Male intervencije u Banjoj Luci
Urbanizam

Kako su male intervencije oplemenile Banja Luku

Kroz pet pilot projekata pokazano je kako kroz transformaciju urbanih džepova sa malo finansijskih sredstava može da se podigne kvalitet grada.

“Male intervencije u prostoru” nastale su kao deo sistemske vizije urbane transformacije grada Banje Luke, a odlukom Gradske uprave da formira Tip za male intervencije, upotpunjena je Strategija razvoja grada Banja Luka 2018-2027. i napravljen konkretan korak u unapređenju prostornog komfora gradskog tkiva. Ova metodologija prvenstveno je fokusirana na transformaciju prostora male razmere i u sklopu malih malih finansijskih okvira, gde ove transformacije, s druge strane, mogu proizvesti postepene i značajne pozitivne efekte na urbanu celinu grada.

Akcenat je na participaciji građana

Ove transformacije mogu proizvesti postepene i značajne pozitivne efekte na urbanu celinu grada.

Kroz primere i komparativnu analizu pet pilot projekata, realizovanih tokom 2019. godine u otvorenom javnom prostoru u Banjoj Luci, publikacija “Male intervencije u prostoru” prikazuje razvojni proces realizacije. Kroz prizmu ovog procesa, istovremeno se percipiraju, participiraju, klasifikuju i vrednuju odnos planiranog i ostvarenog, ali i sugerišu moguće inovacije i unapređenja već definisanih koraka i mehanizama. Premda je proizašla iz analize i implementacije u praksi vezanih za otvorene javne prostore Banje Luke, MI metodologija je lako primenljiva i na druge gradove u Bosni i Hercegovini i regionu.

Primer transformacije

Jasni koraci

Publikacija “Male intervencije u prostoru” (urednici dr Milenko Stanković, dr Diana Stupar; autori dr Jelena Stanković, dr Isidora Karan, dr Tanja Trkulja i dr Dubravko Aleksić) rezultat je dvogodišnjeg kontinurianog istraživačkog rada i aktivnosti na terene usmerenih ka aktiviranju potencijala otvorenih javnih prostora Banje Luke. Male intervencije, otkrivaju čitaocu kompleksan svet saznanja o javnom gradskom prostoru i prati sled aktuelnih tendencija, kako bi se male intervencije kontekualizovale i postavile na scenu kroz metodološke korake i alate.

Premda ima karakter naučne monografije, publikacija se obraća puno širem krugu čitalaca i mogućih aktera u javnom prostoru.  Kroz prikaz primene vrlo konkretnih intervencija u nama bliskom prostornom i kulturološkom kontekstu, davanje jasnih koraka i sugerisanje mogućnosti, sistematično prikazani u drugom delu publikacije, autori komuniciraju kako sa stručnjacima van sfera arhitekture i urbanizma, tako i sa građanima i različitim interesnim grupama.

Banja Luka posle male intervencije

Približiti male intervencije građanima

U želji da svakodnevni život građana unapredi i da ih uključi u sve procese preobražaja javnih prostora, stvorena je ova knjiga koja upoznaje širu javnost o velikim benefitima malih intervencija. Uočene probleme javnih prostora u Banjoj Luci, MI tim je pretvorio u izazove, a stečena iskustva iz pristupa i praksi širom sveta je primenio za definisanje inovativnog i originalnog metodološkog  okvira za male intervencije. Namera MI tima je da se male intervencije, kroz ovu publikaciju, približe svakom građaninu i da javni prostor učine  sadržajnijim, ugodnijim, funkcionalnijim, otpornijim i održivim mestom za  život, kroz integraciju i aktivaciju sveukupne društvene zajednice

Svi moraju biti uključeni u promene

Uočene probleme javnih prostora u Banjoj Luci, MI tim je pretvorio u izazove.

Publikacija pokazuje svu složenost uspostavljanja reda u proces  redefinisanja i unapređenja javnih prostora, obogaćujući postojeće  tipomorfološke obrasce novim, specifičnim, lokalno uspostavljenim vrednostima koje pre svega usmeravaju proces reaktiviranja prostora ka saradnji sa kontekstom – prostornim, društvenim, ekonomskim i političkim,  te otkriva lokalno prihvatljive mehanizme malih intervencija u prostoru. – dr Ana Nikezić

Osnovni doprinos ove studije, odnosi se na razvoj MI metodologije za dizajniranje i upravljanje javnim gradskim prostorima koju, sa jedne strane, karakteriše jasna raščlanjenost i determinisanost dok je, sa druge strane, univerzalnost pristupa, odnosno njena otvorenost i primenjivost predloženih elemenata strukture u različitim društveno-socijalnim kontekstima. – dr Aleksandra Đukić

Autori pronalaze osnovnu odrednicu javnog  prostora u njegovoj materijalnoj i društvenoj kontekstualnosti, u koju je ukorenjen i iz koje izrasta. U tom smislu, javni prostor nije opšti obrazac gradskog prostora, već jedinstven urbani pejzaž od mesta do mesta, u kojem su ljudi njegov suštinski sadržaj – dr Nevena Novaković.

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *