Ako ste imali priliku do sada da se susretnete sa instukcijama kako sastaviti Ikein nameštaj, shvatili ste da sve može da se predstavi ilustracijama sa što manje teksta. Takvo je i ovo navodno Ikeino upustvo za izgradnju Stonehangea.

.

.

.

.

.

.

.