Konkurs za BIO4 Kampus
Konkursi

BIO4 Kampus: Konkurs za idejno rešenje novog univerzitetskog centra u Beogradu

Cilj je da kampus u Kumodražu postane prepoznatljiva lokacija na globalnoj mapi razvoja u oblasti biomedicine, biotehnologije, bioinformatike i biodiverziteta.

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisuje otvoreni, projektni, jednostepeni, anonimni Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje faze A „BIO4 Kampusa“ – kompleksa visokoškolskih ustanova sa komplementarnim sadržajima u Beogradu.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokrenulo je inicijativu za izgradnju BIO4 Kampusa u Beogradu imajući u vidu da se značajnim napretkom biomedicinskih nauka, kao i drugih oblasti obuhvaćenih četvrtom industrijskom revolucijom, stvaraju izuzetne ekonomske prilike koje treba iskoristiti na najbolji mogući način za ekonomski napredak i razvoj Republike Srbije.

Dva fakulteta i pet instituta

BIO4 Kampus će biti centar ovih oblasti u širem regionu, jer će već od samog početka obuhvatiti dva fakulteta: Biološki i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu i Pet naučnih instituta: Institut za molekularnu genetiku i genetička istraživanja, Centar za održivo upravljanje bioresursima i prirodnim produktima PANDA Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković, Institut za medicinska istraživanja, Institut za multidisciplinarna istraživanja i deo Instituta za razvoj veštačke inteligencije.

Kampus će biti smešten u neposrednoj blizini Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak i novog sedišta Agencije za lekove i medicinska sredstava (ALIMS), sa kojima će činiti jedinstvenu biomedicinsku celinu.

Na lokaciji se nalaze objekti u funkciji Vojnog kompleksa „Torlak“, koji su predviđeni za uklanjanje.

Pored navedenih visokoškolskih i naučnih ustanova, biće izgrađena i ekstenzija Naučnotehnološkog parka Beograd za razvoj startapa iz BIO4 oblasti, koja će obuhvatiti i Centar za ideje, kao zonu okupljanja istraživača i studenata iz različitih oblasti.

U postojećem stanju na predmetnoj lokaciji se nalaze objekti u funkciji Vojnog kompleksa „Torlak“, koji su predviđeni za uklanjanje. Ukupna površina lokacije, koja je predmet konkursa, iznosi 78.884 m2.

Kao rezultat konkursa očekuju se najbolji urbanističko arhitektonski koncepti za planiranje BIO4 Kampusa (faza A). Budući kompleks treba da stvori veze između urbanog i prirodnog, da obezbediti visok stepen funkcionalnosti prostora i da sa kompleksima u okruženju formira skladnu funkcionalnu i ambijentalnu celinu.

Prepoznatljiva lokacija

Urbanističko-arhitektonski koncept treba da bude oslonjen na bioklimatske principe, ekološki prihvatljiva rešenja i pristup cirkularne ekonomije ponovnoj upotrebi materijala, što je u skladu sa ekološkim ciljevima razvoja Beograda.

Cilj konkursa je da se definiše konceptualno rešenje čitavog kompleksa BIO4 Kampusa (A faza) i generalne postavke idejnih rešenja svih objekata u kompleksu tako da predmetni prostor stekne identitet i postane prepoznatljiva lokacija na globalnoj mapi razvoja u oblasti biomedicine, biotehnologije, bioinformatike i biodiverziteta.

Žiri

Članovi Žirija –predstavnici Raspisivača-Naručioca:

1. dr Darko Đukić, fizičar, Kancelarija za upravljanje javim ulaganjima Republike Srbije-predsednik Žirija;

2. Marko Stojčić, dipl. arhitekta, Grad Beograd, Glavni gradski urbanista;

3. Nenad Paunović, dipl. inženjer organizacionih nauka, Kabinet predsednika Vlade Republike Srbije;

– Članovi žirija – predstavnici struke:

4. Prof. dr Vladan Đokić, urbanista, Rektor Univerziteta u Beogradu;

5. Predrag Milutinović, dipl. arhitekta, Beograd;

6. Petar Zaklanović, dipl. arhitekta, urbanista, Roterdam, Holandija;

7. Prof. Dejan Miljković, arhitekta, Arhitektonski fakultet Beograd;

Rokovi

  • početak konkursnog roka: 28.09.2021.
  • rok za predaju konkursnih radova: 69 dana od dana objave
  • rok za postavljanje pitanja preko Portala javnih nabavki: 8 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda-konkursnih radova;

Nagrade

Raspisivač-Naručilac obezbediće nagradni fond konkursa u ukupnom bruto iznosu od 18.000.000 dinara za nagrade i otkupe za učesnike konkursa. Žiri će među prijavljenim konkursnim rešenjima dodeliti nagrade i otkupe u bruto iznosu:

  • 5 ravnopravnih nagrada x 3.000.000 RSD
  • 5 otkupa x 600.000 RSD

Nakon završetka konkursa za dizajn biće nagrađeno pet radova koji će biti pozvani da podnesu svoje ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva u kome će se tražiti detaljnija razrada urbanističkog rešenja kompleksa BIO4 Kampusa i idejna rešenja objekata A1 faze. Sa izabranim ponuđačem, Naručilac-Raspisivač će sklopiti ugovor za izradu tehničke dokumentacije, koja predstavlja osnov za izdavanje lokacijskih uslova za realizaciju predviđenih radova na rušenju i izgradnji.

Konkursna dokumentacija

Svu konkursu dokumentaciju možete preuzeti na portalu Javnih nabavki.

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *