Zgrada instituta Biosens u Novom Sadu: Render: EuroKons grupa
Građevinarstvo, Izdvojeno

U Novom Sadu počela izgradnja objekta otpornog na vibracije

Zgrada Biosensa biće jedinstvena u zemlji jer će zahvaljujući apsorberima i seizmičkim izolatorima omogućiti korišćenje osetljive opreme neophodne za razvoj nano elektronike.

Po projektu EuroKons grupe doo, na parceli površine 1.357 kvadrata u novosadskom kampusu, počela je izgradnja naučnog instituta Biosens, bruto površine 6.472 m2.

Naručilac projekta vrednog 28 miliona evra je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, dok će na izgradnji učestvovati Gat iz Novog Sada, kao i beogradske firme Modulor, Koto i Elita-Kop.

Zgrada će u svom središtu imati jezgro koje praktično pliva na specijalnim gumenim nosačima i tako sprečava prenošenje spoljnih vibracija.

Osnovna koncepcija objekta u smislu njegove funkcionalne organizacije, nastala je kao posledica kompleksnog programa i nepravilne geometrije parcele. Međutim, najsloženiji deo projekta bio je isprojektovati deo zgrade s laboratorijama u kojima se nalazi oprema osetljiva na vibracije potrebna za razvoj mikro i nano elektronike, senzora i drugih uređaja.

Projektom konstrukcije bilo je neophodno smanjiti prenos vibracija iz okoline u te prostorije pa je zato predviđeno dilatiranje tog segmenta objekta od ostatka objekta. Izdvojena konstrukcija se oslanja na zajedničku temeljnu ploču, ali ne direktno, već posredno preko seizmičkih izolatora. Pored izolatora u temeljnoj konstrukciji izolovanog dela objekta projektovani su i apsorberi. Na taj način je sprečeno direktno prenošenje vibracija što bi bio slučaj da je konstrukcija tih laboratorija monolitno vezana sa ostalom konstrukcijom i postiže se veći stepen seizmičke otpornosti konstrukcije.

Pored seizmičkih izolatora i apsorbera projektovani su i kontrolori pomeranja za slučaj da dođe do pojave velikih pomeranja izolovane konstrukcije usled dejstva seizmičkih sila. Iako će u dilatiranu konstrukciju usled seizmičkih dejstava biti akumulirana značajno manja seizmička sila zbog postojanja izolatora, ovaj deo konstrukcije je sračunat da prihvati i prenese maksimalne seizmičke sile u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmički aktivnim područjima.

Zgrada koja pliva

Apsorberi i seizmičkih izolatori nisu nepoznanica u građevinarstvu, međutim oni se u svetu najčešće koriste u antiseizmičke svrhe, odnosno kako bi se zgrade osigurale od zemljotresa. Međutim, kod ove zgrade u Novom Sadu oni će biti implementirani kako bi se omogućio rad osetljivoj mikroskopskoj opremi. Implementacijom ovog sistema, zgrada će u svom središtu imati jezgro koje praktično pliva na specijalnim gumenim nosačima i tako sprečava prenošenje spoljnih vibracija.

Konstrukcija objekta

Konstrukcija objekta je armirano betonska, monolitna. Gravitaciono opterećenje prihvataju i prenose međuspratne AB pune ploče debljine 20 cm i 22 cm koje se oslanjaju na AB grede dimenzija prema statičkom proračunu. Sa AB greda se opterećenje prenosi na AB stubove i platna. Stubovi su u osnovi uglavnom pozicionirani duž fasada objekta, dok je u srednjem delu objekta projektovana kruta vertikalna konstrukcija sačinjena od AB zidova oko stepenišnog i hodničkog prostora i liftova koja pored prihvatanja vertikalnog opterećenja treba da obezbedi dovoljnu krutost konstrukcije u horizontalnom pravcu, a za uticaje usled dejstva vetra i seizmičkih dejstava. Glavno stepenište je projektovano kao čelično, pri čemu se oslanja na AB ploče spratova i na delu međupodesta preko čelične konzole na AB stub. Sporedno stepenište je projektovano kao AB ploča debljine 15 cm oslonjena na podesne grede. Betonski elementi su projektovani od betona marke MB40 izuzev pojedinih fasadnih stubova prizemlja koji su od betona marke MB50.

Zbog peskovitog sastava tla, objekat će se fundirati na bušenim šipovima dužine od 9 do 13 metara.

Zbog peskovitog sastava tla, objekat će se fundirati na bušenim šipovima prečnika 600 mm i 800 mm dužine 9, 11 i 13 metara. Duž fasada su projektovani šipovi prečnika 800 mm ispod stubova, kao i pomoćni šipovi prečnika 600 mm oko glavnih šipova ispod stubova. U centralnom delu je projektovan veći broj šipova ispod krute centralne konstrukcije od AB zidova koja prenosi veliki deo gravitacionog opterećenja. Šipovi su povezani u vrhu temeljnom pločom debljine 50 cm. U pojedinim delovima u kojima temeljna ploča treba da prihvati i prenese na šipove veliko gravitaciono opterećenje projektovana je debljina temeljne ploče od 100 cm.

Deo objekta iznad ulaza, a u kom je predviđen amfiteatar, projektovan je kao čelična konstrukcija. U nivou etaža su projektovane čelične grede I preseka koje se oslanjaju na AB stubove i koje su međusobno povezane vertikalama i dijagonalama od kružnih cevi prečnika 219.1 mm. Na taj način je formirana rešetkasta čelična konstrukcija kroz tri etaže. Konstrukcija za oslanjanje sedišta amfiteatra projektovana je od čeličnih IPN profila. Ispod te konstrukcije projektovan je spreg koji povezuje glavne nosače i ima funkciju da zajedno sa pločama u nivou etaža obezbedi krutost konstrukcije u horizontalnom pravcu.

Statički proračun

Statički proračun, modalna analiza i seizmički proračun urađeni su primenom programskog paketa “TOWER 7”. Na osnovu arhitektonskog projekta i plana pozicija urađen je prostorni model konstrukcije. AB ploče i zidovi su modelirani površinskim konačnim elementima, dok su grede i stubovi modelirani linijskim konačnim elementima. Stepeništa i konstrukcije pomoćnih delova objekta modelirani su zasebno, a njihov uticaj na glavnu konstrukciju je modeliran odgovarajućim reakcijama. Interakcija temeljne ploče i tla modelirana je površinskim osloncem čija krutost odgovara modulu reakcije tla u vertikalnom pravcu, a koji je definisan Elaboratom o geotehničkim uslovima izgradnje objekta za deo sa suterenom 4000 kN/m3, a za deo bez suterena 2000 kNm3. Interakcija šipova i tla modelirana je linijskim osloncima čija krutost odgovara modulu reakcije tla u horizontralnom pravcu. Modul reakcije tla u horizontalnom pravcu definisan je za svaki sloj kroz koji prolazi šip. U bazi šipa je u statičkom modelu usvojen apsolutno krut oslonac uzimajući u obzir da je Elaboratom o geotehničkim uslovima izgradnje objekta na toj dubini konstatovana odgovarajuća nosivost tla za oslanjanje šipova.

Protivpožarna zaštita objekta

Objekat je vrlo kompleksan po funkciji zbog čega je i zahtevan po pitanju primenjenih rešenja za zaštitu od požara. U skladu sa elaboratom zaštite od požara, objekat je izdeljen kako po vertikali tako i horizontali na više PP sektora. Osnovni materijali  konstrukcije kao što je armirani beton je PP otporan a za potrebe PP zaštite čelične konstrukcije, projektovana je zaštita bojenjem specijalnim PP premazima u više slojeva, sve zavisno od mesta i značaja elemenata koji se štite.  Objekat spada u SOP IV kategoriju objekata i u skladu sa tim je i projektovan.

Sadržaj

Objekat je spratnosti TE+P+M+2 na delu parcele koja se nalazi u zoni do 50 m od nožice odbrambenog nasipa, odnosno spratnosti SU+P+M+4 na delu parcele koji se nalazi van zone zaštite nasipa.

U objektu su planirani sledeći sadržaji: laboratorije, čiste sobe, radni prostori za zaposlene, radni prostori za eksterne korisnike, sale za predavanja, kantina sa pratećim prostorijama,  sanitarni prostori, pomoćne prostorije, tehničke prostorije, potrebne vertikalne i horizontalne komunikacije i natkriveni parking.

Natkriveni parking ima 11 parking mesta i više zasebnih segmentnih vrata, projektovanih između stubova konstrukcije prizemlja.

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

4 komentara

 1. Realno

  To samo može država koja je ekonomski tigar ili prezadužena !!!

 2. Nikola S Munjas BA MISAD

  … CESTITKE !!! P.s Postoji Jos Jedna Zgrada – ZADUZBINA Porodice Munjas Iz Londona i Novog Sada – CROWN HOUSE – KRUNSKA KUCA – Izgradjena 2001 – Ugao P. Drapsina – Laze Kostica – Sa Plivajucom Kadom – 8 Stepeni Rihterovog – Sklena Staticar !!! Srdacan Pozdrav !!!

 3. miki

  glupost neopevana, koliko ima što se kaže skeptičkih jama u ns-u i okolini ? bolje da ćutim od prelivanja našeg novca u nečije džepove i nečijeg smešnog dokazivanja malog beznačajnog novog sada na evropskoj mapi arhitekture!

 4. Zoran

  p’kakav je ovo dizajn zgrade bre?! 🙁
  -no comment.
  ( 1980 i neka?! )

Ostavite odgovor

Obavezna polja *