Graphisoft je lansirao ArchiCAD 14, najnoviju verziju programa za projektovanje u arhitekturi.

ArchiCAD14 nastavlja sa inovacijama kompanije u saradnji na projektovanju modela, nudeći inteligentna poslovna rešenja proširenom projektantskom timu. Povećanje produktivnosti u korišćenju ArchiCAD-a se nastavlja i u novoj verziji ArchiCAD14,sa posebnim akcentom na zaokruživanje integracija sa projektantima saradnicima.

Savremena arhitektura zahteva saradnju svih projektantskih disciplina. Arhitekte imaju centralnu ulogu u koordinaciji svih aspekata njihovog projekta sa ostalim disciplinama, tokom čitavog procesa razvoja projekta. ArchiCAD14 pretvara IFC tehnologiju u zrelo poslovno rešenje, omogućujući saradnju sa inženjerima svih oblasti, bez obzira na proizvođača i verziju softvera koji koriste. Ovaj “otvoreni” pristup interdisciplinarnoj saradnji veoma proširuje opcije projektanata u IPD (Integrated Project Delivery) rezultirajući bržom izradom projektne dokumentacije i značajno manjim brojem grešaka u koordinaciji.

Stvarna saradnja u projektovanju

ArchiCAD14 uvodi inžinjerska rešenja koja stvaraju most među različitim BIM modelima, arhitekata i drugih različitih inženjerskih disciplina građevinske industrije. Koordinacija među arhitektima i inžinjerima postaje lak, automatizovan proces. Revolucionarno rešenje za timski rad bazirano na BIM serveru, realizovano već od ArchiCAD13, omogućuje bolju organizaciju u razvoju velikih projekata. ArchiCAD 14 takođe sadrži široku lepezu unapređenja produktivnosti, fokusirajući se na najzahtevnije globalne i lokalne želje korisnika.

Elementi za projektovanje zgrada prošireni su detaljima, boljom 3D vizualizacijom i 2D skiciranjem, što sve čini impresivnu listu unapređenja u domenu produktivnosti. Rezultati su: brža i bolja usaglašenost unapređenja projektovanja i poslova oko izrade dokumentacije i laka komunikacija sa klijentima i konsultantima. Sa ovim unapređenjima ArchiCAD 14 postaje lider BIM rešenja za arhitekte širom sveta.

Više informacija na: www.graphisoft.com