Rigorozne mere za vlasnike divlje gradnje koja ne može da se sruši.

Vlasnici nelegalnih objekata koji ne budu hteli da ih legalizuju po novom zakonu o ozakonjenju, a koje nije moguće srušiti, plaćaće veći porez, neće moći da prodaju takve nekretnine, niti da ih ostave u nasledstvo, pišu Novosti.

Država neće oduzimati nekretnine, ali će za te stanove važiti zabrana raspolaganja. Isto će biti i sa garažama i drugim delovima objekata koji ne mogu da se ozakone ili njihovi vlasnici iz nekog razloga to ne žele da urade, a ne mogu da se ruše.

Građevinski inspektor će dostaviti Poreskoj upravi rešenje o rušenju sa napomenom da se objekat ne može rušiti, zako da se taj stan stavi u sistem poreza. Vlasnik će takav stan plaćati veći porez na imovinu, a druga sankcija je što se to rešenje dostavlja Republičkom geodetskom zavodu, koji je u obavezi da upiše zabranu raspolaganja.

Ti vlasnici će imati „zarobljenu nepokretnost“, jer će biti upisana zabeleška o zabrani otuđenja i zabrani drugih vidova raspolaganja.

Procenjuje se da je svaki treći objekat u Srbiji izgrađen nelegalno i da ih ima ukupno 1,5 miliona. Samo 700.000 vlasnika je, međutim, ranije predalo zahteve za legalizaciju.

Držani sekretar napominje da u slušajevima kada je cela zgrada nelegalna, važi pravilo da se prvo obavlja ozakonjenje cele zgrade, pa se rešava o pojedinačnim zahtevima stanara.

Ako se desi da neko ne želi da ozakoni svoj stan, to ne sprečava njegove komšije da ozakone samo svoju nekretninu. U slučaju kada niko neće da ozakoni svoj stan, predviđeno da građevinski inspektor donese rešenje o rušenju.

Šta se neće rušiti

Iz Ministarstva za građevinu objašnjavaju da je rušenje praktično nemoguće kada u zgradama ima i ozakonjenih i nelegalnih stanova. Ista situacija je i ui zajedničkom dvorištu, kada bi rušenje nelegalnog objekta moglo da ugrozi bezbednost drugih.