Aktuelno

Novi Zakon o legalizaciji: Plaća se samo izrada geodetskog snimka

Skupština Srbije usvojila je 15. marta 2013. godine Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, a koji stupa na snagu sutra.

Upis prava svojine na objektima izgrađenim bez dozvole ograničen je na porodične kuće do 300 kvadratnih metara, stanove u zgradama do 200 kvadratnih metara, poslovni prostor u zgradama do 100 kvadratnih metara, garaže do 30 kvadratnih metara i objekte za obavljanje zanatske delatnosti do 100 kvadratnih metara.

Građani koji su ranije predali zahtev za proces legalizacije neće ponovo morati da podnose zahteve. Nisu predviđeni nikakvi troškovi i naknade za upis objekata, a građani će plaćati samo izradu geodetskog snimka, ako ga nemaju od ranije, što iznosi oko 10.000 dinara.

Procenjuje se da je u Srbiji oko 1,3 miliona nelegalnih objekata.

geodetski-snimakUtvrđeno je da će nadležni organ upisati pravo svojine na objektu izgrađenom bez dozvole, bez sticanja prava na zemljište na kome je izgrađen, ako je to zemljište u svojini fizičkog ili pravnog lica, ili jedinice lokalne samouprave, autonomne pokrajine i Republike Srbije.

Precizirano je da do upisa prava svojine na zemljištu na kome je izgrađen objekat bez dozvole, vlasnik tog objekta ne može ostvariti nikava vlasnička prava, odnosno suvlasnička, već zemljište može koristiti isključivo radi pristupa objektu.

Ako u roku od dve godine od stupanja na snagu tog zakona vlasnik objekta i vlasnik zemljišta ne reše imovinsko-pravne odnose, vlasnik objekta dužan je da o svom trošku utvrdi zemljište za redovnu upotrebu objekta i vlasniku isplati tržišnu vrednost za zemljište.

Precizirano je da će se upis svojine na bespravno izgrađenom objektu na parceli koja je u susvojini, odnosno sukorišćenju više lica, a na kojoj nije sprovedena parcelizacija, obaviti uz podnošenje dokaza i uz pisanu saglasnost suvlasnika, odnosno sukorisnika.

Usvojen i Zakon o efikasnom korišćenju energije

U Skupštini Srbije 15. marta usvojen je i Zakon o efikasnom korišćenju energije. Osnovni cilj zakona je da obezbedi i podrži racionalno i održivo korišćenje energije, čime bi se doprinelo sigurnijem snabdevanju energijom, povećanju stope zaposlenosti, konkurentnosti privrede i zaštiti životne sredine.

Zakon bi trebalo da uvede minimalne zahteve energetske efikasnosti, energetski menadžment za velike i javne potrošače, obavezu vršenja energetskih pregleda i ostale odredbe koje podstiču ili nameću efikasno korišćenje energije.

Usvojenim zakonom obezbediće se uslovi za osnivanje i rad Budžetskog fonda za energetsku efikasnost, koji predstavlja najefikasniji način za prikupljanje i plasiranje sredstava koja bi se koristila u svrhu finansiranja ili sufinansiranja projekata, programa i aktivnosti koje za cilj imaju smanjenje potrošnje energije i efikasnije korišćenje energije.

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *