Planirana lokacija za izgradnju zoološkog vrta u Beranama; Foto: Konkursna dokumentacija
Konkursi

Raspisan konkurs za idejno rešenje zoo-vrta u Beranama

Ukupan fond za dodelu nagrada iznosi 38.000 evra, rok za predaju radova je 25. april, dok će rezultati konkursa biti objavljeni do 16. maja 2023. godine.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore ponovo je raspisalo međunarodni konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje centra za prihvat životinja sa CITES liste i zoo-vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama, koji je prošle godine obustavljen zbog nedovoljnog broja pristiglih radova.

Konkurs je raspisan u cilju stvaranja novog, savremenog, afirmativnog prostora na teritoriji Opštine Berane, koji će svojim sadržajem doprineti edukaciji i unapređenju brige o ugroženim životinjskim vrstama, kao i ukupnoj ponudi grada i mapiranju Berana kao posebne turističke destinacije, navodi se u pozivu.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Uža zona sa obuhvatom konkursa; Foto: Konkursna dokumentacija

Rok za predaju konkursnih radova je utorak, 25. april 2023. godine.

Centar bi trebalo da osigura sve uslove za privremeni prihvat ozleđenih zaštićenih životinja nađenih u prirodi i trajno držanje zaplenjenih zaštićenih životinja iz skupine gmazova (Reptilia), vodozemaca (Amphibia), ptica (Aves) i malih sisara (Mammalia). Životinjama koje se zbrinjavaju u Centru pruža se sva potrebna veterinarska nega i zaštita. Zaštićene životinje zavičajnih vrsta po oporavku se vraćaju u prirodu.

Кonkursnim zadatkom su definisane sledeće zone: Zona 1 – zoo-vrt sa CITES centrom, Zona 2 – pristupni plato, Zona 3 – obaloutvrda-šetalište/kej, Zona 4 – veštačko jezero sa pripadajućom okolinom (na delu UP-01), te Zona 5 – pojas između spoljne ograde zoo-vrta i planirane saobraćajnice na istoku kao i deo uz ogradu južno do ivice šetališta koje se graniči sa UP-07.

Geodetska podloga sa podelom po zonama obuhvata konkursa

Predvideti radove na uređenju terena

Lokacija se nalazi na potezu između desne obale reke Lim sa zapadne strane i planiranog lokalnog puta sa istočne strane, na kojoj nema izgrađenih objekata osim privremenog montažnog objekta sa namenom ugostiteljstvo na UP-01.

Lokacija je neuređena te je projektom potrebno predvideti radove na uređenju terena: izgradnja planirane obaloutvrde i nasipanje terena sa posebnom pažnjom na površinske vode. Na lokaciji ne postoji pripremljena infrastruktura (saobraćajna i komunalna).

Približan broj životinja u zoo-vrtu i CITES centru iznosi maksimalno 200 jedinki, oko 40 različitih vrsta.

Projektom je potrebno predvideti faznu izgradnju kompleksa. U prvoj fazi obavezno predvideti upravni objekat sa CITES centrom, a u drugoj fazi zoo-vrt. Ukupna površina kaveza za životinje iznosi ~ 4.000 m² (od čega oko 300 m² zatvorenih prostora).

Približan broj životinja u zoo-vrtu i CITES centru iznosi maksimalno 200 jedinki, oko 40 različitih vrsta. Moguće je povećati broj ptica grabljivica u Centru, uz smanjenje kapaciteta predviđenih za neke sisare.

Maksimalna BRGP svih objekata je cca 10.000 m². Dozvoljena spratnost objekata je P+1, a visina objekata zavisi od namene.

Projektom je potrebno predvideti faznu izgradnju kompleksa; Foto: Konkursna dokumentacija

Osim ostvarenja visokih ambijentalnih vrijednosti i atraktivnosti dizajna, potrebno je obezbediti pristup sadržajima za sve grupe korisnika.

Od učesnika se očekuje da ponude rešenje koje će, uz svo uvažavanje prirodnih i morfoloških odlika prostora, predložiti novi specifičan sadržaj koji će na adekvatan način tretirati reku i ostale zatečene i planirane elemente kontaktne zone obuhvata.

Osim ostvarenja visokih ambijentalnih vrijednosti i atraktivnosti dizajna, potrebno je obezbediti pristup sadržajima za sve grupe korisnika. U cilju aktivnog korišćenja prostora neophodno je predmetni zahvat obogatiti sadržajima koji će podstaći na intenzivno korišćenje kako stanovnike Berana, tako i posetioce.

Primer uređenja zelenih površina duž vodotokova (Ilustracija: Konkursna dokumentacija)

Sastav žirija i nagradni fond

Članovi konkursnog žirija su mr Vladan Stevović, dia, v.d. Glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore (predsednik žirija), r. prof. dr Vladan Đokić, dia, dekan Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, r. prof. dr Saša Čvoro, dia, dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, v. prof. dr Duško Ćirović, dipl. biolog, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, mr Nikola Novaković, dia, predstavnik Inženjerske komore Crne Gore, Sonja Vuković, dia, Glavna gradska arhitektica Opštine Berane i Marko Lalević, menadžer Opštine Berane, a zamenik žirija biće Slobodan Petrović, dia. Izvestioci rade u sastavu mr Viktorija Nikolić, dia i mr Tamara Marović, dia.

Ukupan nagradni fond za dodelu nagrada iznosi 38.000 evra. Žiri će dodeliti prvu, drugu, treću nagradu i dva otkupa, i to u sledećim iznosima: prva nagrada 20.000 evra, druga nagrada 10.000 evra, treća nagrada 5.000 evra i dva otkupa od po 1.500 evra.

Konkursni rokovi

Rok za predaju radova je 23.59 h (UTC+1) utorak, 25. april 2023. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 16. maja 2023. godine na internet stranici www.architecturalcompetitions.me.

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do četvrtka, 23. marta 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni do srede, 29. marta 2023. godine.

Pitanja se šalju na e-mail adresu: [email protected].

Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku.

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *