Odgovornost države pred građanima i odmeravanje snaga arhitekata.

Za poslednjih 15 godina može se reći da su blago tragične za polje kulture na nivou Srbije, a naročito Beograda. Od mnogobrojnih muzeja, manjih ili većih, nekoliko najznačajnijih je delimično ili potpuno zatvoreno, više njih funkcioniše u neadekvatnim uslovima (nedostatak izložbenog prostora), a onih nekoliko preostalih se vredno trude da ostvare kakav-takav kontinuitet u društvenoj edukaciji i stručnom/naučnom radu, što je i primarna misija ovakvih institucija.