Kako napraviti raj na svojem parčetu zemlje? Pratite sledeće savete; Foto: Igor Conić
Izdvojeno, Izvođenje

Organizacija dvorišta: Gde postaviti kuću, bazen i drveće

Kupili ste plac? Veliki prazan prostor daje mnogo mogućnosti ali i zamki. Pročitajte naše savete kako da napravite raj na svom parčetu zemlje.

Godina u kojoj živimo donela nam je brojne izazove na svim nivoima. Mnogo toga u šta smo verovali  i nekako bili sigurni, dovedeno je u pitanje. Navela nas je da temeljno razmislimo o načinu na koji živimo i šta nam je bitno, a po najviše šta nam nedostaje. Verovatno najveći benefit koji smo dobili jeste spoznaja koliko smo malo u kontaktu sa prirodom i pitanje da li je život u stanu ipak precenjen?

Svi koji su imali bilo kakav plac i kuću u prirodi pohrlili su tamo, a oni koji nisu pohrlili su na Avalu, Kosmaj, Frušku goru ili Zlatibor kako bi pronašli „svoje parče zemlje“. U oba slučaja javile su se dileme i razmišljanja kako srediti i organizovati prostor, šta ako pogrešim sa položajem kuće, šta ovde mogu da sačuvam, a šta da srušim, koje sve sadržaje da planiram. Evo nekih odgovora na pitanja koja se javljaju na samom početku.

Gde postaviti kuću, a gde posaditi drvo? Prvo napravite plan! Projekat: Dejan Popov; Foto: Đorđe Đoković

Posle dugogodišnjeg života u stanu teško je snaći se na praznoj parceli od X ari.

Kupili ste zemlju i hoćete da gradite kuću ili da postavljate montažnu? Potrebno je pre svefa da što pre angažujete geometra kako bi snimio parcelu i uradio Katastarasko-topografski plan (KTP plan). Ovim planom dobijate zvanične granice vaše parcele i proveru tih granica na terenu, položaje objekata i infrastrukture ako postoje, visinske kote terena. U nekim slučajevima može da se dogodi da su na terenu granice malo pomerene. Na taj način, van svake sumnje, znate u prostoru šta ste kupili i tačne granice vaše parcele. Ovaj plan je i zvanični dokument, i sastavni je deo dokumentacije koju podnosite za Lokacijske uslove. Osim navedenog taj plan služi kao podloga za izradu Idejnog rešenja, zatim za projektovanje i izračunavanje visinskih kota planiranih objekata i sadržaja na parceli.

Zahtev za Lokacijske uslove podnosite na opštini na kojoj ste kupili plac, a Lokacijskim uslovima dobijate sva uputstva o pravilima gradnje na toj parceli, način na koji možete da dobijete priključke za vodu, struju, da li ima mogućnosti za kanalizacioni priključak ili morate da kopate septičku jamu.

Onda ste u situaciji da stojite na placu i razmišljate gde da pozicionirate kuću i kako da je orijentišete, sa koje strane da napravite pristup placu i parking mesta. Veliki prazan prostor daje mnogo mogućnosti ali i zamki. Dolazite do pitanja šta ako pogrešim, posle nema nazad. Posle dugogodišnjeg života u stanu teško je snaći se na praznoj parceli od X ari. Svaki prostor ima svoje mogućnosti i ograničenja i pozicija kuće je nešto što je stvar koliko ličnog afiniteta, toliko i pozicije ostalih sadržaja koje planirate i želite da imate u svom novom dvorištu. Kada stojite na placu sve nekako deluje previše veliko, počinjete da smišljate razne sadržaje koje bi mogli da postavite, kao prvo bazen, sportski tereni, bašta, neophodno zelenilo zbog hlada.

Veoma je važno da imate idejno rešenje dvorišta u 2D ili još bolje u 3D; Foto: Gorovel

Redosled izvođenja radova

Pravi savet u ovoj početnoj fazi je da konsultujte neko stručno lice po mogućstvu pejzažnog arhitektu, koji će vam pomoći da odredite najbolje pozicije za sve sadržaje koje planirate da imate na placu. Određivanje zona za određenu vrstu aktivnosti (Idejno rešenje) je razmeštaj sadržaja u prostoru u realnim dimenzijama i stvaranje veza među njima pomoću staza, kako bi se prostor što bolje i smisleno iskoristio i izbegla mogućnost konflikta između sadržaja različitih aktivnosti. Time svoje u početku prevelike želje za raznim sadržajima svedete na ono što zaista želite.

Veoma bitno je i pravljenje plana radova, odnosno redosled izvođenja radova, jer ne mora se sve željeno izvesti odmah i najčešće se ceo proces izvodi u fazama. Ali ono što je jako bitno jeste imati taj plan i Idejno rešenje, odnosno jasno znati gde će se šta u budućnosti praviti i graditi prvenstveno kako bi se izbegle eventualne greške.

Idejnim rešenjem se izbegava mogućnost konflikta između sadržaja različitih aktivnosti.

Ako vam predstavlja teškoću da sa 2D crteža Idejnog rešenja vizuelno zamislite ceo prostor sa novim sadržajima, stručnjaci vam mogu uraditi 3D prikaz svega zamišljenog što vam u mnogome može otkloniti dileme i stvoriti jasnu sliku ka čemu stremite, i što je jako bitno, ostaviti ideju u glavi kakav će vaš mali raj biti kada se sve faze završe.

Sledeća jako bitna stvar je plan nivelacije terena sa detaljnijom razradom idejnog rešenja i svim potrebnim detaljima za izvođenje. Kako je veliki broj placeva koji su nam poželjni na nagibu, nekada i znatnom, veoma je bitno imati plan visinskih kota svih sadržaja koje planirate da gradite kao i padove staza koje te sadržaje treba da povezuju, a takođe i mogućih stepeništa ako ih teren iziskuje. Ako vam se učini „ma znam ja to na na ovom mestu je ova kota“, znajte da kada krenete da kopate temelje za postavljanje sadržaja više ne znate koja je završna  visina na koju treba da dođete, ako taj plan nemate.

Obavezno uz bazen organizujte i letnju kuhinju; Foto: Igor Conić

Obavezno na početku posadite nekoliko većih sadnica drveća kako biste u što brže dobili hladovinu.

Kada imate plan i krenete u prvu fazu realizacije, a to je izgradnja kuće, nakon radova na kopanju temelja i završetka većih zemljanih radova, bilo bi poželjno da početne sa sadnjom sadnica drveća kojima uvek treba dosta vremena da porastu, a prema pozicijama koja imate u planu. Posađena stabla treba zaštititi ako postoji mogućnost da budu ugrožena izvođenjem radova na objektu. Planiranjem i pozicioniranjem svega što želite da izgradite, izbegavate mogućnost da vam kasnije dogodi da stablo koje ste posadili smeta za pravljenje nekih drugih sadržaja.

Ako ste kupili plac koji već ima stabla ili voćnjak, pravi savet je da zadržite sve što je zdravo, a da uklonite sa placa samo bolesna stabla ili stabla koja mogu da ugroze bezbednost. Ta hladovina će vam biti izuzetno dragocena dok ostala vegetacija ne poraste. U slučaju da ste kupili plac bez vegetacije preporuka je da obavezno na početku posadite nekoliko većih sadnica drveća kako biste u što kraćem broju godina postigli efekat hladovine. Imajte na umu da je pravo vreme za sadnju stabala kraj jeseni ili početak proleća. Postoji mogućnost sadnje sadnica drveća koje su odgajene u saksijama tokom cele godine, ali su tada njihovi zahtevi za održavanjem, dok se neukorene, višestruko veći. Poželjno je na vreme razmišljati i o zalivnom sistemu jer on takođe iziskuje iskope rovova za instalacije ako je upitanju sistem sa rasprskivačima za travnjake.

Onda se otvara tema odabira materijala za staze platoe, terene… Imajte na umu da cena staze nije samo cena kvadrata završnog sloja zastora (kamen, beton, betonske ploče….) već u nju ulazi i cena iskopa i potkonstrukcije, što znači da je vrednost dosta veća nego što se na prvi pogled čini. Naravno, cena u mnogome zavisi od odabranog materijala i mogućnosti su vrlo različite. Povoljna varijanta može biti izgradnja staza od rizle ili sitnijeg tucanika koji se dobro povaljaju, ima višestruke dobre efekte, i jedno je od boljih rešenja. Poželjno je u prirodnom okruženju imati što manje čvrstih zastora, ali ukusi su različiti. Različite kombinacije materijala za različite delove takođe mogu biti dobro rešenje ako se dobro uklope.

Imajte na umu da cena staze nije samo cena kvadrata završnog sloja zastora; Projekat: Dejan Todorović; Foto: Relja Ivanić

Travnjaci, peščanici i bazeni

Ako imate decu i planirate da im odvojite kutak za igru, savet je da sprave za dečiju igru postavljate na travnjak bez dodatnog ulaganja u zastore, a prvenstveno jer je deci kontakt sa travom i tlom nešto što je nezamenljivo i preko potrebno. Ostavite prostor za peščanik, jer deca najviše vole kontakt sa peskom i zemljom, uopšte rastresitim materijalima, jer im budi kreativnost i osećaj da su nešto sami napravili. U gradu peščanika više nema iz higijenskih razloga, ali sigurno ste primetili da deca kada god imaju priliku uživaju u takvoj vrsti igre. Razmislite o izgradnji drvene kućice gde oni mogu da stvaraju svoje carstvo i razvijaju maštu. Takvi vidovi igre će im doneti mnogo više uživanja i radosti od ustaljenih rekvizita koje imaju u gradovima.

Ostavite prostor za peščanik, jer deca najviše vole kontakt sa peskom i zemljom, jer im budi kreativnost.

Kada gradite bazen imajte na umu da potrebna površina nije samo ona gde je voda već da su potrebni i dodatni prostori za opremu i sisteme za bazene. Takođe treba izbegavati sadnju drveća veoma blizu bazena zbog padanja lišća i češćih potreba za čišćenjem vode. Razmislite i o ostavljanju prostora za letnju otvorenu kuhinju uz bazen. Može vam biti višestruko korisna i stvarati odličan ugođaj tokom korišćenja bazena i boravka u dvorištu. Ako planirate u kasnijim fazama da je gradite, ne zaboravite da odmah dovedete instalacije za vodu, kanalizaciju i struju do planirane lokacije, čime izbegavate naknadno kopanje rovova po već  sređenom dvorištu.

Prilikom planiranja sportskih terena znajte da stvarne potrebne dimenzije sportskih  terena nisu uvek izvodljive na placu i da vam potrebe za sportom i rekreacijom mogu zadovoljiti i tereni manjih dimenzija, osim ako ste profesionalni sportista i insistirate na profesionalnom gabaritu terena.

Eksterijer modernog privatnog imanja na Fruškoj gori po projektu Dejana Popova; Foto: Đorđe Đoković

Treba izbegavati sadnju drveća veoma blizu bazena zbog padanja lišća i češćih potreba za čišćenjem vode.

Većina nas mašta o svojoj maloj baštici u kojoj će proizvoditi svoje povrće bez upotrebe hemijskih sredstava, koja ide uz misao „želim da znam šta jedem“. Njena pozicija je takođe jako bitna i bilo bi dobro odvojiti je od sadržaja sporta, rekreacije i bazena. Veoma je korisno planirati dodatni pomoćni objekat za alat i potrebnu opremu koja će godinama početi da se nagomilava. Praktično je da bude blizu bašte, ali i relativno blizu pristupne staze za vozila i parkinga jer će vam biti veoma korisno da imate lak pristup. Takođe bitna stavka u svemu je održavanje svega sto ste kreirali, izgradili i posadili. Bilo da sami održavate svoj prostor ili unajmljujete nekog da to učini za vas svakako ćete imati dosta potrebnog alata i pomoćni objekat će vam se višestruko isplatiti.

Strpljenje i uživanje u procesu gradnje

Ključna stvar na kraju, nikako ne budite brzopleti i nestrpljivi makoliko jedva čekate da se što pre okupate u svom bazenu, i to naročito ako vam je budžet limitiran. Ceo proces ima svoje korak po korak etape čime se smanjuje mogućnost da se naprave greške koje je teško ispraviti. Većina nas nije navikla na život u prirodi i nemamo u vidu šta to sve sa sobom nosi. Zato polako i uživajte u procesu, jer ćete kao nagradu dobiti neverovatno zadovoljstvo u tome kako je sve dobro ispalo, i što je na kraju veoma bitno, osećaj da se investicija isplatila i da ste dobro uložili svoj novac.

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *