hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Hladni most na parcijalno izvedenoj fasadi

Termički most nastaje kada je izolacija, iz nekog razloga, prekinuta materijalom koji je loš izolator. Postojanje toplotnog...