova prizemlja
Osnova tipskog sprata
Osnova tipskog sprata
Osnova krovnih ravni
Osnova krovnih ravni
Presek A-A
Presek A-A
Presek B-B
Presek B-B

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *