Pažljivo sledeći karakteristike same lokacije – brežuljkastog terena i okolnog šumskog ambijenta – arhitekte su osmislile kompleks koji se suptilno smešta u okolni teren. Umaški kamp Stella Maris, smešten u hladovini…