Centralni gradski trg u Leskovcu; Izvor: JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“
Konkursi

Vitka struktura za jug: Konkurs za dizajn pilona na trgu u Leskovcu

Izabrana rešenja biće osnov za izradu tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje pilona i uređenja mikrolokacije, a konkurs je otvoren do 31. marta

Grad Leskovac i JP “Urbanizam i izgradnja Leskovac“ raspisali su otvoreni konkurs za dizajn pilona na prostoru centralnog gradskog trga u gradu na Veternici.

Kako se navodi u pozivu, učesnici trebaju da ispitaju mogućnosti formiranja vitke strukture kao markantnog belega na prostoru višenamenskog trga i frekventne pešačke zone kojom se povećava estetska vrednost i privlačnost prostora koji će predstavljati centar društvenih zbivanja i socijalnih kontakata.

Pročitajte još na Gradnja.rs

Pogled na trg iz vazduha; Foto: JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“

Zadatak konkursa

Zadatak konkursa je izrada dizajnerskog rešenja pilona na prostoru centralnog gradskog trga u Leskovcu, prema obaveznima elementima i smernicama koji su definisani Konkursnim zadatkom, kako bi nagrađena i otkupljena rešenja bila polazna osnova za izradu tehničke dokumentacije i izgradnju pilona, sa svim elementima definisanim konkursnom dokumentacijom.

Od predloženih rešenja se očekuje da budu originalna, atraktivna, izvodljiva, racionalna i primerena centralnoj gradskoj zoni.

Od predloženih rešenja se očekuje da budu primerena centralnoj gradskoj zoni; Foto: JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“

Predmet konkursa

Predmet konkursa je idejno rešenje pilona visoke vitke strukture na prostoru novoizgrađenog centralnog gradskog trga u Leskovcu.

Konkursno rešenje može obuhvatiti prostor u neposrednoj blizini pilona, uz minimalne izmene, odnosno prilagođavanje dela izgrađenog postamenta predloženom rešenju.

Cilj konkursa

Cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima, značajem lokacije i arhitektonskim konceptom prostorno-ambijentalne celine centralnog gradskog trga u Leskovcu i na osnovu atraktivnosti, originalnosti, ostvarivosti i isplativosti ideje, izabere najkvalitetnije idejno rešenje za dizajn pilona.

Širi prikaz lokacije

Predlog idejnog rešenja treba da bude visokog kvaliteta, kako u vizuelnom, tako i u pogledu primenjenih materijala.

Težnja je da se kroz konkursne aktivnosti sagledaju mogućnosti za oblikovanje strukture koja po značaju treba da predstavlja jednu od najvažnijih atrakcija novog centralnog gradskog trga, ali i sa potencijalom za novi prepoznatljivi simbol grada Leskovca u skladu sa savremenim kulturno-istorijskim kontekstom, značajem i karakterom predmetne lokacije pilona.

Predlog idejnog rešenja pilona kao karakterističnog centralnog elementa gradskog trga u Leskovcu treba da bude visokog kvaliteta, kako u vizuelnom, tako i u pogledu primenjenih materijala.

Izabrana rešenja predstavljaće osnov za izradu tehničke dokumentacije za potrebe realizacije, izgradnje objekta pilona i uređenja mikrolokacije.

Predlog treba da bude visokog kvaliteta, kako u vizuelnom, tako i u pogledu primenjenih materijala; Foto: JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“

Obavezni elementi

Od učesnika se očekuje kreiranje prepoznatljivog simbola trga (i grada Leskovca) kroz dizajnersko rešenje nastalo u skladu sa prostornim potrebama i volumetrijskim zahtevima, karakteristikama i značajem lokacije koje korespondira sa arhitektonskim konceptom i izgrađenim strukturama na trgu, prilagođeno vrednostima prostorno-ambijentalne celine centralnog gradskog trga u Leskovcu.

Prostorno objekat može zauzeti prostor od oko 5 m2 u osnovi (trougaoni, kvadratni i pravougaoni oblik osnove sa stanicama maksimalno do 2,45 m i kružnog oblika sa poluprečnikom najviše do 1,2 m) sa visinskom regulacijom ne manjom 10 m i preporučenom visinom ne većom od 15 m (ne računajući visinu postamenta, koja iznosi 2 m u odnosu na završnu kotu parternog popločanja).

Prostorno objekat može zauzeti prostor od oko 5 m2 u osnovi; Foto: JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“

Rešenje obavezno treba da sadrži osnovni statički proračun, koji dokazuje stabilnost strukture i okvirnu investicionu vrednost.

Struktura, takođe, mora da ima dominantan položaj u odnosu na objekte iz neposrednog okruženja, kako zbog svoje visine, tako i oblikom i primenjenim materijalima.

Kvalitet i vrsta materijalizacije treba da iskažu značaj i reprezentativnost objekta, te je potrebno predvideti trajne, izdržljive, otporne, hromatski i estetski adekvatne materijale.

Idejno rešenje obavezno treba da sadrži osnovni statički proračun, koji dokazuje stabilnost strukture i okvirnu investicionu vrednost za realizaciju pilona.

Broj i vrednost nagrada

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje tri (3) rada koji odgovaraju proporcionalno konkursu, deliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

 • prva nagrada 300.000 dinara
 • druga nagrada 150.000 dinara
 • treća nagrada 50.000 dinara
Idejno rešenje obavezno treba da sadrži i statički proračun; Foto: JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“

Sastav žirija i izvestioci

 1. Deja Kostić, dipl. inž. arh, predsednik Žirija
 2. Ljiljana Trajković Starinac, dipl. inž. građ., član Žirija
 3. Aleksandar Đorđević, dipl.inž.arh., član Žirija
 4. Suzana Grebenarević, dipl.inž.arh., član Žirija
 5. Tatjana Zdravković, dipl.inž.građ, član Žirija
 6. Ivana Momić, dipl.pejz.arh, član Žirija
 7. Sonja Stojanović, dipl.inž.arh, član Žirija

Za proceduralne, administrativne i pravne poslove u vezi sa realizacijom nabavke i konkurs imenovan je Miroslav Nikolić, diplomirani pravnik (e-mail adresa: [email protected]; telefon: 016/215-990).

Rezultati konkursa biće objavljeni 29. aprila; Foto: JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“

Konkursni rokovi

Rok za podnošenje planova, projekata ili dizajna: 31. 3. 2022. u 10.00

Otvaranje konkursnih radova i početak rada izvestioca: 31. 3. 2022.

Početak rada žirija: 11. 4. 2022. 

Objavljivanje rezultata konkursa i izveštaja rada Žirija: 29. 4. 2022. 

Sve dodatne potrebne informacije koje se odnose na predmet konkursa biće naknadno objavljene i dostupne na sajtu JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“ i moći će se preuzeti besplatno i neograničeno.

Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku.

Izabrali smo za vas…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

1 komentar

 1. Filip Moldvai

  Pilon u obliku paprike, šta drugo 🙂

Ostavite odgovor

Obavezna polja *