Banke za kredit od 40.000 evra traže osnovni, a za iznos veći od 70.000 evra detaljni pregled koji uključuje test na sidu, ultrazvuk srca i rendgen pluća.

Zdravlje nema cenu, ali cena pregleda u zdravstvenim ustanovama odabranim po izboru osiguravajućih kuća košta između 5.000 i 15.000 dinara – toliko je, naime, potrebno izdvojiti za laboratorijske analize krvi i urina, ultrazvuk unutrašnjih organa, test opterećenja srca i virus side.

Osnovni pregled podrazumeva laboratorijske analize i EKG srca, a širi – ultrazvuk stomaka i srca, rendgen srca i pluća i ergometriju. Obim lekarskog pregleda zavisi od godina osiguranika u momentu uzimanja kredita i visine osigurane sume koju on želi.

Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije kaže da banke i osiguravajuće kuće imaju saradnju sa medicinskim kućama u koje imaju poverenje – to može biti Klinički centar Srbije ili privatna medicinska ustanova.

(Politika)