Koliko su solarni paneli zaista isplativi; Foto: Gradnja.rs
Zelena gradnja

Kako da pravilno ugradite solarne panele na krov, proizvodite i prodajete struju

Saznajte ko može da zarađuje od prodaje struje generisane solarnim panelima i kako da to legalno uradi. Uskoro konkurs za građane.

Procene su da površina krovova u Srbiji zauzima 600 kvadratnih kilometara i da bismo, ako se iskoristi samo 10 posto, mogli da imamo oko šest gigavata iz solarnih panela. Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih panela krenuo je 3. septembra, a Vlada Srbije usvojila je uredbu kojim se propisuju kriterijumi, uslovi i način obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača („prosumera“) i snabdevača.

Kako je u uredbi objašnjeno, kupac-proizvođač je krajnji kupac koji je na unutrašnje instalacije priključio sopstveni objekat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, pri čemu se proizvedena električna energija koristi za snabdevanje sopstvene potrošnje, a višak proizvedene električne energije isporučuje u sistem.

Status kupca-proizvođača mogu da steknu domaćinstvo, stambena zajednica, odnosno pravno ili fizičko lice ili preduzetnik koji kupuje električnu energiju za svoje potrebe.

Status kupca-proizvođača mogu da steknu domaćinstvo, stambena zajednica, odnosno pravno ili fizičko lice ili preduzetnik koji kupuje električnu energiju za svoje potrebe, odnosno za potrebe domaćinstva i to ako: je zaključen ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom; ako instalisana snaga proizvodnog objekta nije veća od odobrene snage priključka objekta krajnjeg kupca; ako proizvodni objekat i merno mesto ispunjavaju sve tehničke i bezbednosne zahteve, i ako priključi na svoju unutrašnju instalaciju proizvodni objekat.

Stambena zajednica dobija status kupca-proizvođača u slučaju da jedan ili više njenih članova zajednički izgrade proizvodni objekat na zajedničkom delu zgrade.

Mali kupci električne energije su krajnji kupci (pravna lica i preduzetnici) koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod u iznosu do 10 milion evra u dinarskoj protivvrednosti, čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kV i čija je potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini do 30.000 kWh u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika.

Šta sa viškom struje? Prodajte!

Kako da se priključite

Krajnji kupac je dužan da podnese zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom, kao i da pre podnošenja zahteva izgradi proizvodni objekat i prilagodi merno mesto za sticanje statusa kupca-proizvođača.

Dužan je i da operatoru dostavi original izjave izvođača radova sa potvrdom odgovornog izvođača radova da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima.

Kupac-proizvođač može da instalira i koristi skladište električne energije za sopstvene potrebe u kombinaciji sa proizvodnim objektom, pri čemu instalacija skladišta mora biti takva da skladište ne može da preuzima energiju iz prenosnog, distributivnog, odnosno zatvorenog distributivnog sistema, već samo iz proizvodnog objekta.

U slučaju da kupac-proizvođač smanji odobrenu snagu objekta na čije je unutrašnje instalacije priključen proizvodni objekat dužan je da istovremeno smanji i instalisanu snagu proizvodnog objekta u skladu sa smanjenjem odobrene snage, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije.

Nakon izgradnje proizvodnog objekta krajnji kupac dostavlja elektronskim ili pisanim putem nadležnom operatoru sistema zahtev za puštanje proizvodnog objekta u probni rad.

Ukoliko se tokom probnog rada ustanovi da je rad proizvodnog objekta usaglašen sa izdatim rešenjem o odobrenju za priključenje, kupac-proizvođač pribavlja upotrebnu dozvolu i dostavlja zahtev za puštanje proizvodnog objekta u trajni rad.

Subvencije kreću tokom septembra

Troškovi i višak struje

Kupac-proizvođač dužan je da sa tehničkom opremom i uređajima koji mu služe za proizvodnju i isporuku električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije (fotonaponski paneli, kablovi, električna i merna oprema i dr), u slučaju da postanu otpad usled kvara ili kraja životnog ciklusa, postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Troškovi pristupa sistemu se obračunavaju kupcu-proizvođaču na osnovu metodologije za određivanje cene pristupa sistemu.

Višak električne energije se može preneti na naredne obračunske periode u okviru perioda za poravnanje potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača, a ne može uticati na prethodne obračunske periode.

Prijave za lokalne samouprave do 1. oktobra

Lokalne samouprave će na konkursu imati na raspolaganju 50 miliona dinara. Svaka od njih će moći da dobije najviše do 100 odsto onoga što su same u svojim bdžetima planirale za ovu namenu, ali ne više od pet miliona dinara.

Rok za prijavljivanje je 1. oktobar, navodi se u javnom pozivu Ministarstva rudarstva i energetike.

Program energetske sanacije porodičnih kuća, kako piše u pozivu, činiće pojedinačni projekti energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Programa obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti:

 1. ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe;
 2. izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem.

Ubrzo kreće i konkurs za građane.

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

2 komentara

 1. arhitekta

  trese se gora
  rodio se miš

  sa 40.000 eura
  može da se opremi max 8-10 kuća po opštini

  koja fora?

  ograničena ponuda će
  dovesti do velike potražnje
  ?

 2. Joca

  Na kipru za kucu od 180m2, 5000e s tim sto drzava subvencionise 1000e!!! Prosecan mesecno racun je oko 200-250e,znaci max 2 god isplatis!!!

Ostavite odgovor

Obavezna polja *