Konkurs za uređenje parka kod Banovine
Izdvojeno, Konkursi

Konkurs za park uz Skupštinu AP Vojvodina u Novom Sadu

Ovaj prostrani park u samom centru Novog Sada jedan je od četiri predmetnih lokacija na međunarodnom konkursu „Nova Mesta“.

Sa namerom da unaprede kvalitet svakodnevnog života u Novom Sadu, Fondacija „Novi Sad 2022 – Evropska prestonica kulture“ i Društvo arhitekata Novog Sada raspisali su međunarodni arhitektonski-urbanistički konkurs NOVA MESTA za uređenje četiri centralna gradska prostora. Arhitekte i dizajneri se pozivaju da da osmisle i predlože revitalizaciju i regeneraciju:

  1. Trga Galerija;
  2. Parka uz objekat Skupštine Autonomne Pokrajne Vojvodina;
  3. Vidikovca iznad tunela u nastavku mosta Slobode;
  4. Dela zelene površine uz Bulevar Patrijarha Pavla.

U cilju promocije konkursa, u ovom članku vam detaljno predstavljamo lokaciju 2 – Park uz Banovinu, te detaljne objašnjavamo projektni zadata.

Atraktivna lokacija

Površina koja je predmet konkursa oivičena ulicom Jovana Đorđevića, ulicom Vladike Platona, ulicom Žarka Zrenjanina i Banovinskim prolazom. Park se nalazi uz objekat Banovine u samom centru Novog Sada.

Program i projektni zadatak

Prilikom izrade koncepta uređenja potrebno je uzeti u obzir karakteristike javnih prostora i kvalitet arhitekture objekata koji ga čine. Celokupan prostor koji se nalazi u obuhvatu ovih uslova treba da bude tretiran sa posebnom pažnjom, primereno pojedinačnom i širem kontekstu, nameni, funkciji i načinu korišćenja.

Na predmetnoj lokaciji je planirana podzemna garaža. Drvorede, kao najzastupljeniji vid ozelenjavanja, treba u potpunosti sačuvati i zaštititi. U okviru parkovske površine potrebno je planirati prisustvo zelenila (visokog i parternog zelenila, hortikulturno uređenih parternih površina), pešačkih komunikacija i vode, detaljan predlog palete urbanog mobilijara, rasvete i novu poziciju postojećeg spomen obeležja Vasi Stajiću.

Izbor novog sadnog materijala treba da bude raznolik i u skladu sa uslovima za ozelenjavanje zelenih krovnih vrtova. Pored visoke i srednje visoke lišćarske i četinarske vegetacije, moguće je planirati i druge kategorije zelenila – dekorativno šiblje (žbunje) i cvetne leje. Zelenilo koje se obavezno zadržava je jedno stablo divljeg kestena i četiri stabla jablana.

Posebnu pažnju pri uređenju treba obratiti na to da se uvođenjem novog zelenila (posebno visoke vegetacije) ne naruše postojeće vizure. Visoko zelenilo treba rasporediti na način da se naglase pojedini delovi prostora ili pravci kretanja, a da se ujedno ispoštuju vizure ka objektima kompleksa Banovine sa jedne strane i ka okolnim delovima prostora sa druge strane.

Posebni uslovi za uređenje

Izbor mobilijara mora biti jedinstven, ali i u skladu sa arhitekturom objekta u neposrednoj blizini.

Izbor materijala za popločavanje treba da bude od prirodnih materijala, otpornih na mehaničke i atmosferske uticaje, neutralnih boja i nijansi, i u skladu sa drugim uslovima za uređenje ovih prostora.

Voda kao element u prostoru može se pojaviti u vidu fontane, česmi ili vodenih ogledala maksimalne dubine do 20cm.

Kompletan prostor mora biti adekvatno osvetljen funkcionalnom i dekorativnom rasvetom. Pod dekorativnom rasvetom, podrazumeva se upotreba podnog osvetljenja ili drugih vrsta osvetljenja u funkciji naglašavanja pojedinih delova prostora (staze, pojedinačna stabla ili druge biljne vrste i sl.).

Prilikom uređenja prostora uzeti u obzir postojeće spomen obeležje – Vasi Stajiću, odnosno pronaći novu poziciju na predmetnom prostoru na koju će se spomen obeležje izmestiti.

Rokovi:

Svoja rešenja učesnici mogu slati najkasnije do 24.08.2021. godine (do 15h).

Preuzimanje konkursne dokumentacije:

Celokupnu Konkursnu dokumentaciju učesnici konkursa mogu preuzeti sa Portala javnih nabavki Uprave za javne nabavke. Sadržaj konkursne dokumentacije je:

  • Objedinjen raspis konkursa za sve četiri lokacije koje su predmet ovog konkursa;
  • Izvodi iz raspoloživih i aktuelnih urbanističkih i planskih dokumenata;
  • Fotografije i/ili video snimci za sve četiri lokacije.

Ukoliko imate pitanja:

Ukoliko imate pitanja vezano za konkurs „NOVA MESTA“, možete kontaktirati Fondaciju „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ putem email adrese [email protected] ili Društvo arhitekata Novog Sada (DaNS) putem email adrese [email protected].

Situacija:

Fotogalerija:

Konkurs za uređenje parka kod Banovine
Konkurs za uređenje parka kod Banovine

Kada ste već ovde…

 

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *