Ovaj kamen će vam možda izgledati kao betonski temelj izliven na licu mesta, ali ovo je, ustvari, najveći kameni blok koji je isklesan ručno.

Nemački arheolozi su u kamenolomu Baalbek u Libanu pronašli savršeno isklesani kameni blok dužine 19,5, širine šest i visine 5,5 metara. S procenjenom težinom od 1.650 tona, arheolozi su ga proglasili za najvećim kamenim blokom iz drevnih vremena.

Nivo završne obrade, odnosno, glatkoće govori da je blok trebao da bude transportovan i iskorišćen bez prethodnog sečenja… ali bi najverovatnije pukao tokom prenosa – konstatuju arheolozi.

Procenuje se da su kameni blokovi stari 2000 godina kao i da su verovatno trebalo da budu iskorišćeni za izgradnju hramova.

I zaista, u neposrednoj blizini pronađeni su malo manji komadi (do 1.240 tona) s vidljivim oštećenjima. To upućuje da su neki od blokova bili pomerani i da se od tog plana odustalo jer se ustanovilo da su preveliki za bezbedan transport.

Procenuje se da su kameni blokovi stari 2000 godina kao i da su verovatno trebalo da budu iskorišćeni za izgradnju hramova karakteritičnih za to vreme.