Ljubav vlasnika ove kuće prema egzotičnom bilju pobudila je ideju kako da se objekat skloni od neinspirativnog susedstva.

Okruženje ove kuće na Murteru karakterišu dve (nažalost) tipične dalmatinske situacije: kuća za tržište koja ide u visinu, po principu sagradi što više apartmana, sa zapadne strane i pseudotradicionalna raskošna vila s bazenom sa istočne strane. Pogledajte kako je ovaj problem rešen bogatom vegetacijom!

Kuću sa jedne stane okružuje visoka zgrada, a sa druge pseudotradicionalna raskošna vila.

 

Uska i dugačka parcela od 1.215 kvadrata definisala je formu objekta, a ljubav vlasnika prema egzotičnom bilju pobudila je projektantima u birou Dva Arhitekta ideju da na taj način reše problem kontaktne zone sa susednim građevinama i stvore svet za sebe.

Taj svet je kadriran sa dva okvira; prvi, gornji, uokviruje lođu koja služi za dnevne aktivnosti i funkcionalno objedinjuje kuhinju, trpezariju i dnevnu sobu, a zapravo pravi senku za odmor i svakodnevne aktivnosti uz bazen. Drugi, donji, uokviruje pogled na ozelenjeni vrt sa zapadne strane u koji samo u jednom kratkom intervalu direktno upada sunce. Longitudinalni vrt kroz koji struji blagi vetar mesto je za beg i kontemplaciju.

Arhitektura u prvi plan stavlja vrtove i bazen, distancirajući se na taj način od neinspirativnog komšiluka. Odabir hortikulture snažno određuje ovaj projekat i u takvim okolnostima arhitektura džentlmenski prepušta centralno mesto (poziciju) vegetaciji. Forma kuće je elementarna: ona je proizašla iz inicijalnog dijagrama i potom minimalno dorađena.

Esencijalni pristup prisutan je i u izboru materijala – kulir na fasadi, a na podu vrlo sličan materijal tako da se ta dva arhitektonska elementa čitaju kao jedinstvena celina.

Kuću za odmor na Murteru od 315 metara kvadratnih izvedena je 2016. godine a projektovao ju je biro Dva Arhitekta. Autori su arhitekte Tomislav ĆurkovićZoran Zidarić sa saradnicima Majom Markus i Tomislavom Burgundom.

Crteži:

Presek uzdužni
Presek poprečni
Presek poprečni
Prizemlje
Prizemlje
Situacija
Situacija
Suteren
Suteren

Foto: Damir Fabijanić

Korisni linkovi na portalu Gradnja.rs: