Kišni vrt u Kaću prečišćava vodu od zagađivača
Zelena gradnja

Ovaj kišni vrt u Kaću umanjuje rizik od urbanih poplava i štiti životnu sredinu

Osnovu vrta čini posebno dizajnirana smeša zemljišta visoke infiltracione sposobnosti, šljunak i kamen različite frakcije kao i posebno odabrane biljke koje su adaptirane na uslove povremenog plavljenja i suše.  

Kišni vrtovi predstavljaju jedan od najviše primenjenih tretmana za upravljanje atmosferskom vodom širom sveta. Osim u privatnim vrtovima, kišne retenzije primenjuju se i u gradskim uslovima, uz saobraćajnice, prilaze, parkirališta i druge nepropusne površine.

Vrt u okviru kuće u Kaću nedaleko od Novog Sada, potpisuje Amela Greksa, master inženjer pejzažne arhitekture, projektant održivih sistema za upravljanje vodom. Ona je ovaj kišnu baštu projektovala u vidu blage depresije, kako bi prihvatio što veću količinu vode i infiltrirao je u zemljište. Osnovu vrta čini posebno dizajnirana smeša zemljišta visoke infiltracione sposobnosti, šljunak i kamen različite frakcije kao i posebno odabrane biljke koje su adaptirane na uslove povremenog plavljenja i suše. Kada je u pitanju opšti izgled biljaka, pored odgovarajućih uslova sredine, neophodno je da se one uklapaju u okolni kontekst.

Ukupna nepropusna površina (krov i staze) kojom vrt upravlja iznosi oko 85 kvadrata.

Kišni vrt je dizajniran da u potpunosti infiltrira svu količinu vode koja nastaje putem padavina.

Ukupna nepropusna površina (krov i staze) kojom vrt upravlja iznosi oko 85 kvadrata, dok je površina vrta nešto manja od 9 metara kvadratnih. Svaki kišni vrt projektuje se prema zatečenim uslovima sredine, što utiče na njegov dizajn, veličinu itd. Analize koje su prethodile njegovoj implementaciji, odnose se na klimatske i pedološke uslove, veličinu nepropusne površine i merodavnog intenziteta kiše koja se tretira. Kada je u pitanju smanjenje zagađenja u vodi, takođe se targetira krajnji cilj tretmana, koji može biti umanjenje pojedinačnih zagađivača u atmosferskoj vodi, kao što su azot, fosfor, suspendovane čestice itd.

Uklanjanje teških metala iz vode

Kišni vrt je dizajniran da u potpunosti infiltrira svu količinu vode koja nastaje putem padavina (kiša i sneg), odnosno predstavlja infiltracioni tip vrta u kome se ne primenjuju drenažne cevi. Sva količina kiše koja padne na krov, direktno se putem cevi sa krova preusmerava u kišni vrt i umanjuje isključivo putem infiltracije i evapotranspiracije.

Primarni mehanizmi-procesi koji se odvijaju u vrtu pored infiltracije, jesu i različite hemijske, biološke i fizičke reakcije koje su rezultat međusobnog delovanja u zajednici zemljište-mikroorganizmi-biljke. Na taj način se iz atmosferske vode uklanjanju teški metali i ostale zagađujuće materije.

Voda se tretira što je bliže izvoru, na samom mestu njenog nastanka. Time se zamenjuje tradicionalno upravljanje oticajem koji podrazumeva sakupljanje i odlaganje u javni sistem kanalizacije načinom koji promoviše održivo i ekološko upravljanje atmosferskom vodom.

Odabrane su biljke koje su adaptirane na uslove povremenog plavljenja i suše

Zadržavanjem vode u ovim sistemima umanjuje se rizik od urbanih poplava, koje su zbog klimatskih promena sve učestalije.

Netretirane atmosferske vode opasne su za životnu sredinu, posebno ukoliko postoji zajednički kanalizacioni sistem za tretiranje komunalnih otpadnih voda i atmosferskih voda, što je slučaj i u gradovima Srbije. Tako zagađena voda koja otiče sa površina nakon jakih kiša, se zatim prenosi kroz kanalizacione sisteme i na kraju ispušta u reke, jezera i mora. Zadržavanjem vode u ovim sistemima umanjuje se rizik od urbanih poplava, koje su zbog klimatskih promena sve učestalije i obilnije, umanjuje se zagađenje površinskih i podzemnih voda, umanjuje se pritisak na kišnu kanalizaciju i štiti životna sredina.

Osnovu vrta čini posebno dizajnirana smeša zemljišta visoke infiltracione sposobnosti, šljunak i kamen kao i biljke.

Značaj projekta

„Kao istraživaču i projektantu kišnih vrtova, svaki projekat predstavlja važan korak u njihovom unapređenju i primeni u budućnosti. Ono što fascinira jeste njihova individualnost i multifunkcionalnost. Kroz svoj rad želim da istaknem značaj ovakvih projekata, kako bi ovi sistemi pronašli put implementacije u svakodnevnoj praksi.“ – zaključuje Amela Greksa za naš portal.

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *