Izmenom zakona, radovi kao što su: zamena prozora, pločica, sanitarija ili krečenja svrstavaće se u radove na održavanju stanova i za njih neće biti izdavan akt i neće biti potrebna izrada projekta za dozvolu. Procedure će biti pojednostavljene kako je izjavio ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić, a preneo Blic.

U saopštenju Agencije za borbu protiv korupcije se navodi da se, uprkos postojanja Uputstva i mišljenja nadležnog ministarstva, u primeni Zakona o planiranju i izgradnji pojavljuju značajne razlike izmedju pojedinih opština kada je reč o tome šta je tekuće, a šta investiciono održavanje i da su te razlike najčešće na štetu građana.

U saopštenju se takođe dodaje da će na taj način biti izbegnuta mogućnost arbitrarne primene zakona, odnosno mogućnost za nastanak korupcije pri određivanju šta je investiciono, a šta tekuće održavanje stana.

Agencija je resornom ministarstvu ponudila saradnju kako bi se izmenama zakona, na kojima se radi, jasnije uredila ta oblast i izbegla situacija u kojoj postoji neravnoteža izmedju obaveza građana i cilja koji država želi da postigne.

Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić rekao je ranije da je Nacrt izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji završen i da se očekuje da će se već ove nedelje naći na sednici Vlade Srbije.

Za renoviranje stana i investiciono održavanje građani više neće čekati u redovima. Dodatno smo i pojednostavili procedure za izdavanje građevinskih dozvola – kazao je Dulić.

Prema njegovim rečima, pojedine lokalne samouprave su zlonamerno tumačile zakon, pa su tako, na primer, za promenu WC-šolje i pločica tražile projekat i komplikovale život građanima.