Zahvaljujući novom servisu KnWeb Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), građani će moći da provere ko je pravi vlasnik nekretnine pre nego što je zaista kupe.

Servis KnWeb nudi pretraživanje iz centralne baze podataka katastra nepokretnosti Srbije i javno je dostupan na adresi Katastra.

Ako znate ime opštine, ime katastarske opštine i broj katastarske parcele ili adresu i kućni broj nepokretnosti za koju ste zainteresovani, možete na osnovu tih parametara saznati ime, prezime i adresu vlasnika nepokretnosti.

Obratite pažnju na datum ažurnosti podatka, jer će to u prvih tri do četiri meseca biti pilot projekat, koji će biti unapređen početkom sledeće godine.

Izgled web servisa

Za  samo u prva tri dana oko 110.000 građana proveravalo svoje nekretnine na novom servisu.

Očekujući da će i državni organi i organi lokalne samouprave imati koristi od savremenog katastra nepokretnosti Srbije, RGZ je napravio aplikaciju i za njih, na kojoj je moguće videti sve podatke koji se tiču neke nepokretnosti, kao što su površina, teren, hipoteka, iznos, na osnovu kog ugovora, u kojoj banci…

Upisana nepokretnost ima veću tržišnu vrednost

Upisana nepokretnost ima veću tržišnu vrednost, jer vlasnik može da je da u zalog i time ostvari hipotekarni kredit, što je posebno značajno za građane i privrednike.

Nakon upisa u katastar nepokretnosti, građanima je omogućeno da svoja prava dokažu na najlakši i najpouzdaniji način – dostavljanjem lista nepokretnosti koji se, kao dokaz, izdaje iz digitalne baze podataka katastra nepokretnosti.

Katastar nepokretnosti je osnovna i jedinstvena evidencije o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Saznajte i kako ozakoniti nelegalno podignut objekat.