Z&Z Design Studio je ponudio svoje rešenje povezivanja Kosančićevog venca i Starog savskog pristaništa.

Beogradske terase zamišljene su i kao novi simbol ulaska u stari deo grad.

Potez od Brankovog mosta do „Beton hale“, u kombinaciji sa proširenim Turističkim pristaništem, bio bi šetalište sa biciklističkom stazom, zelenim površinama, ali i staklenim podom ispod koga bi bio ukopan postojeći železnički kolosek prve kružne metro linije M1 Kalemegdan – Donji grad – Savski amfiteatar. Tako bi svi koji prolaze pored Save mogli da ispod stakla posmatraju kompozicije metroa, a stakleni pod bi noću bio obasjan dekorativnom rasvetom.