Konkursi

Konkurs za hotelski kompleks na jezeru Palić

Park Palić d.o.o. i Inženjerska komora Srbije – Regionalni centar Subotica raspisali su otvoreni, idejni, jednostepeni, anonimni Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje uređenja banjsko-hotelskog kompleksa uz istočnu obalu jezera Palić.

Planirani banjsko-hotelski kompleks, koji leži na nalazištu lekovitih termalnih voda, sa sadržajima banje, velnesa, zabave na vodi i pratećim smeštajnim kapacitetom treba da bude jedan od ključnih sadržaja turističke destinacije Palić, a ujedno da privuče korisnike postojećih hotela i pansiona, podstakne izgradnju novih i privuče lokalne korisnike.

Nagrađeni i otkupljeni konkursni radovi će biti osnov za izradu urbanističke i projektne dokumentacije predmetnog prostora. Konkursom se uspostavljaju osnovni principi za formiranje projektantskog okvira u cilju izrade rešenja za banjsko-hotelski kompleks koji je predmet ovog Konkursa.

konkurs-palic

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, grupe (autorski tim) ili privredna društva bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine. Pravna lica moraju biti upisana u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije. Najmanje jedan od autora svakog rada treba da ima visoku stručnu spremu iz oblasti arhitekture, ili da je student master studija tog fakulteta.

PRAVNE ODREDBE

Predajom konkursnog rada autor (autorski tim) ustupa prenos svih imovinskih prava autora Raspisivaču ukoliko je predmetni rad nagrađen ili otkupljen. Nagrađeni i otkupljeni radovi mogu se koristiti u celini ili u delovima i kroz izradu planske i tehničke dokumentacije biće prilagođeni situaciji na terenu, tj. prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima. Raspisivač nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije.

ROKOVI

Rok za predaju radova je 17.02.2014. bez obzira na način podnošenja.

NAGRADE

Nagradni fond od 2.550.000 dinara neto predviđa sledeće nagrade i otkupe:

1. nagrada: 1.150.000 din.
2. nagrada: 700.000 din.
3. nagrada: 400.000 din.
tri otkupa po: 100.000 din.

ŽIRI

Jožef Čipa, dipl. inž. arh. (Predsednik žirija)
Deže Ludaši, dipl. inž. arh.
Doc. Milan Đurić, dipl. inž. arh.
Nebojša Janjić, dipl. inž. arh.
Silvija Lovreta, dipl. ek.
Mr Žaklina Gligorijević, dipl. inž. arh.
Mr Gordana Vujinović, dipl. inž. arh.
Petar Andrić, dipl. inž. arh.
Lazar Marodić, dipl. pravnik
Duško Momirov, Cand.Mag. IT & El.

IZLOŽBA RADOVA

U sklopu objave rezultata (početak marta) daće se obaveštenje o izložbi konkursnih radova (termin, lokacija). Na izložbi radova biće predstavljeni svi radovi sa ili bez imena autora u zavisnosti od njihovog opredeljenja. Nagrađeni radovi zajedno sa izveštajem Žirija će biti objavljeni u elektronskom formatu na internet stranama naručioca.

PODLOGE

Pogledajte našu kategoriju Konkursi.

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *