Novi Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada stupa na snagu 31. septembra 2012. Potrebno je prilagoditi projekte novim potrebnim dimenzijama termoizolacije.

Kako bi se štedela energija a kuće i stanovi bili topliji, donet je novi Pravilnik koji je propisao veće debljine izolacionih slojeva. To umnogome menja sadašnje prilike na gradilištu gde se, uglavnom, štedelo gde god je moglo.

Knauf Insulation je, skladno novom Pravilniku o o energetskoj efikasnosti, izabacio tabele za primenu njihovih materijala prema novim standardima.

Preporu─Źene debljine toplotne izolacije su date na osnovu Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada: