Konkurs za blok oko Kralja Milana, Svetozara Markovića, Nemanjine i Kralja Milutina u Beogradu.
Konkursi

Međunarodni konkurs Slavija-Manjež do 4. oktobra

Nagradni fond je 30.000 evra, a izabrana rešenja predstavljaće osnov za formulisanje planskog rešenja i izradu urbanističko-planske dokumentacije.

„MAISON ROYAL“ doo Beograd u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda raspisuju otvoreni, anketni, jednostepeni, međunarodni, anonimni, urbanističko-arhitektonski konkurs za deo bloka između ulica: Kralja Milana, Svetozara Markovića, Nemanjine i Kralja Milutina u Beogradu.

Povod za raspisivanje konkursa je Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica Nemanjine, Svetozara Markovića, Kralja Milana i Kralja Milutina i činjenica da je ovo dragoceno područje u centralnoj zoni grada, danas u neadekvatnom režimu korišćenja (u značajnom delu), zapušteno i neusaglašeno sa afirmisanim potencijalima neposrednog okruženja, kako u smislu urbaniteta, građevinskog fonda i ambijentalno, tako i po pitanju iskorišćenosti funkcionalnih, prostornih i investicionih resursa.

Kroz konkursne aktivnosti sagledaće se aktuelni potencijali prostora u skladu sa današnjim kulturno-istorijskim kontekstom.

Konkurs se raspisuje radi provere prostornih i funkcionalnih kapaciteta lokacije, preispitivanja pravila građenja i urbanističkih parametara definisanih važećim PDR-om za blok između ulica Nemanjine, Svetozara Markovića, Kralja Milana (Srpskih vladara) i Kralja Milutina, a u skladu saPGR-om građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd i pribavljanja predloga za što kvalitetnije urbanističko- arhitektonsko rešenje kojim će se definisati namene, kapaciteti i morfologija nove izgradnje u okviru konkursnog obuhvata i njen odnos sa okolinom, posebno u odnosu na izgrađene objekte više spratnosti sa ciljem da se zaokruži urbana transformacija navedenog bloka.

Cilj konkursa

Cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima, značajem i potencijalima lokacije, izabere najkvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje, koje korespondira sa okruženjem i prilagođeno je vrednostima ambijenta. Težnja je da se kroz konkursne aktivnosti sagledaju aktuelni potencijali prostora u skladu sa današnjim kulturno-istorijskim kontekstom, značajem i razvojem predmetnog prostora, uz anticipaciju budućeg razvoja.

Cilj konkursa je da se, na osnovu analize prostornih kvaliteta, potencijala i ograničenja, kao i  potreba i zahteva neposrednog i šireg okruženja:

 • definišu optimalne (najracionalnije i najkvalitetnije) razvojne mogućnosti prostora i potencijali za novu izgradnju;
 • definišu celine prema nameni i sadržaju objekata u skladu sa planskim, ambijentalnim i drugim karakteristikama za koje se mogu odrediti pravila građenja kroz plansku razradu;
 • definišu visinske regulacije u odnosu na susedne strukture, naročito dva dominantna objekta u okruženju: Narodne banke Srbije i Hotela „Hilton“;
 • preispita prostor i sa svih drugih aspekata kako bi se lokacija sadržajno i oblikovno razvila u skladu sa pozicionim i suštinskim značajem za neposredno okruženje i grad u celini;
 • preispita i definiše, kroz prostorno-programsku proveru, najoptimalniji odnos planiranh namena i sadržaja: stanovanje, poslovanje, trgovina i sl., a u skladu sa širom pozicijom bloka u urbanoj matrici grada;
 • definiše prepoznatljivo urbanističko-arhitektonsko rešenje adekvatno  značaju lokacije koje korespondira sa okruženjem;
 • da se odrede i definišu pešački prodori kroz blok, sagledaju vizure i stilske karakteristika objekata.

Izabrana rešenja predstavljaće osnov za formulisanje planskog rešenja i izradu urbanističko-planske dokumentacije za predmetno područje.

Žiri

Predsednik žirija:

prof. Ivan Rašković, arhitekta, Beograd, Srbija

Članovi žirija:

 • prof. Krešimir Rogina, arhitekta, Zagreb, Hrvatska
 • Simon Frommenwiler, arhitekta, Bazel, Švajcarska, Suosnivač HHF Architects i predavač na Harvardskom fakultetu za dizajn
 • Marko Stojčić, arhitekta, glavni urbanista grada Beograda, Srbija
 • Vuk Đurović, arhitekta, Beograd, Srbija
 • Milka Gnjato, arhitektica, Beograd, Srbija
 • Tatjana Petrov, arhitektica, Beograd, Srbija

Nagrade

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 30.000 evra, prema sledećoj raspodeli:

 • Prva nagrada: 15.000 evra
 • Druga nagrada: 10.000 evra
 • Treća nagrada: 5.000 evra

Važni datumi

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 4. oktobar 2021. godine.

Objavljivanje rezultata konkursa 25. oktobar 2021. godine.

Više informacija na konkurs-slavija-manjez.rs

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

4 komentara

 1. Dragan Marković

  Treba nam više ovakvih stvari. Ali, tri nedelje za žiriranje ovako ozbiljnog Konkursa je nedovoljno, možda čak i neozbiljno.

  1. Una

   Da li se prostor resava sa svim postijecim objektima?

 2. Marko

  Nadam se samo da nece pobediti naprednjačka arhitektura…sa što više visokih zgrada bez smisla i koncepta i normalno bez zelenila

 3. Nebojsa

  Najgore je sto tu dominira zgrada banke jedna nakaza od objekta i sada treba uskladiti ostale objekte sa tom nakazom a to je skoro nemoguce tako da resenja nece mnogo pomoci.Najbolje je resenje ono koje ce umanjiti nakaznost te banke .

Ostavite odgovor

Obavezna polja *