Gradilište podzemne garaže „Banovina“ u Novom Sadu; Foto: Inobačka
Izdvojeno, Izvođenje

Garaža Banovina: 137 šipova, 12 bunara i 2 krana za novi podzemni parking u centru Novog Sada

Obezbeđivanje objekta od isplivavanja bio je najveći izazov u projektovanju ove garaže koja bi trebalo da bude završena do marta 2024. godine.

Prašina, buka i smanjena prohodnost u samom srcu najvećeg vojvođanskog grada od proleća ove godine postali su uobičajeni. Međutim, kada se prašina jednog dana slegne, strogi centar grada biće bogatiji za 435 novih parking mesta raspoređenih u dve podzemne garaže – “Banovina” i  “Modena”, čime će se, nadamo se, sistemski rešiti problem parkiranja u gradu.

U nameri da rasvetlimo sve detalje bitne za ova dva infrastrukturno važna projekta za Novi Sad, obratili smo novosadskoj kompaniji Inobačka d.o.o., koja je radila na projektovanju, a sada i izvođenju, garaža zajedno sa eksternim saradnicima.

Sadejstvo struke

Veliki broj stručnjaka iz domena arhitekture, građevinarstva, saobraćaja, mašinstva, geotehnike, hidrotehnike i elektrotehnike je sarađivao kako bi se ova podzemna struktura uspešno osmislila.

Priprema projekta i projektovanje je trajalo godinu dana, a prva na redu za predstavljanje čitaocima Gradnje je garaža „Banovina„, smeštena ispod kompleksa Izvršnog veća Vojvodine.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Pogledajte video izgradnje garaže ispod Banovine:

U garaži Banovina moći će da se parkira 167 vozila na dve etaže, a predviđeni su i punjači za električna vozila.

Ukupna površina podzemne javne garaže „Banovina“ iznosi 6.610 m2 (bruto površina), dok je površina osnove 3.225 m2. Kapacitet  garaže iznosi 167 parking mesta za putnička vozila, od toga 79 mesta su na -1 etaži, a 88 parking mesta na -2 etaži.

Na etaži -1 predviđeno je uređenje ukupno 8 mesta za parkiranje električnih vozila sa uređajem za punjenje.

Presek

Pristup preko dve saobraćajnice

Pristup i kolska saobraćajna veza sa mrežom iz okruženja ostvarena je preko dve pristupne saobraćajnice – veza sa Ulicom Banovinski prolaz – izlaz iz garaže, te veza sa Ulicom vladike Platona  ulaz u garažu, objašnjavaju dalje naši sagovornici.

Svaka od pristupnih saobraćajnica je širine 5,5 metara, a javni pešački pristupi u objekat garaže obezbeđeni su kroz dve stepenišne vertikale.

„Stepenište koje ima funkciju ulaza za vatrogasnu intervenciju pozicionirano je u severnom delu objekta.“ – navode iz Inobačke.

U okviru njih, na zapadnom i istočnom stepeništu, postavljaju se automati za naplatu parkiranja.

Pristup javnim stepenišnim vertikalama se sa spoljne strane zatvara preko noći, a pešački ulaz se dozvoljava samo korisnicima koji dolaze da preuzmu svoja vozila.

Problem uzgona kao najveći izazov

Najveći izazov u toku projektovanja konstrukcije bio je rešiti problem uzgona za maksimalni nivo podzemne vode koji je planom detaljne regulacije propisan na koti 76,80 m.n.m. u tom delu grada, ali i sve ostale probleme koje konstantan pritisak podzemne vode donosi mimo samog uzgona, kažu iz Inobačke.

Kako bi se mogla iskopati temeljna jama garaže, prvo se morala izvršiti zaštita iskopa. Zaštita jame izvršena je izradom zavese od šipova ø60 cm na osovinskom rastojanju od 100 cm dužine 17 m koji su na vrhu povezani naglavnom gredom od AB betona dimenzija 65 x 80 cm.

Foto: Inobačka

Zaštita jame izvršena je izradom zavese od šipova ø60 cm na osovinskom rastojanju od 100 cm dužine 17 metara.

Prilikom iskopa, ova se zavesa od šipova razupire metalnim cevima na osovinskom razmaku od 6 metara, a u zonama uz sam objekat Banovine se vrši dvostruko razupiranje da bi se izbeglo pomeranje temelja susednog objekta.

Dubina iskopa je -7,20 m uz prethodno ravnomerno snižavanje nivoa podzemnih voda u koju svrhu je izbušeno 12 bunara, te postavljeni piezometri za praćenje kote podzemne vode.

Projektovano 137 šipova za fundiranje

Fundiranje „Banovine“ je usvojeno na šipovima, a ovaj koncept je odabran upravo zbog prisutnog prilično visokog nivoa podzemne vode u ekstremnim situacijama, odnosno da bi se obezbedio objekat od isplivavanja.

„Projektovano je 137 šipova kako bismo obezbedili mogućnost isplivavanja, a u isto vreme sprečili mogućnost loma temeljne ploče“ – objašnjavaju iz „Inobačke“.

Predviđeno je i povezivanje obodnih zidova objekta sa konstrukcijom zaštite iskopa, zavesom šipova, koji zajedničkim radom doprinose pri sprečavanju isplivavanja objekta.

Foto: Inobačka

Objekat će se izvesti sa što manje prekida kako bi se lakše postigla vodonepropusnost i lakše obezbedili prekidi u betoniranju.

Konstrukcija će se, navode iz tima, raditi po unapred pripremljenim traktovima, ali vodeći računa o tome da se objekat uradi sa što manje prekida kako bi se lakše postigla vodonepropusnost i lakše obezbedili prekidi u betoniranju.

Koristiće sistemska oplata DOKA za zidove, a međuspratne konstrukcije će se izvoditi unakrsnim korišćenjem drvenih nosača i njihovim podupiranjem po projektu.

„Sva oplata će biti glatka i nije predviđena dodatna obrada betonskih površina“ – naglašavaju u „Inobačkoj“

Osim toga, montiraće se dva krana, a za betoniranje će se koristiti mobilni distributer koga će betonom snabdevati stacionarna betonska pumpa.  Svi elementi konstrukcije objekta su projektovani od betona klase C35/45.

Završna obrada poda u garaži „Banovina“ je epoksidni premaz.

Foto: Inobačka

Ventilacija i odimljavanje

Za ventilaciju i odimljavanje garaže se postavljaju dva sistema. Ova dva sistema objedinjavaju u sebi ventilaciju i odimljavanje garaže, objašnjavaju dalje naši sagovornici.

Postavljaju se dva vertikalna građevinska kanala koji spajaju oba nivoa garaže. Od ovog verikalnog kanala se granaju kanali od čelika sa kompenzatorima.

Na kraju građevinski predviđenih kanala, na krovu objekta, postavljaju se ventilatori. Ventilatori se nalaze na kraju betonskog kanala na visini 3 metra u odnosu na kotu terena.

Dovod vazduha za ventilaciju i odimljavanje je preko ulazno-izlaznih rampi ulaza u garažu, a kasnije preko silazno-uzlaznih saobraćajnica unutar garaže.

U sklopu vizuelno nenametljivih komunikacionih vertikala koje izlaze na nivo partera, obezbeđuje se i prostor u koji će biti smešteni ventilatori kako ne bi bili vidljivi i narušavali vizuelni doživljaj lokacije.

Sprinkleri u garaži

Stabilna automatska instalacija za gašenje požara vodom – sprinkler instalacija, predviđena je za gašenje požara u garaži kako bi se povećala bezbednost u korišćenju objekta i minimalizovala štetu koja može nastati u slučaju požara.

„Sprinkler instalacija spada među najefikasnije instalacije za gašenje požara. To je automatska stabilna instalacija za gašenje požara rasprskavajućim mlazom vode, koja u pripremnom položaju pre aktiviranja ima zatvorene mlaznice, koje se otvaraju na temperaturi od 68 ˚C i na taj način započinje automatsko aktiviranje instalacije“ – kažu iz Inobačke.

„Garaža će biti štićena potrebnim brojem unutrašnjih i spoljašnjih hidranata. U garaži su predviđeni sistemi za dojavu požara, detekciju CO2, sistemi odimljavanja i gašenje požara“ – navode iz Inobačke.

Foto: Inobačka

Rok mart 2024.

„Potrebno je permanentno praćenje sleganja okolnih objekata koje se mora svesti na minimum. Takođe teba povesti računa i na obezbeđenje objekta od prodora podzemne vode tj. kvalitetno izvođenje sistema hidroizolacije“ – navode projektanti.

„Za konstrukciju i opremanje garaža je rok do marta 2024, ali će biti verovatno sve završeno pred kraj 2023. godine, dok je za parterno uređenje odgovoran Grad Novi Sad i nadamo se da će i oni uspeti u istom roku da završe svoj deo posla, naročito što će moći da pristupe izvođenju radova paralelno sa opremanjem garaža, a po završetku izrade betonske konstrukcije garaža“ – navode na kraju naši sagovornici.

Grafički prilozi

Situacija
Situacija
Preseci
Preseci
Presek
Presek
Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

5 komentara

 1. Dino

  Cela Evropa izmešta saobraćaj iz centra samo naš pametni Vučkoje dovodi.
  Tu treba protestovati pre nego Šodroš jer ovi će uništiti staro jezgro

 2. Nela

  Upravo, pametni zabranjuju saobraćaj u centru, a nazadna masa seče drveće u centru, pored koga sam i ja rasla. Kod nas sve naopako.

  1. Sima kosmos

   Rasla si na drvetu? 🤔

 3. Sima kosmos

  Samo 435 mesta. Pa toliko je meta bilo i bez garaža.

 4. Milan

  U pocetku su kazivali da ce drvece ostati netaknuto a onda odmah slagali i pocupali dvadesetak mladih stabala doniranih od finske vlade toliko o celavim lazovima

Ostavite odgovor

Obavezna polja *