Izdvojeno, Konkursi, Mini home

Konkurs: Mala montažna kuća u prirodi

Portal Gradnja.rs u saradnji sa kompanijom Alumil raspisuje anketni konkurs s nagradnim fondom od 2.500 evra.

Pandemija koronavirusa preokrenula je naš odnos prema radu i stanovanju na mnoge neočekivane načine. Život u prirodi, preko noći, postao je nova normala pa je za godinu dana kupoprodaja kuća u prirodi porasla je za čak 40%. Naročito su tražene nekretnine u okolini velikih gradova. Potražnja za montažnim kućama malih kvadratura dostigla je svoj istorijski vrhunac. Naročito su tražena rešenja koja se mogu brzo i lako sagraditi. Međutim, velika potražnja prouzrokovala je i velike probleme.

U masovnoj proizvodnji tipičnih rešenja najčešće su dostupne kuće skromnog oblikovanja i niskog cenovnog ranga. Ekološki standard, energetska efikasnost i dugotrajnost ovih objekata su upitni. Njihove arhitektonske vrednosti svedene su na minimum. Ponuda na tržištu ne pokriva savremena, atraktivna i celovita rešenja visokog standarda kvaliteta, oblikovanja i organizacije. Ali, kako i na koji način osmisliti malu montažnu kuću u prirodi, a da njeni kvaliteti zadovolje potrebe sofisticirane generacije korisnika?

Cilj konkursa

Nova generacija korisnika u potražnji je za vitalnom alternativom, arhitektonski skladno oblikovanom, funkcionalno besprekorno organizovanom, tehnološki napredno opremljenom, elegantnom jedinicom visokog ekološkog i cenovnog ranga.

Kako tema privremenog boravka u prirodi nije obrađena na celovit i adekvatan način, portal Gradnja.rs u saradnji sa kompanijom Alumil raspisuje otvoreni, anketni i regionalni konkurs za idejno arhitektonsko rešenje “Male montažne kuće u prirodi powered by Alumil”.

Konkurs ima tri osnovna cilja. Prvi je da dođe do najboljih idejnih rešenja male montažne kuće u prirodi. Drugi je da okupi arhitekte zainteresovane za tipologiju malih kuća, a sve u nameri njihove promocije na stručnim portalima i društvenim mrežama kao primera dobre prakse koje treba slediti. Treći je da se sredstvima kreativnosti i inteligencije unapredi postojeći načini gradnje, ponude i očekivanja.

Konkursni zadatak

Učesnici imaju zadatak da urade idejno rešenje male montažna kuće za privremeni boravak i rad, neto površine od 24 do 48 m2 grejanog prostora. Jedinicu je potrebno nameniti za određenu lokaciju u prirodi – koju učesnici biraju sami. Lokacija mora biti u neposrednoj blizini grada koji ima preko 100.000 stanovnika, a najdalje na 100 kilometara od njegovog centra. Lokacija se može nalaziti u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji ili Bosni i Hercegovini. 

Imaginarni klijent je par koji je upoznat sa savremenim tehnologijama i dizajnom, a svoj posao može obavljati i onlajn. Kao nosioci savremenog načina poslovanja, visoke mobilnosti, socijalnog i ekonomskog ranga u potražnji su za vrhunskim arhitektonskim rešenjima. Zanima ih maksimalni standard kako u pogledu oblikovanja, tako i u vidu materijala, opreme i detalja. Jedinica treba biti organizovana tako da omogući boravak i rad za dve osobe, kao i prenoćište za još dve osobe. Integracija rada i boravka obavezan je zadatak. 

Zadatak je isprojektovati mini kuću do 48 kvadrata koja se može izgraditi najviše 30 dana od završetka temelja.

Uslov konkursa jeste da predloženo rešenje može biti sagrađeno ili montirano na izabranoj lokaciji za najviše 30 dana od dana završetka temelja. Za izradu temelja predvideti minimum neophodnog materijala. U cilju efikasne gradnje, osloniti se na tipski standard. Primena montažnih, polu-montažnih, prefabrikovanih i polu-prefabrikovanih sistema građenja je obavezna. Predlaže se korišćenje lokalnih i održivih materijala prilikom gradnje. Način gradnje je po sistemu “ključ u ruke”.

Posebno obratiti pažnju na standard i kvalitet prozora, njihovu zvučnu i termičku izolaciju. Zadatak je osmisliti i način zaštite imovine od provale u periodu kada se kuća ne koristi aktivno. Na fasadi i u enterijeru predložiti primenu trajnih i održivih materijala. 

Žiri:

sekretar: Dragan Marković, Gradnja.rs

Pravila konkursa

Konkurs je regionalan i anketni. Po tipu on je otvoren, jednostepeni i anoniman.

Pravo učešća na konkursu imaju arhitektonski biroi, samostalni projektanti i studenti arhitekture iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Na konkursu arhitekte mogu učestvovati samostalno ili u timovima. Maksimalan broj članova jednog tima je do 5 učesnika. Jedan tim može učestvovati na ovom konkursu samo s jednim predlogom. Jedan pojedinac može učestvovati na ovom konkursu samo u jednom timu. 

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Konkurs sadrži i naznaku da će se izabrana rešenja predati na korišćenje Naručiocu, koji ima pravo objavljivanja i promocije izabranih projekata za svoje potrebe, bez posebne naknade, uz obavezno navođenja imena autora.

Sadržaj konkursnog rada

   – Tri prostorna prikaza (rendera) – 2 spoljašnja i jedan unutrašnji (JPEG),
   – Osnova objekta sa rasporedom nameštaja i opreme (A3 format, PDF)
   – Jedan karakterističan presek sa prikazom terena (A3 format, PDF),
   – Prikaz postupka izgradnje – eksplodirana aksonometrija, dijagram ili šema (A3 format, PDF),
   – Tekstualni opis projekta sa listom materijala i opreme (A4 format ,PDF – do 300 reči).

Tri prostorna prikaza (rendera) potrebno je dostaviti u JPG formatu i moraju biti minimalne veličine 1.920 x 1.080 piksela

Osnovu objekta sa rasporedom nameštaja i jedan karakterističan presek sa prikazom terena potrebno je dostaviti u PDF formatu, na A3 listu (vertikalna ili horizontalna orijentacija), u razmeri 1:50.

Prikaz postupka izgradnje, takođe, dostaviti u PDF formatu na A3 listu.

Tekstualni opis i svi grafički prilozi u gornjem desnom uglu moraju imati šifru od 7 brojeva. Za sve tekstualne opise koristiti font Arial i njegove derivate (Arial Narrow, Arial Bold…).

Dostavljanje konkursnog materijala:

Konkursni materijal učesnici dostavljaju putem maila na adresu [email protected]. Subject maila treba glasiti „Konkurs_šifra rada“. Na primer, „Konkurs_1597532“. Ukoliko su fajlovi zbirno veći od 10MB, koristiti uslugu WeTransfera.

Pored konkursnog materijala (grafički prilozi i tekstualno obrazloženje), učesnici su u obavezi da dostave i jedan A4 fajl u PDF formatu pod nazivom “AUTORI_šifra”. Na primer „AUTORI_1597532“. U fajlu navesti imena autora/autorskog tima, njihov kontakt telefon i e-mail adresu. 

Rokovi:

 • Početak konkursnog roka
  • 14. april 2021.
 • Rok za dostavljanje pitanja na [email protected]:
  • 30. april 2021.
 • Rok za predaju radova:
  • 31. maj 2021.
 • Objava rezultata konkursa:
  • 14. jun 2021.

Kriterijumi za ocenu radova:

Kako je predmet konkursa Mala montažna kuća u prirodi powered by Alumil visokog ranga kvaliteta i opremljenosti, njene glavne osobine biće tretirani kao polazni kriterijumi za ocenu od strane stručnog žirija.

Pristigli radovi biće vrednovani sa po 25 bodova prema kriterijuma:

1. mala usklađenost obrazaca organizacije i oblikovanja prostora male kvadrature,
2. montažna – ekonomija i postupak gradnje, smislenost sklopa prema tipskom standardu,
3. lokacija – primerenost i atraktivnost izabrane lokacije, uspostavljanje veze predela i arhitekture,
4. kvalitet – energetska efikasnost, usklađenost materijala, opreme i nameštaja visokog cenovnog ranga,

Nagrade:

Ukupni fond za nagrade iznosi 2.500 evra

1. Nagrada:

 • Prikaz projekta na portalu Gradnja.rs
 • Promocija na društvenim mrežama
 • Novčana nagrada u iznosu od 1.000 evra

2. Nagrada:

 • Prikaz projekta na portalu Gradnja.rs
 • Promocija na društvenim mrežama
 • Novčana nagrada u iznosu od 600 evra

3. Nagrada:

 • Prikaz projekta na portalu Gradnja.rs
 • Promocija na društvenim mrežama
 • Novčana nagrada u iznosu od 400 evra

Priznanja:
Pet priznanja u iznosu od
100 evra.

Ukoliko na konkurs ne stigne više od 8 radova, Žiri zadržava pravo da fond od 2.500 evra rasporedi na drugačiji način.

Sponzor:

Sponzor konkursa „Mala montažna kuća u prirodi“ je kompanija Alumil.

Nagrađeni radovi

(Update, 17. jun) Pogledajte ko je pobedio na konkursu Mini home.

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

63 komentara

 1. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #21

  1. Da li u bruto površinu ulazi i trem ukoliko ga ima?

  Ograničenje od 48 m2 odnosi se na Neto grejanu površinu.
  Ograničenja u pogledu površine terase ili trema ne postoje.

 2. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #22

  1. Da li organizator ima pravo proizvodnje i reprodukcije pobednickog rada, ili jedino pravo na javnu promociju i objavlivanje?

  Organizator NEMA PRAVO proizvodnje i reprodukcije pobedničkog i drugih nagrađenih radova. Portal Gradnja.rs kao organizator ima jedino pravo na javu promociju i objavljivanje nagrađenih radova, uz obavezno navođenje imena autora.

 3. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #23

  1. Da li je presek u razmeri 1:50 moguće predstaviti u 3D projekciji ili je neophodan 2D prikaz preseka? 

  Presek je moguće predstaviti i u perspektivnoj 3D projekciji (eng. perspective section).

  .

  2. Da li je uz grafičke priloge (npr. dijagrame na prilogu br 6. „Prikaz postupka izgradnje“) moguće dodati i kratak opis priloga (1-2 rečenice)? 

  Moguće je koristiti kratke opise priloga. 

  .

  3. Da li je neophodno pri opisu materijala imati takođe i predmer i predračun za naš projekat? 

  Pri opisu materijala nije potrebno/obavezno dostaviti predmer i predračuna radova.

  .

  4. Da li se 100 km od određenih gradova meri vazdušnom linijom ili putevima?

  Udaljenost od 100 km se meri vazdušnom linijom.

 4. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #24

  1. Ukoliko imamo koncept koji omogućava više „scenarija“ korištenja prostora, da li bismo mogli priložiti više varijantnih rješenja tlocrta? Ili bismo mogli priložiti umanjena shematska rješenja na nekom od zadatih priloga?

  Ukoliko kocept omogućava više „scenarija“ korišćenja prostora, iste je moguće prikazati na Prilogu br. 2 „Osnova objekta sa rasporedom nameštaja i opreme“. Na ovom A3 listu moguće je prikazati više pojedinačnih osnova kuće u traženoj razmeri – ukoliko autor/autorski tim smatra da to doprinosi boljem prikazu/razumevanju predloženog rešenja. Reč je o istoj osnovi u više različitih varijacija.

 5. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #25

  1. Da li je obavezno da budu samo 3 rendera (1 enterijer i 2 eksterijer)?

  Obavezno je da budu samo 3 rendera.

  .

  2. Da li je obavezno da bude samo jedan presjek ili mogu i dva ako je potrebno?

  Obavezno je da bude samo jedan presek. Radovi sa više priloga od raspisom naznačenih neće biti uzeti u razmatranje od strane Žirija.

  .

  3. Da li potreban predmjer radova? Da li to podrazumijeva dio konkursnog zadatka: Tekstualni opis projekta sa listom materijala i opreme (A4 format, PDF – do 300 riječi)? Da li je neophodno naglasiti proizvođače materijala?

  Predmet radova nije potreban. Proizvođače materijala je poželjno naglasiti.

  .

  4. Da li lokaciju možemo predstaviti kroz fotografije, skice, kraći tekst, kako bismo objasnili concept, s obzirom da je izbor lokacije jedan od kriterijuma po kojima se ocjenjuju radovi. ? Odnosno, da li je obavezno predati samo nabrojane priloge u konkursnom zadatku ili možemo dodati prilog kroz koji predstavljamo concept?

  Lokacija je prikazuje posredno – kroz obavezne grafičke priloge (rendere, osnovu i presek). Lokaciju je moguće opisati i u tekstualnom delu, kroz negoliko rečenica.

  .

  5. Da li je neophodno projektovati objekat koji se može graditi i na drugoj lokaciji ili je fokus samo na odabranoj lokaciji?

  Oba scenarija su moguća. Moguće je predložiti rešenje koje odgovara samo jednoj lokaciji. Ali, moguće je predložiti rešenje koje se može postavljati na više istih/sličnih lokacija.

  .

  6. Da li je neophodno prikazati kako je predvidjen priključak na kanalizacionu mrežu, odnosno ako ne postoji u neposrednoj blizini, prikazati rješenje kanalizacijskog sistema sanitarno-fekalnih otpadnih voda?

  Ukoliko infrastrukturna mreža ne postoji, rešenje kanalizacionog sistema prikazati na principijalnom nivou – kroz grafički ili tekstualni opis.

 6. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #26

  1. Pošto se ne prihvataju projekti sa većom količinom priloga od zadate, interesuje me da li je dozvoljeno prikazati više od jedne osnove, pošto imamo modularni objekat koji je moguće „sastaviti“ na drugačije načine, odn. imati nekoliko različitih varijanta osnove?

  Ako rešenje projekta to nužno zahteva, više od jedne osnove moguće je dati u okviru Priloga #2 „Osnova objekta sa rasporedom nameštaja i opreme“, u odgovarajućoj razmeri (R=1:50).

 7. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #27

  1. Da li je dozvoljeno predvideti i neki spoljašnji prostor koji nece ulaziti u zadatu kvadraturu?

  Dozvoljeno je predvideti i neki spoljašnji prostor koji neće ulaziti u zadatu kvadraturu.
  Ograničenje od 48 m2 odnosi se na unutrašnju, Neto grejanu površinu.

 8. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #28

  1. Obzirom da je dat raspon dozvoljenih NETO grejanih površina, da li postoji ograničenje za NETO negrejane površine (npr. ostava)? Isto pitanje se odnosi i na površine kao što je recimo natkrivena ili nenatkrivena terasa?

  Ograničenje od 48 m2 odnosi se na unutrašnju, Neto grejanu površinu. Ograničenja u pogledu spoljašnjeg (otvorenog ili nadkrivenog prostora) konkursom nisu predviđena.

  .

  2. Koliko detaljno je potrebno prikazati protiv – provalni sistem?

  Protiv-provalni sistem potrebno je prikazati na idejnom nivou – kroz raspoložive grafičke i tekstualne priloge. Detaljni prikaz nije neophodan.

  .

  3. Da li se za bilo koji element koji čini tu arhitektonsku strukturu (prefabr. zidovi, prozori, izolacije, namestaj itd) navodi naziv brenda, proizvođača, specifikacije i sl.?

  Autori/autorski timovi nisu u obavezi da tačno navedu brend ili proizvođača svakog pojedinačnog elementa konstrukcije, materijala ili opreme. Preporučuje se da se opišu i naznače samo oni najvažniji i gradivni elementi.

  .

  4. Ukoliko izaberemo teren koji je recimo kaskadni i ako je za takav vid arhitekture potrebno projektovati potporni AB zid (kao npr. najbolji vid implementacije novoprojektovanog objekta u izabran predeo) na koju se „kače“ prefabrikovani/montažni elementi – da li je to dozvoljeno obzirom da su kao smernice u konkursnoj dokumentaciji navedeni samo temelji?

  Ukoliko je to deo rešenja, dozvoljeno je projektovati kaskadni AB zid kao temalj na koji se montažna kuća oslanja.

 9. Kovac

  Da li rok 31.maj podrazumeva i sutrasnji dan ili je danas zadnji dan za predaju?

 10. Aleksandar

  Poštovani, da li stiže potvrda sa Vaše strane da je rad primljen? To ne bi bilo loše čisto da znamo da se odreaguje ako se slučajno desi da nešto pođe naopako. Pozdrav

  1. Igor Conić

   Da, stiže odgovor čim preuzmemo materijal.

  2. Dragan Markovich

   U slučaju da niste dobili mail potvrde, možete me pozvati na 381 64 3528073 ili mi poslati mail na [email protected]. Ukoliko vam potvrda o preuzimanju ne stigne do 02.06. obavezno mi se javite.

   sekretar konkursa

Ostavite odgovor

Obavezna polja *