U okviru predstavništva kompanije LG Electronics u Srbiji, danas je na Novom Beogradu svečano otvorena LG Air Conditioning akademija, prva stručna ustanova za besplatno usavršavanje studenata i eksperata različitih profila iz oblasti termotehnike.

LG Air Conditioning Akademija namenjena je studentima, ali i stručnjacima. Studenti i svršeni diplomci mašinskih fakulteta, smera termotehnike, moći će da u direktnoj primeni osete praktični deo nauke koju izučavaju na fakultetu, uz mogućnost da sami puštaju u rad sisteme putem kompjutera i biraju opremu koja je potrebna za neki projekat preko kompjuterskih softwarea.

Predavanja za studente će biti održavana kako na LG akademiji, tako i na fakultetima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, pa će LG Srbija Mašinskom fakultetu u Beogradu i donirati jedan VRF sistem, za potrebe prakse u laboratoriji fakulteta.

Za stručnjake (projektante, izvođače radova, inženjere na održavanju, servisere) predviđeni su treninzi (obuke) iz oblasti projektovanja, montaže, puštanja u rad, održavanja i servisiranja sistema klimatizacije.

Na treninzima će se vršiti teorijska i praktična obuka, a posle završnog treninga polaznici će moći samostalno da obavljaju poslove iz predmeta koji su pohađali. Svi treninzi su besplatni za polaznike, a firme i pojedinci se sami mogu prijavljivati na treninge za koje budu zainteresovani.

Više infomacija možete pronaći na www.lge.rs.