Ovo su pobednička rešenja sa konkursa Nova mesta 2019.
Konkursi

Pobednička rešenja na konkursu Nova mesta 2019.

Trg u Bukovcu na kojem građani sami biraju stihove pesme koja će biti prikazani u parteru, stolovi koji mogu služiti za slavljenje seoske slave u Kisaču, perforirane klupe kao barijere za igralište na Klisi, novi brežuljci u MZ Gavrilo Princip – sve su ovo nagrađene ideje za koje bismo voleli da budu i realizovane.

Projekat Fondacije Novi Sad 2021 pod nazivom “Nova mesta” pokrenuo je proces uređenja malih javnih površina u Mesnim zajednicama i prigradskim naseljima u Novom Sadu. Ovaj projekat najavljen je kao prvi infrastrukturni projekat predviđen za realizaciju u sklopu Novog Sada kao Evropske prestonice kulture 2021.

“Nova mesta” metodološki uvodi direktno učešće građana u čitav proces, koji su kroz predloge lokacija za realizaciju, ankete i fokus grupe dali ključne odrednice za raspis urbanističko-arhitektonskog konkursa koje je sproveo DaNS i koji je završen 3. oktobra 2019. godine. A ovo su i rezultati:

Rezultati konkursa Nova Mesta 2019:

1. Lokacija MZ Bukovac

PRVA NAGRADA: Apostolović Nataša, Kujundžić Bojan, Rakić Aleksandra, Rudan Sofia, Stanić Sara

Komentar žirija: Rad se dobro odnosi prema kontekstu, ograđujući se terasastom klupom/tribinom prema saobraćaju i predviđa povezivanja s budućim “vrtom” iza objekta Doma zdravlja. Linearna klupa je interesantno oblikovana i nositelj je koncepta.

Kvalitet rada je klupa koja je vrlo arhitektonično osmišljena, pri čemu funkcioniše i kao “čvrsta” ograda prema ulici, ali je dobro pozicionirana prema boljoj vizuri.  U radu nije ponuđena fleksibilnost u zoniranju prostora, ali se ona može osetiti. Dobar je pristup artikulacije česme kao reprezentativnog i značajnog elementa u prostoru. Minimalistički pristup ostavlja potencijal ovom prostoru za dalje korišćenje i mogućnost proširivanja na zonu Doma Zdravlja koja se inače urbanističkim projektom tretira kao jedna celina.

Preporuka je da građani sami izaberu stihove pesme koja će biti prikazani u parteru. Veoma smelo, moderno i savremeno tumačenje trga u okviru jednog prigradskog naselja. Na prvi pogled ne ispunjava sve programske elemente, ali veoma smelo otvara mogućnost za razvoj čitave zone što je najveći kvalitet ovog rada.

OTKUP: Lazar Pavlović

POHVALA: Simona Chingoska

POHVALA: Stefan Radošević, grupa AΔA (ada)

 

2. Lokacija MZ Kisač

PRVA NAGRADA: Milan Ivanović, Dušan Grujović, Dušan Međedović

Komentar žirija: Projekat pokazuje i istražuje sadržaje koji mogu oživeti taj deo prostora. Prostor nije lako živeti, a autor je možda najbolje osetio sadržaje koji bi to mogli ostvariti. Stolovi koji su multifunkcionalni mogu služiti za potrebe izletišta, seoske slave, izlaganje itd. Ovaj rad u potpunosti ispunjava programske zahteve.

Najjači je identitet izletišta uz park, pri čemu smatramo da bi moglo biti još stolova za roštilj. Možda bi bilo bolje da je jača fragmentacija prostora, a da svaki fragment ima svoju centralnu tačku. Rasveta je veoma lepo rešena, sam dizajn rasvetnih elemenata je dobro urađen.

Ovakvim pristupom nudi se rešenje koje nije na obodu zone kao početak planiranog parkovskog uređenja, nego zaokružuje to i dobija svoju punu namenu koja je bila programski zahtev konkursa. Istovremeno provocira lokalnu zajednicu na potpuno korišćenje ovog prostora koji je naizgled napušten.

Formiranjem prostora izletišta u okviru parka koji je mogao i sam služiti za to, dobija se neophodna infrastruktura i sadržaj za takav vid različitih aktivnosti. Preporučuje se fazna realizacija u skladu sa potrebama, što bi se moglo uklopiti sa gorepomenutim potrebnim fragmentiranjem.

POHVALA: Stefan Radošević, grupa AΔA (ada)

 

3. Lokacija MZ Klisa

PRVA NAGRADA: Lazar Pavlović

Komentar žirija: Rešenje je u potpunosti je odgovorilo na programske zahteve. Kvalitet rada je u poštovanju postojeće matrice i strukture rasporeda prostora, sa unapređivanjem svakog dela ponaosob i zone u celini.

Pristup autora je da je zadržavajući zoning ispoštovao zateknute vrednosti i korisničke potrebe, jer su sami korisnici u mnogome ranije definisali podelu zone. Ovo rešenje se brzo može realizovati sa velikim potencijalom u socijalizaciji i unapređenju motivacije za naprednije i svakodnevnije korišćenje.

Predlog otvaranja dečijeg igrališta prema unutrašnjoj strani i postavljanje perforirane klupe kao barijere doprinosi i doživljaju i korišćenju prostora, bez kompromisa u pogledu sigurnosti. Međuprostori su kvalitetno dopunjeni sedenjem u različitim ambijentalnim celinama. Prostor je racionalno zoniran za decu, sport (omladinu) i starije osobe. Zone povezuje staza (podužni park). Prostor oko objekta Mesne zajednice “Klisa” je dodatno ozelenjen i uređen, odnosno nadograđen na postojeće stanje. Predloženi materijali su korektni i racionalno predloženi.

Potrebno je oblikovati prednju frontu klupe kao zakošenu ili uvučenu za udobnije sedenje. Voditi računa o upotrebi trajnih materijala i otpornih na oštećenja.

OTKUP: Mirko Milanović

POHVALA: Rok Dolinšek, Marko Brkić

 

4. Lokacija MZ Gavrilo Princip

PRVA NAGRADA: Nemanja Kršić, Amer Ćuran

Komentar žirija: Projekat se fokusira na uži obuhvat konkursa, što poštujemo, ali je takođe dat i kontekst šireg
obuhvata sa kojim ima dobru, jasnu i nedvosmislenu relaciju. Vrednost ovog rada se vidi u tome što su rešenjem sačuvani postojeći sadržaji kao i njihove lokacije, a fokus je na davanju atrakcije u međuprostoru kroz pet manjih brežuljaka koji su atraktivno i efektno dopunili postojeće rešenje, čini se bez velikog troška i komplikovane izrade.

Dodati su novi rekreativni sadržaji, pri čemu je teren za mali fudbal na centralnom platou. Dodavanjem brežuljaka, formiraju se različiti ambijenti, odnosno celine u prostoru koje su zaista međusobno povezane. Brežuljak na samom uglu se nalazi u osi celog naselja i predstavlja njen vizuelni završetak – poželjno ga je dodatno artikulisati u tom smeru kao reprezentativnog i vidljivog iz dubine naselja.

Ozelenjavanje je očuvano, ali bi se moglo porazmisliti o dodatnom ozelenjavnaju. Takođe, predlažemo da se u okviru prostora uvede česma. Trebalo bi rad dopuniti predlogom rasvete (ambijentalne ispod klupa na brežuljcima i generalnu uz igrališta). Takođe, zamera se što osnova rešenja ne korespondira u potpunosti
sa 3D modelom, te se ne mogu svi elementi prepoznati.

Osnova rešenja je u pogledu materijala i sadržaja korektna i najjasnija, a to nedostaje u 3D modelu. Pohvaljujemo rešenje zaštite dečijeg igrališta od igrališta malog fudbala u centru i trebalo bi razmisliti da se slična zaštita nađe na suprotnoj strani (možda u funkciji platna letnjeg bioskopa)

OTKUP: Savić Ivana, Kovačević Jovana, Vujanović Vanja

 

Više o nagrađenim radovima možete naći ovde, a nagrađena rešenja za prošlu godinu pronađite ovde.

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

1 komentar

  1. Tatijana Kovačević Savković

    Selo Bukovac ima oko 5000 stanovika i nažalost ni jednu uređenu javnu površinu – trg u mestu! Nagrađeno rešenje je oskudno po pitanju broja klupa i sedećih mesta, nije rešeno prema susednoj parceli i nisu prikazane mobilne tezge za pijacu tražene u projektnom zadatku. Linijska klupa jeste dobro pozicionirana i stihovi su lepo inovativno rešenje u popločanju. Nadam se da ce se tim pozabaviti dodatnom razradom pre realizacije. Srdačan pozdrav iz Bukovca!

Ostavite odgovor

Obavezna polja *